Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Ny tobakslag förbjuder rökning på nya platser

Den nya tobakslagen börjar gälla från 1 juli 2019. Nya platserna där det från och med det datumet kommer att vara rökfritt är lekplatser, busshållplatser och andra ställen där man väntar på kollektivtrafik, inhägnade idrottsplatser, uteserveringar samt vid entréer dit allmänheten har tillträde, exempelvis till butiker, myndigheter och köpcentrum.

Länsstyrelsen skriver på sin webbplats:

Den den nya lagen – lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter, som riksdagen röstade igenom i december förra året – ersätter tidigare lagstiftning inom området och innehåller även nya bestämmelser om rökfria miljöer och handel med tobak och liknande produkter.

I och med den nya lagen ska det bli rökfritt på fler platser i det offentliga rummet. De nya platserna där det från och med den 1 juli kommer att vara rökfritt är lekplatser, busshållplatser och andra ställen där man väntar på kollektivtrafik, inhägnade idrottsplatser, uteserveringar samt vid entréer dit allmänheten har tillträde, exempelvis till butiker, myndigheter och köpcentrum.

Ansvaret för att det är rökfritt på aktuella platser ligger hos den som är ansvarig för platsen

Den ansvarige ska till exempel se till att det finns skyltar som informerar om rökförbudet, ta bort askkoppar och rökrutor. Det finns ingen möjlighet att göra undantag från rökförbudet på platser utomhus.

– Det är viktigt att se till syftet med lagen. Syftet är inte att begränsa människors frihet utan att öka friheten för personer med astma och allergier, att öppna upp för att de till exempel ska kunna sitta på en uteservering utan att få besvär av rök. Ett annat syfte med lagen är att skydda barn och unga samt att avnormalisera rökning, säger Moa Karlsson, tillsynshandläggare på Länsstyrelsen Stockholm.

Tillstånd krävs för att sälja tobak

Produkterna som omfattas av den nya lagen, och som kommer vara förbjudna att röka på platserna som nämns ovan är: cigaretter, cigarrer och andra tobaksprodukter, så kallade heat-not-burn-produkter, elektroniska cigaretter, örtprodukter för rökning och njutningsmedel som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak.

För att sälja tobak kommer det i och med den nya lagen att krävas ett tillstånd, likt serveringstillstånd för att servera alkohol. Kommunen utreder bolagets lämplighet genom att bland annat kontrollera företagets ekonomi och den personliga lämpligheten hos företrädarna.

– Förhoppningen är att tillståndsplikten ska medverka till konkurrens på lika villkor och gynna de företag som sköter sig, säger Moa Karlsson på Länsstyrelsen.

Det är kommunerna som har tillsyn över att lagen tillämpas på de rökfria platserna

Kommunerna ger också tillstånd till försäljning av tobak. Länsstyrelsen har tillsyn över kommunerna. Länsstyrelsen ger också råd och information om lagen, i första hand till kommunerna. Folkhälsomyndigheten har det nationella ansvaret, bland annat för att informera allmänheten om den nya tobakslagen.

Läs mer hos Länsstyrelsen

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.