Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Förslag till budget för 2017 presenterad

Den politiska majoriteten i Nacka har nu presenterat en budget för kommande år med överskott, satsningar på skolan, äldreomsorgen och en skattesänkning.

Förslaget innebär ett budgeterat överskott på 102 miljoner kronor i den underliggande ekonomin och ökad reserv för oförutsedda kostnader. Samtidigt sänks skatten med 10 öre.

Skolpengen för grundskolan och checken för särskilt boende höjs 2,5 procent. Checken för hemtjänst höjs med 2,2 procent och för LSS-boende med 2 procent. Förskolechecken och musikskolechecken höjs 1 procent. Övriga verksamhetschecker höjs 0,5 procent.

Förslaget innebär särskilda satsningar på följande områden:

 • 100 miljoner kronor för fler sociala bostäder, bland annat för nyanlända flyktingar
 • Fler sommarjobb för ungdomar och utredning om sommarjobbscheck
 • Förstärkning av den sociala barn- och ungdomsvården med 1,8 miljoner kronor (Polarna, föräldrastöd, ANDT-arbete mm)
 • Satsning på hälsa och livskvalitet med 1,5 miljoner kronor, bland annat med en ny politisk kommitté som ska följa arbetet samt ökade hälsofrämjande aktiviteter bland äldre (t ex mer 90-plus-gympa samt motverka psykisk ohälsa)
 • Förnyelse av skolgårdar för att inspirera till lek och rörelse. Skolgårdssatsningen uppgår till 12 miljoner kronor som fördelas över 3 år, samt därutöver 2 miljoner kronor inom projektet ”Giftfri förskola” för att åtgärda förskolegårdar.

Budgetfördelning

235 miljoner kronor mer till verksamheterna. Medlen fördelas enligt följande:

 • Utbildningsnämnden: +126 Mkr (4,9%)
 • Äldrenämnden: +58 Mkr (8,0%)
 • Socialnämnden: +33 Mkr (4,9%)
 • Natur- och trafiknämnden: +11 Mkr (4,8%)
 • Kulturnämnden: +6,2 Mkr (4,8%)
 • Fritidsnämnden: +3,5 Mkr (2,5%)
 • Miljö- och stadsbyggnadsnämnden: +0,4 Mkr (1,3%)
 • Arbets- och företagsnämnden: -3,5 Mkr (-2,5%)

Här kan du läsa hela förslaget till Mål och budget 2017-2019. Beslut om budgeten fattas i kommunfullmäktige i mitten av november och är kommunens huvudsakliga verktyg för planering och styrning.

Sidan uppdaterades: