Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information

Nackaborna nöjda med sin kommun

Nacka ligger på en stabil hög nivå i SCB:s medborgarundersökning för år 2016. Kommunens grundservice med skola, äldreomsorg och vägar får högt betyg. Nästan sju av tio kan rekommendera vänner och bekanta att flytta till Nacka.

Resultatet från undersökningen hösten 2016 skiljer sig inte nämnvärt åt från tidigare mätningar. Nackaborna är fortsatt nöjda med den service kommunen erbjuder.

Inom 17 av totalt 29 frågeområden är Nacka i fjärdedelen kommuner med de högsta värdena. De områden där betyget är lägre än kommungenomsnittet berör räddningstjänst, vatten och avlopp. Även möjligheterna till inflytande över, påverkan på och förtroende för kommunala beslut och verksamheter har jämförelsevis lågt betyg, även om Nacka även här ligger bättre till än de flesta andra deltagande kommuner.

Förskolan, grundskolan och gymnasieskolan får ett fortsatt mycket gott omdöme. Invånarnas bedömning får stöd genom bland annat Skolverkets betygsstatistik för årskurs 9 våren 2016 där Nackas elever hamnar på en tredje plats i landet. Invånarnas betyg på grundskolan har förbättrats från en redan hög nivå.

Medborgarundersökningen är ett verktyg för kommunerna att ta pulsen på hur invånarna bedömer kvaliteten på dess olika verksamheter. Resultatet kan sedan ligga till grund för hur kommunen kan utveckla och förbättra sin service för att ge kommuninvånarna bästa nytta för skattepengarna.

Fakta om medborgarundersökningen

Statistiska centralbyrån (SCB) erbjuder varje vår och höst kommunerna att delta i en medborgarundersökning. Undersökningen mäter medborgarnas uppfattning om kommunen som en plats att bo och leva i; om kommunens olika verksamheter respektive om insyn i och inflytande över verksamheter och beslut. Nacka har medverkat i medborgarundersökningen varje år sedan 2008. Undersökningen för år 2016 gjordes den 22 september till den 8 november. Totalt 136 kommuner ingick detta år. De flesta kommunerna har deltagit flera gånger.

Resultatet av Medborgarundersökningen i sin helhet finns i Nackas rapport och rapportbilaga. Där finns också övriga kommuners rapporter och tabeller där man enkelt kan göra jämförelser med andra kommuner.
Läs på SCB:s webbplats om medborgarundersökningen.

Medborgarundersökningen behandlades på Kommunstyrelsens sammanträde den 13 februari 2017.
Läs Nacka kommuns egen sammanfattning av medborgarundersökningen här.

Sidan uppdaterades: