Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Kungörelse bygglov Igelboda 24:4

Nacka kommun handlägger ansökan om nybyggnad av pumpstation och mur på fastigheten Igelboda 24:4, Indianstigen 4, diarienummer B 2023–0691. Pumpstation och mur uppförs på mark som enligt detaljplanen inte får bebyggas. Du kan ta del av ansökan som finns hos Miljö- och stadsbyggnad, Nacka kommun genom att logga in med Bank-id i vår e-tjänst. Sista dag för eventuella synpunkter är 2023-06-09.

E-tjänst: https://stadsbyggnad.nacka.se/sb-sokarkiv
Eventuella synpunkter skickas till: bygglov@nacka.se

Sidan uppdaterades: