Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Kommunfullmäktige sammanträder den 14 september

Kommunfullmäktige sammanträder den 14 september 2020.

Tid och plats

Tid: Måndagen den 14 september 2020 kl 18.00
Plats: Lokal Nackasalen, Nacka stadshus

Kl. 18.00 Besvarande av enkla frågor och interpellationer, därefter behandling av beslutsärenden.

Dagordning

1. Sammanträdets öppnande
2. Närvaro
3. Val av justerande
4. Anmälningar från revisorerna, övriga anmälningar samt meddelanden och tillkännagivanden

5. Eventuella inkomna enkla frågor
6. Interpellation – Älgös skärgårdskaraktär

7. Upprop
8. Valärenden

Beslutsärenden

9. Försäljning av fastighet för bostadsändamål inom stadsbyggnadsprojekt Norra Skuru, Sicklaön, Fastighet Sicklaön 40:18
10. Försäljning av fastighet för bostadsändamål inom stadsbyggnadsprojekt Norra Skuru, Sicklaön, Fastighet Sicklaön 40:19
11. Ny hyresmodell för intern förhyrning av lokaler och bostäder
12. Revidering av reglemente för intern kontroll
13. Exploateringsavtal för Älta centrumkvarter, Fastigheterna Älta 19:1, 24:2, 25:1, 27:3, 10:1 och Sicklaön 42:2
14. Detaljplan för Älta centrumkvarter, Antagande
15. Principöverenskommelse avseende utveckling av fastigheter, Saltsjöbadens centrum, Fastigheterna Tattby 2:3, Tattby 6:2 samt del av Tattby 2:2
16. Principöverenskommelse avseende utveckling av fastighet, Ormingeplan, Fastigheten Orminge 47:1
17. Redovisning av kommunalt partistöd
18. Motion – Byggandet av hyresbostäder och inflyttningshyror
19. Motion – Underhåll av sålda fastigheter
20. Motion – Verka för nya vagnar för Saltsjöbanan
21. Motion – Klimatneutralitet som övergripande mål
22. Motion – Sänkt och indexerat arvode för förtroendevalda
23. Motion – Klimat- och utsläppsperspektiv i bolagsdirektiv
24. Motion – Insatser för kommunens klimatarbete
25. Motion – Kartläggning och samordning av arbete med elever med omfattande frånvaro
26. Motion – Särskilt stöd för hemmasittande barn och unga
27. Motion – Åtgärder för socialtjänstens personal
28. Motion – Öppenhet i styrning
29. Motion – Åtgärder för att förbättra vattenkvalitet i Baggensfjärden
30. Motion – Fritidsgårdarnas öppettider helgdagar och lov
31. Motion – Fritidsgårdar i större bostadsområden i Nacka
32. Motion – Kommunalt anställda fritids- och idrottsledare
33. Motion – Cykelsatsningar
34. Motion – Idéstudie om att förlägga en del av Värmdöleden i tunnel
35. Motion – Behåll och utveckla Naturskolan
36. Motion – Minska fallolyckor bland äldre
37. Motion – Fältassistenter i Nacka
38. Motion – Återinför fältassistenter
39. Motion – Anslut kommunen till nätverket klimatkommunerna
40. Motion – Gatuparkering och parkeringstal vid nybyggnation
41. Motion – Pollineringsplan för Västra Sicklaön
42. Motion – Avsluta Konsten att skapa stad
43. Motion – Spontan- och deltagarkultur
44. Motion – Satsningar på skolbibliotek och skolbibliotekarier
45. Motion – Återuppta kommunaliseringen av hemsjukvården
46. Motion – Föräldralediga fritidspolitikers barns vistelsetid på förskola och fritidshem
47. Inkomna motioner och interpellationer

Alla är välkomna att lyssna och titta!

Det går också bra att följa sammanträdet i radio Nacka på frekvens 99,9 Mhz med start kl.18.00. Det går också bra att titta på mötet. Kommunfullmäktiges sammanträden filmas direkt och publiceras här.

Föredragningslistan

Föredragningslistan och alla handlingar finns här.

Behöver du hjälp att komma åt handlingarna kan du vända dig till något av kommunens bibliotek.

Vill du veta mer?

Ring kommunsekreterare Rebecca Band, tfn 08-598 456 42

Sidan uppdaterades: