Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Kommunfullmäktige sammanträder den 18 maj

Kommunfullmäktige sammanträder den 18 maj 2020

Tid och plats

Måndagen den 18 maj 2020 kl 18.00
Lokal Nackasalen, Nacka stadshus

Kl. 18.00 Besvarande av enkla frågor och interpellationer
Kl. 19.00 Behandling av beslutsärenden

1. Sammanträdets öppnande
2. Närvaro
3. Val av justerande
4. Anmälningar från revisorerna, övriga anmälningar samt meddelanden och tillkännagivanden

5. Enkla frågor
Enkel fråga – Information om hur man ställer sig i kö till önskad skola i Fisksätra
Eventuella övriga inkomna enkla frågor

Interpellationer
6. Interpellation – Status på Saltsjöbanans vagnar
7. Interpellation – Värna Nackas själ, karaktär och bebyggelsehistoria
8. Interpellation – Grönytefaktor Nacka stad

9. Upprop

10. Valärenden

Beslutsärenden
11. Exploateringsavtal för Fisksätra Entré, fastigheterna Erstavik 26:1, 26:109–118 med flera i Fisksätra
12. Detaljplan Fisksätra entré, Antagande
13. Principöverenskommelse avseende utveckling av fastigheten Sicklaön 83:22, ”Traversen”
14. Multihall i Fisksätra
15. Ridhus i Velamsund, övertagande av befintligt ridhus
16. Uppföljning av särskilt uppdrag att genomföra fem naturreservat
17. Sammanträdesdagar 2021
18. Hyresavtal för Nya Stavsborgsskolan och tillägg till fastighetsöverlåtelseavtal
19. Justering av tidplan för införande av elnätsavgifter
20. Utökning av checkräkningskredit för Nacka vatten och avfall AB samt Nacka Energi AB
21. Detaljplan för Myrsjö sportcentrum, del av fastigheterna Rensättra 2:3 och Rensättra 6:1 i Boo, Antagande
22. Motion – Kommunalt bostadsföretag i Nacka
23. Motion – Klimatperspektiv i beslutsunderlag
24. Motion – Kollektivresebidrag för anställda i Nacka kommun
25. Motion – Byggandet av hyresbostäder och inflyttningshyror
26. Motion – Underhåll av sålda fastigheter
27. Motion – Verka för nya vagnar för Saltsjöbanan
28. Motion – Klimatneutralitet som övergripande mål
29. Motion – Sänkt och indexerat arvode för förtroendevalda
30. Motion – Klimat- och utsläppsperspektiv i bolagsdirektiv
31. Motion – Insatser för kommunens klimatarbete
32. Motion – Kartläggning och samordning av arbete med elever med omfattande frånvaro
33. Motion – Särskilt stöd för hemmasittande barn och unga
34. Motion – Åtgärder för socialtjänstens personal
35. Motion – Öppenhet i styrning

36. Inkomna motioner och interpellationer

Alla är välkomna att lyssna

Det går också bra att följa sammanträdet i radio Nacka på frekvens 99,9 Mhz med start kl.18.00. Kommunfullmäktiges sammanträden filmas direkt och publiceras här.

Föredragningslistan

Föredragningslistan och alla handlingar finns här.
Behöver du hjälp att komma åt handlingarna kan du vända dig till något av kommunens bibliotek.

Vill du veta mer?

Ring kommunsekreterare Rebecca Band, tfn 08-598 456 42

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.