Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Kommunfullmäktige sammanträder den 14 december 2020

Kommunfullmäktige sammanträder den 14 december 2020

Tid och plats

Tid: Måndagen den 14 december 2020 kl 18.00.
Lokal: Nackasalen, Nacka stadshus.

Kl. 18.00 inleds sammanträdet med behandling av eventuella enkla frågor, därefter övriga ärenden.

Mötespunkter

1. Sammanträdets öppnande
2. Närvaro
3. Val av justerande
4. Anmälningar från revisorerna, övriga anmälningar samt meddelanden och tillkännagivanden
5. Eventuella enkla frågor
6. Upprop
7. Valärenden
Beslutsärenden
8. Ansökan om att förbruka stiftelsen Sociala samfondens tillgångar
9. Revidering av kommunstyrelsens och utbildningsnämndens reglementen
10. Kundval i Nacka
11. Detaljplan för Fågelstigen Boo, Antagande
12. Exploateringsavtal för Morningside Marina (9535), Fastigheten Erstavik 25:38 mfl
13. Detaljplan för Morningside Marina, i Fisksätra-Saltsjöbaden, Antagande
14. Exploateringsavtal för Nya gatan Elverkshuset, Fastigheten Sicklaön 134:26
15. Markgenomförandeavtal för Nya gatan Elverkshuset, Fastigheten Sicklaön 134:1 mfl
16. Detaljplan för Nya gatan, Elverkshuset, på västra Sicklaön, Antagande
17. Exploateringsavtal för Sickla stationshus, Fastigheten Sickalön 83:42
18. Detaljplan för Sickla stationshus, på västra Sicklaön, Antagande
19. Tilläggsavtal till Exploateringsavtal Kvarnholmen
20. Försäljning av fastighet i Saltsjöbaden, Fastigheten Nacka Rösunda 8:8, före detta Ringgårdens förskola
21. Motion – Åtgärder för socialtjänstens personal
22. Motion – Arbetstidsförkortning inom socialtjänst och äldreomsorg
23. Motion – Öppenhet i styrning
24. Motion – Åtgärder för att förbättra vattenkvalitet i Baggensfjärden
25. Motion – Fritidsgårdarnas öppettider helgdagar och lov
26. Motion – Fritidsgårdar i större bostadsområden i Nacka
27. Motion – Kommunalt anställda fritids- och idrottsledare
28. Motion – Cykelsatsningar
29. Motion – Idéstudie om att förlägga en del av Värmdöleden i tunnel
30. Motion – Behåll och utveckla Naturskolan
31. Motion – Låt Naturskolan fortsätta med sin verksamhet i Velamsund
32. Motion – Minska fallolyckor bland äldre
33. Motion – Fältassistenter i Nacka
34. Motion – Återinför fältassistenter
35. Motion – Gatuparkering och parkeringstal vid nybyggnation
36. Motion – Pollineringsplan för Västra Sicklaön
37. Motion – Avsluta Konsten att skapa stad
38. Motion – Spontan- och deltagarkultur
39. Motion – Satsningar på skolbibliotek och skolbibliotekarier
40. Motion – Återuppta kommunaliseringen av hemsjukvården
41. Motion – Föräldralediga fritidspolitikers barns vistelsetid på förskola och fritidshem
42. Motion – Dokumentation av Nackas miljöer
43. Motion – Firande av hundra års demokrati
44. Motion – Utredning och kartläggning om programmet för konst och kultur i det offentliga rummet
45. Motion – Ändrad inriktning på Nacka bygger stad
46. Motion – Grönytefaktor Nacka stad
47. Motion – Skapa ny byggyta på hårdgjord mark genom överdäckning
48. Motion – Tillsätt en kommission för att utvärdera mål, styrning och planering av Nacka bygger stad
49. Motion – Föreningarnas värdegrund
50. Motion – Lokalhistoriskt konst- och bildprogram
51. Motion – Policy för demokratiska samtal
52. Motion – Motion – Elektronisk pornografiblockering i kommunala miljöer
53. Motion – Inför rättighet för barn att träffa
myndighetsperson utan vårdnadshavare
54. Motion – Folkets hus lokaler i Fisksätra centrum
55. Motion – Träningsbana för cricket
56. Motion – Inför krisklausuler i kulturavtalen
57. Motion – Förvalta Danvikens hospital och utred möjligheten att skapa ett kulturcentrum
58. Inkomna motioner och interpellationer

Alla är välkomna att lyssna

Det går bra att följa sammanträdet i radio Nacka på frekvens 99,9 Mhz med start kl 18.00. Kommunfullmäktiges sammanträden filmas direkt och publiceras här.

Föredragningslistan

Föredragningslistan och alla övriga handlingar finns här.
Behöver du hjälp att komma åt handlingarna kan du vända dig till något av kommunens bibliotek.

Vill du veta mer?

Ring kommunsekreterare Rebecca Band, tfn: 08-598 456 42.

Sidan uppdaterades: