Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Kommunfullmäktige sammanträder 7 oktober

Kommunfullmäktige sammanträder den 7 oktober 2019

Tid och plats

Måndagen den 7 oktober 2019
Lokal Nackasalen, Nacka stadshus
Kl. 15.00 börjar sammanträdet med behandling av beslutsärenden.
Kl. 17.30 Fullmäktigecafé med musikuppträdande.
Kl. 17.50 Presentation av Lilla Nackas elevers konstverk i Nackasalen.
Kl. 18.00 Besvarande av enkla frågor och interpellationer.
Kl. 19.00 fortsätter sammanträdet med behandling av beslutsärenden.

1. Sammanträdets öppnande
2. Upprop
3. Val av justerande

Beslutsärenden
4. Motion – Insamling av matavfall
5. Motion – Grillplatser i Nackas fritids-och grönområden
6. Motion – Förslag på simundervisning
7. Motion – Kretsloppspark i Nacka
8. Motion - Utnyttja tredimensionell fastighetsbildning och hitta nya ytor i Nacka stad
9. Motion – Planering av fler bostäder för äldre i Nacka
10. Motion – Klimatneutral betong
11. Motion - Narkotikahundar i skolor och på fritidsgårdar
12. Motion - Ishall i Finnberget
13. Motion - Badmöjligheter vid Sickla strand
14. Motion - Högstadieskola i Fisksätra
15. Motion – Bonus-Malus-system i Nacka
16. Motion - Vätgasbilar i Nacka
17. Motion - Miljöstyrning vid drift-, anläggnings- och investeringsstöd
18. Motion - Parkteaterns utbud till Nacka
19. Motion - Våtmarker i Nacka
20. Motion – Riktlinjer för privat biltvätt
21. Motion – Handlingsplan för självmordsprevention
22. Motion - Trafiksituationen i Älta
23. Motion – Återvinning av pappershanddukar
24. Motion - Stöd till socialt utsatta EU-medborgare
25. Motion - Ersättningsmodeller och utbud vid kommunens bibliotek

Enkla frågor
26. Eventuella inkomna enkla frågor

Interpellationer
27. Kostnader för överdäckning av Värmdöleden
28. Verksamhetslokaler vid byggandet av nya bostadsområden
29. Kapacitetsutredningen av idrottsytor
30. Planering av kulturlokaler och ny skola i Älta
31. Droganvändning i skolan och kommunens ansvar
32. Multihall i Fisksätra
33. Kulturmiljön och trafiksituationen i Storängen

34. Upprop

Valärenden
35. Val av ny nämndeman för tiden intill utgången av 2019 efter Kristoffer Markow Fogelström (M) som entledigats från sitt uppdrag
36. Val av en nämndeman (M) för tiden intill utgången av 2023
37. Begäran om entledigande från uppdrag som ledamot i fritidsnämnden från Tomas Hjort (C) samt val av ny ledamot för tiden intill utgången av 2019
38. Begäran om entledigande från uppdrag som ledamot i fritidsnämnden från Pascal Mafall Fall (MP) samt val av ny ledamot för tiden intill utgången av 2019
39. Begäran om entledigande från uppdrag som ledamot i fritidsnämnden från Jan Bjurfors (M) samt val av ny ledamot för tiden intill utgången av 2019

Beslutsärenden
40. Omreglering av tomträttsavgäld för fastighet med adress Utövägen 6 i Orminge
41. Motion – Asfalt med lägst miljöpåverkan i vägarbeten i Nacka
42. Anmälningar, meddelanden och tillkännagivanden
43. Anmälningar från revisorerna
44. Inkomna motioner, interpellationer och enkla frågor

Alla är välkomna att lyssna
Det går också bra att följa sammanträdet i radio Nacka på frekvens 99,9 Mhz med start kl.15.00.
Kommunfullmäktiges sammanträden filmas direkt och publiceras här

Föredragningslistan
Föredragningslistan och alla handlingar finns här
Behöver du hjälp att komma åt handlingarna kan du vända dig till något av kommunens bibliotek.
Vill du veta mer?
Ring kommunsekreterare Rebecca Band, tfn 08-598 456 42

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.