Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Tipspromenad om Nackas historia och framtid

I samband med att Nacka fyller 50 år bjuder vi in till en tipspromenad bestående av elva frågor utmed strandpromenaden i Svindersvik, en cirka 2 km lång tillgänglighetsanpassad strandpromenad mellan Svindersviks herrgård och Nacka strand. Utmana dig själv och dina promenadkompisar och lär er samtidigt mer om Nackas historia, nutid och framtid. Lycka till!

Här hittar du frågorna och de rätta svaren

Tipspromenadens frågor kommer att sitta uppe längs strandpromenaden under hela 2021.

Fråga 1

Bergbanan i Nacka strand, som egentligen är en snedbanehiss, är både speciell och ovanlig. Den byggdes på 1990-talet vid den stora kontorsomvandlingen i Nacka Strand, men har en längre historia. På 1910-talet transporterades varor mellan bilfabriken (nuvarande mässhallarna) och kajen och nuvarande bergbanan är inspirerad av den gamla rälsen.

Hur lång är bergbanans sträcka?
1. 90 m
X. 120 m
2. 150 m

Rätt svar
1. 90 m

Fråga 2

I Nacka Strand står den ståtliga statyn av Carl Milles; Gud Fader på himmelsbågen. Statyn restes 1994 och vi har verkligen tur att få njuta av den här i Nacka, eftersom den från början var tänkt att stå i en annan stad, vilken?

Vilken stad?
1. Göteborg
X. New York
2. Helsingfors

Rätt svar
X. New York

Fråga 3

I Nacka har vi fantastisk natur som vi är rädda om. Vi behöver hjälpas åt så att inget skräp hamnar på marken eller i havet. Plast som hamnar i havet försvinner nämligen inte, det blir bara till mindre och mindre bitar.

Vad kallas plasten då?
1. Miniplast
X. Flingplast
2. Mikroplast

Rätt svar
2. Mikroplast

Fråga 4

2016 invigdes Svindersviksbron, som länkar samman Kvarnholmen med Centrala Nacka. Bron är tillsammans med tunneln genom Ryssbergen en del av Kvarnholmsförbindelsen. I stället för sex kilometer är det nu knappt en kilometer mellan Kvarnholmen och Centrala Nacka. Broar kan ha olika namn efter hur de är konstruerade.

Vilken typ av bro är Svindersviksbron?
1. Bågbro
X. Hängbro
2. Konsolbro

Rätt svar
1. Bågbro

Fråga 5

På andra sidan Svindersviken ser du södra kajen på Kvarnholmen. Efter millennieskiftet 2000, började arbetet med att utveckla Kvarnholmen till en levande stadsdel. De gamla industribyggnaderna som Qvarnen Tre Kronor, Silon, Hamnkontoret och Hamnmagasinet har omvandlats till bostäder samtidigt som nya byggnader har kommit till. Utveckling och byggande pågår för fullt och kommer göra så ett antal år.

Ungefär hur många Nackabor kommer att ha Kvarnholmen som sin adress år 2030?
1. 5 000
X. 7 500
2. 2 000

Rätt svar
X. 7 500

Fråga 6

Ovanför där du nu står ligger Ryssbergen, som är känt för sin unika natur i form av hällmarkstallskog och stora variation av insekter. Under den varma sommaren 2018 brann ett stort område här på en yta av 9 hektar = 18 fotbollsplaner.

Hur tror du att branden har påverkat Ryssbergets insektsliv?
1. Insekterna har blivit färre
X. Inte påverkats alls
2. Arterna har blivit fler

Rätt svar
2. Arterna har blivit fler

Fråga 7

Nu har du kommit till Marinstaden, som är ett spännande bostadsområde. De flesta husen har byggts på flytande pontoner ute i vattnet och har bryggor för små båtar. Här trivs inte bara människor utan även svanarna tycker om att simma runt bland husen. Knölsvanen med sin orange näbb är Sveriges största fågel när det kommer till vikt.

Hur mycket väger den i snitt?
1. 12 kg
X. 6 kg
2. 3 kg

Rätt svar
1. 12 kg

Fråga 8

I den stora röda industribyggnaden på andra sidan viken låg KF:s stora kafferosteri. Kaffe producerades här fram till 1994. Tack vare doften från kafferosteriet kallas den del av Värmdöleden, som låg närmast det gamla rosteriet, än idag för kaffebacken. Dramaten och Operan tog därefter över byggnaden för att ha ateljéer, repetitionsrum och rekvisitalager.

Vilken av följande är en kaffeböna?
1.
Bild på kaffeböna
2.
Bild på kakaoböna
3.
Bild på sojaböna

Rätt svar
1.
Kaffeböna

Fråga 9

Svindersviken är en inskjutande vik från den stora farleden. Terrängen är dramatisk med höga bergsbranter. Där Svindersviken tar slut har den ett ytterligare namn och då efter en fisk, vilken?

1. Gäddviken
X. Sikviken
2. Abborrviken

Rätt svar
1. Gäddviken

Fråga 10

2020 började man spränga för den nya tunnelbanan. Arbetet med att förlänga tunnelbanans blå linje till Nacka beräknas vara klart år 2030. Nacka kommer att få tre stationer: Sickla, Järla och Nacka. En av uppgångarna vid Sickla kommer att ligga endast 400 meter från Svindersviks Gård.

Hur lång restid beräknar man att det blir mellan station Nacka och T-centralen?
1. 19 minuter
X. 12 minuter
2. 15 minuter

Rätt svar
X. 12 minuter

Fråga 11

Nu har du kommit fram till Svindersviks Gård, som är ett stycke välbevarat 1700-tal mitt i Nacka. Vår kommun utvecklas och etappvis växer nya stadsdelar fram i Nackas mest centrala lägen med närhet till både natur, stad och vatten.

Vilka tre delarna av hållbar utveckling är grunden till de globala målen och Agenda 2030?
1. Minskad konsumtion, Politisk utveckling och Jämlikhet
X. Social hållbarhet, Ekonomisk hållbarhet och Ekologisk hållbarhet
2. Klimat, Jämställdhet och Demokrati

Rätt svar
X. Social hållbarhet, Ekonomisk hållbarhet och Ekologisk hållbarhet

Alla rätta svar

Fråga 1
1. 90 m

Fråga 2
X. New York

Fråga 3
2. Mikroplast

Fråga 4
1. Bågbro

Fråga 5
X. 7500 Nackabor

Fråga 6
2. Arterna har blivit fler

Fråga 7
1. 12 kg

Fråga 8
1. Kaffeböna

Fråga 9
1. Gäddviken

Fråga 10
X. 12 minuter

Fråga 11
X. Social hållbarhet, Ekonomisk hållbarhet och Ekologisk hållbarhet

Här finns Naturkartan där du hittar fler fina promenader, kulturvandringar och Nackas många naturreservat.

Sidan uppdaterades: