Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Jubileumspotten är fulltecknad

Intresset har varit stort för Nacka kommuns jubileumspott, som nu är fulltecknad. Fortsätt gärna att engagera er och att vi tillsammans lyfter Nackas historia, nutid och framtid under hela året.

Det har varit ett stort intresse för Nacka kommuns jubileumspott, som nu är fulltecknad. De senaste och därmed sista aktörerna som beviljats medel är följande:

  • Nacka närradioförening tilldelas 20 000 kronor som bidrag till att producera en serie med korta ljudbilder som speglar händelser, upplevelser och betydelsefulla platser i Nackas historia från 1971 och framåt.
  • Allsångsproffsen tilldelas 20 000 kronor som bidrag till att arrangera en allsång med särskilt fokus på Nacka 50 år på Marcusplatsen i Sickla. Tidigare politiker och Nackprofiler bjuds in och berättar om sitt Nacka i anslutning till allsången, men kommer också vävas in under evenemanget. I allsångshäftet kommer historiska bilder och nedslag beskrivas samt ett teaterstycke om Nacka att spelas upp.
  • Familjecentralen i Fisksätra tilldelas 12 000 kr för att arrangera ett fotoprojekt tillsammans med yngre barn och deras föräldrar i Fisksätra. Bilderna ska skildra små barns upplevelser i sin närmiljö i Fisksätra. Bilderna visas i en utställning där ett Speakers corner inbjuder besökarna att berätta om sina minnen och upplevelser om att bo och leva i Fisksätra.
  • NAV tilldelas 36 000 kronor som bidrag till att arrangera två panelsamtal som blandar tillbakablickar, nutid och framtidsvisioner om Nacka där både politiker och Nackabor bjuds in att samtala kring historiska händelser, viktiga skeenden och framtida visioner. Samtalet livestreamas.
  • Nacka Musikskola tilldelas 50 000 kr för att arrangera en jubileumskonsert för att fira Nacka 50 år. Konserten planeras att genomföras i oktober/november i Nacka Aula. Handlingen kommer att byggas upp kring Nackas historia och framtid genom bildspel, musik och berättande samt kopplas ihop med en utställning där barn får teckna och rita sin bild av Nacka om 50 år.

I samband med att Nacka kommun firar 50 år lanserades en särskild jubileumspott till stöd för kultur- och fritidsaktörer, föreningar och organisationer som ville genomföra en aktivitet eller ett arrangemang under 2021 som riktar sig till Nackaborna. Syftet med stödet är att aktiviteterna ska involvera och engagera Nackaborna och kunna kopplas till att kommunen firar 50 år genom att knyta an till kommunens historia eller framtida utveckling.

Läs mer om jubilemspotten och samtliga aktörer som har beviljats stöd.

Sidan uppdaterades: