Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Underrättelse inför antagande

Detaljplan för Järla stationsområde norr i Centrala Nacka, Nacka kommun

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har den 19 oktober 2022, § 181, tillstyrkt planförslaget och överlämnat det med förslag till antagande till kommunfullmäktige.

Granskningsutlåtandet och miljö- och stadsbyggnadsnämndens protokoll finns tillgängligt på www.nacka.se/jarlastation-norr

Kommunfullmäktige beräknas anta detaljplanen den 20 februari 2023.

De som inte fått sina synpunkter tillgodosedda kommer ges möjlighet att överklaga kommunfullmäktiges beslut. Beslutet samt information om hur man överklagar kommer att skickas ut efter det att protokollet från kommunfullmäktige blivit anslaget på kommunens anslagstavla.

Planenheten

Sidan uppdaterades: