Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Uppdatering av bygglovenhetens e-tjänster. 25 maj klockan 11.30 till och med 30 maj går det inte att använda bygglovenhetens e-tjänster på grund av en uppdatering.

Positivt resultat

Under 2017 förväntas Nacka kommun överträffa budgeterat resultat. Efter fyra månader redovisar kommunen som helhet ett utfall på 198 miljoner kronor vilket är 152 miljoner kronor bättre än budgeterat.

Det positiva resultatet beror främst på reavinster för markförsäljning, ökade skatteintäkter samt lägre räntekostnader. För helåret visar prognosen på ett överskott om 346 miljoner kronor.

Även måluppfyllelsen ser ut att bli god för året. Sammantaget bedöms kommunen ha en god ekonomisk hushållning.

Läs Tertialbokslut 1 2017 här (PDF-dokument, 1,3 MB)

Sidan uppdaterades: