Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Kommunfullmäktige sammanträder den 30 januari 2023

Kommunfullmäktige sammanträder måndag den 30 januari 2023, klockan 17.00 i Nacka stadshus.

Tid och plats

Måndagen den 30 januari 2023 kl 17.00
Lokal Nackasalen, Nacka stadshus

Ungefärliga hålltider

1. Sammanträdets öppnande
2. Närvaro
3. Val av justerande
4. Anmälningar från revisorerna, övriga anmälningar samt meddelanden och tillkännagivanden
5. Enkla frågor
6. Interpellation – Fotbollsplaner i Nacka
7. Interpellation – Vad händer med boendestödet framöver?
8. Interpellation – Vad är planen med Villa Kaprifol i Fisksätra?
9. Interpellation – Om grunderna för att exkludera Skuruparkens vänner från Naturvårdsrådet och om processen som föregick uteslutandet
10. Upprop
11. Valärenden
Beslutsärenden
12. Genomförandebeslut för stadsbyggnadsprojekt Sydöstra Boo, Nacka kommun
13. Omreglering av tomträttsavgäld för fastigheten Velamsund 1:302 i Saltsjö-Boo
14. Motion – Krav vid byggnation av vägar
15. Motion – Klimatsmart upphandling
16. Motion – Avskaffa delade turer inom äldreomsorgen
17. Inkomna motioner och interpellationer

Alla är välkomna att lyssna

Det går bra att följa sammanträdet i radio Nacka på frekvens 99,9 Mhz med start kl 17.00. Kommunfullmäktiges sammanträden filmas direkt och publiceras här.

Föredragningslistan

Föredragningslistan och alla övriga handlingar, finns här.
Behöver du hjälp att komma åt handlingarna kan du vända dig till något av kommunens bibliotek.

Vill du veta mer?

Ring kommunsekreterare Lina Sjöström på telefon: 070-431 81 27

Sidan uppdaterades: