Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Nacka värd för internationell konferens

Hur kan vi ta tillvara på nyanländas kompetens? Hur arbetar vi med lokala integrationsfrämjande insatser? I tre dagar har representanter från europeiska städer träffats för att dela erfarenheter och söka nya vägar framåt.

I veckan har Nacka, Solna och Stockholm varit värdar för en konferens där representanter från ett trettiotal europeiska städer mötts för att diskutera städers utmaningar och möjligheter. Konferensen, som årligen arrangeras inom ramen för nätverket Eurocities, har i år temat ”hur vi arbetar med lokala integrationsfrämjande insatser”. Vi har bland annat tittat på hur städer kan hjälpa människor med utländsk bakgrund att hitta jobb eller starta eget. Vi har också diskuterat hur städer kan arbeta med innovation för att locka tills sig företag och investerare samt strategier för att attrahera talanger.

Jobb för nyanlända

Konferensen har fokuserat på etablering av nyanlända på arbetsmarknaden och hur aktörer gemensamt kan bidra till att skapa en inkluderande arbetsmarknad. Det är en stor utmaning för Europas städer, samtidigt som potentialen i ett framgångsrikt etableringsarbete är stor. Att diskutera, knyta kontakter och ta del av andra EU-städers erfarenheter har stort värde för Nacka och Stockholms- regionens utveckling av arbetet.

Vi delar erfarenheter

Olika former av interaktiva övningar skapade stort utrymme för dialog och erfarenhetsutbyte mellan städerna vilket var mycket uppskattat. Genom ett ”mini-networking-torg” fick deltagarna se goda exempel och bli inspirerade av kommuner och företag. I Nacka kunde vi till exempel visa att kundvalet är en effektiv väg in på arbetsmarknaden för nyanlända. Under en workshop, som vi kallar ”Learning Café”, diskuterade vi utmaningar och innovativa lösningar för en långsiktig integration av nyanlända i städer.

Om Eurocities

Eurocities är ett nätverk som arbetar med att utbyta kunskap och stärka storstädernas ställning i EU. Organisationen strävar efter att påverka europeiska institutioner att i större utsträckning utveckla och förbättra villkoren för Europas städer och för dess befolkning. Nacka kommun blev 2013 medlem som så kallad associerad partner (för städer med färre än 250 000 invånare). Tanken bakom är att ge Nacka en bred europeisk kanal till kunskapsutbyte och omvärldsspaning.

Sidan uppdaterades: