Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Planerat systemunderhåll av e-tjänster (Abou) den 1 april – e-tjänster är otillgängliga under onsdag förmiddag, förväntas vara klart kl 12.

Kommunfullmäktige sammanträder den 2 mars

Kommunfullmäktige sammanträder den 2 mars 2020

Tid och plats

Måndagen den 2 mars 2020 kl 18.00
Lokal Nackasalen, Nacka stadshus

Kl. 17.30 Fullmäktigecafé
Kl. 18.00 Besvarande av interpellationer
Kl. 18.30 Behandling av beslutsärenden

Mötet inleds

1. Sammanträdets öppnande
2. Upprop
3. Val av justerande
4. Anmälningar från revisorerna, övriga anmälningar samt meddelanden och tillkännagivanden

Enkla frågor
5. Eventuella inkomna enkla frågor

Interpellationer
6. Interpellation – Investeringar i anläggningar och planer för idrott

Valärenden
7. Valärenden

Beslutsärenden
8. Motion – Miljömål och biologisk mångfald i planering av nya parker i Nacka
9. Motion – Klädpolicy i Nackas skolor och förskolor
10. Försäljning av fastighet för bostadsändamål, Ältadalen
11. Markanvisning för tomträtt genom direktanvisning, Östra Gräsvägen, Ektorp
12. Principöverenskommelse Sickla stationshus
13. Ny förbundsordning för Käppalaförbundet
14. Motion – Bibliotek på Kvarnholmen
15. Motion – Vägg för gatukonst
16. Motion – Säkrare trafikmiljö för oskyddade trafikanter
17. Motion – Byggnadstakt och bevarande av urskog i Ryssbergen
18. Motion – Kommunal hemtjänst
19. Motion – Kommunalt bostadsföretag i Nacka
20. Inkomna motioner, interpellationer och enkla frågor

Alla är välkomna att lyssna

Det går också bra att följa sammanträdet i radio Nacka på frekvens 99,9 Mhz med start kl.18.00.

Kommunfullmäktiges sammanträden filmas direkt och publiceras här.

Föredragningslistan

Föredragningslistan och alla handlingar finns här.
Behöver du hjälp att komma åt handlingarna kan du vända dig till något av kommunens bibliotek.

Vill du veta mer?
Ring kommunsekreterare Rebecca Band, tfn 08-598 456 42

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.