Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

EU och andra internationella projekt

Nacka deltar i EU- och andra internationella projekt för att utveckla kommunens verksamhet.

Pågående projekt

Entreprenör i Sverige

Program: Europeiska socialfonden, ESF
Period: 2018- 2020
Beskrivning: Att skapa ett entreprenörskapsprogram genom SFI-utbildningarna för nyanlända som är intresserade av företagande. Entreprenörshubben i Sickla kommer vara en av projektets fysiska platser för verksamheter.
Projektägare: Start-up Stockholm
Läs mer om Entreprenör i Sverige

Mobilisering inför arbete, MIA

Program: Europeiska socialfonden, ESF
Period: 2016-2020
Beskrivning: Personer (16-64 år) som står särskilt långt från arbetsmarknaden ska genom olika stödinsatser kunna närma sig arbetsmarknaden.
Projektägare: Samordningsförbundet Östra Södertörn
Läs mer om MIA-projektet

Hälsofrämjande etablering, HE

Program: Europeiska socialfonden, ESF
Period: 2018-2020
Beskrivning: Identifiera ohälsa och funktionsnedsättning så tidigt som möjligt i etableringsprocessen samt att utveckla bättre samverkansformer mellan aktörerna i projektet.
Projektägare: SKL i samverkan med arbetsförmedlingen och försäkringskassan. Samordningsförbundet VärNa äger ett av sex delprojekt.
Läs mer om Hälsofrämjande etablering

Stockholm Digital Care, SDC

Program: Europeiska regionala utvecklingsfonden, ERUF
Period: 2016- 2020
Beskrivning:
Stockholm Digital Care är ett femårigt EU-projekt som har som mål att skapa tillväxt för små och medelstora företag i Stockholmsregionen som arbetar med välfärdsteknik. Med ett större utbud av välfärdsteknik specifikt utformad för äldre ska projektet samtidigt bidra till ett självständigt liv och välbefinnande för äldre som bor kvar hemma.
Projektägare: Stockholm stad
Läs mer om Stockholm Digital Care

Avslutade projekt

Sverige bygger ut

Program: Europeiska socialfonden, ESF
Period: 2016-2020
Beskrivning: Utveckla metoder och verktyg för arbetsplatsförlagt lärande och validering inom byggsektorn.
Projektägare: Solna stad
Läs mer om Sverige bygger ut

Fighting loneliness, FILO

Program: Erasmus+
Period: 2017- 2019
Beskrivning: Projektet går ut på att dela erfarenheter kring hur social isolering och ensamhet hos äldre kan brytas.
Projektägare: Stichting Hogeschool Rotterdam

Edge of Center Transformation, EoCT

Program: Eurocities
Period: 2015-2017
Beskrivning: Genom faktiska utmaningar/projekt hos de medverkande städerna (Amsterdam, Wien, Brno, Oslo, Göteborg, Stockholm och Nacka) utbyta erfarenheter och kunskap om stadsplanering i ”förvandlingsområden”.
Projektägare: Oslo stad
Läs mer projektet EoCT (PDF-dokument, 1,5 MB)

Sidan uppdaterades: