Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
September

Skuldfritt Nacka satsar på både investeringar och service

Nacka är från och med den här veckan helt skuldfritt med ekonomi i balans i den kommunala verksamheten. Bakom ligger ett systematiskt arbete under flera års tid med att betala av skulderna. En skuldfri kommun kan investera utan att spara in på servicen till medborgarna.

För att kunna jämföra skuldsättning mellan landets kommuner finns ett nyckeltal, skuld per invånare.

- Just nu har vi en ovanlig situation där skuldsättningen för varje medborgare är 0 kr, vilket är ovanligt för en kommun. Under året har vi dessutom ett positivt resultat. Men därefter, runt årsskiftet, behöver vi sannolikt låna för nya investeringar, säger ekonomidirektör Eva Olin.

Sista lånet

Men läget har inte alltid varit så gynnsamt. För ett par år sedan hade Nacka miljardskulder. Kommunen har därefter systematiskt betalat av och i veckan betalas det sista lånet. Fastighets- och markförsäljningar har också bidragit. Fastighetsbolagen Hemsö och Rikshem har köpt fastigheter för totalt 2,4 miljarder kronor. Nacka kommun har också sålt mark i Henriksdalsringen.

Växande kommun

Nacka växer och utvecklas och förväntas gå från 100 000 medborgare till 140 000 - 150 000 under de närmaste åren. De lokala centrumen i Älta, Orminge och Ektorp bidrar samt - framför allt - Nacka Stad, det nya, täta området som växer fram på västra Sicklaön. Här planeras för 14 000 nya bostäder och 10 000 nya arbetsplatser vilket gör det möjligt att bygga tunnelbanan till Nacka.

Nya och befintliga medborgare, företag och arbetstillfällen ställer krav på investeringar i vägar, idrottsanläggningar, skolor, vatten, avlopp och energi.

- En låg skuld, där mindre pengar går till ränta, gör att ett växande Nacka kan satsa på framtida investeringar utan att behöva spara in på servicen till medborgarna, säger Mats Gerdau, ordförande i kommunstyrelsen.

Sidan uppdaterades: