Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Underrättelse inför antagande

Ändring av del av detaljplan för Ormingehus (DP 640), fastigheterna 46:1 och 46:2, Edövägen i Boo, Nacka kommun

Planenheten överlämnar den 5 januari 2023 planförslaget med förslag till antagande till miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Granskningsutlåtandet finns tillgängligt på www.nacka.se/ormingehus-andring

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beräknas anta detaljplanen den 25 januari 2023.

De som inte fått sina synpunkter tillgodosedda kommer ges möjlighet att överklaga miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslut. Beslutet samt information om hur man överklagar kommer att skickas ut efter det att protokollet från miljö- och stadsbyggnadsnämnden blivit anslaget på kommunens anslagstavla.

Planenheten

Sidan uppdaterades: