Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Underrättelse inför antagande av detaljplan

Detaljplan för Baggensudden 7:8 m.fl., Vikingavägen 17, Saltsjöbaden, Nacka kommun

Planenheten överlämnar den 27 september 2023 planförslaget med förslag till antagande till miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Granskningsutlåtandet finns tillgängligt på https://www.nacka.se/stadsutveckling-trafik/har-planerar-och-bygger-vi/sok-projekt-pa-namn/vikingavagen/

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beräknas anta detaljplanen den 18 oktober 2023.

De som inte fått sina synpunkter tillgodosedda kommer ges möjlighet att överklaga miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslut. Beslutet samt information om hur man överklagar kommer att skickas ut efter det att protokollet från miljö- och stadsbyggnadsnämnden blivit anslaget på kommunens anslagstavla.

Planenheten

Sidan uppdaterades: