Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
November

Kommunfullmäktige sammanträder den 14 november 2022

Kommunfullmäktige sammanträder måndag den 14 november, klockan 09.00 i Nackasalen, Nacka stadshus.

Tid och plats

Måndagen den 14 november 2022 kl 09.00 - observera tiden
Lokal Nackasalen, Nacka stadshus

Ungefärliga hålltider

1. Sammanträdets öppnande
2. Upprop
3. Val av justerande
4. Anmälningar från revisorerna, övriga anmälningar samt meddelanden och tillkännagivanden
5. Valärenden
6. Enkla frågor
7. Interpellation – Säker arbetsmiljö för Nackas feriearbetare
8. Interpellation - Finns det tillräcklig kompetens i skolledningarna i Nacka om hur man hanterar mobbing som sker på rasistisk grund?
Beslutsärenden
9. Ansvarig utgivare för kommunfullmäktiges sändningar
10. Genomförandebeslut för stadsbyggnadsprojekt Samordning Orminge C, allmänna anläggningar, fastighet Orminge 60:1 m.fl., Boo
11. Ägardirektiv för kommunens bolag samt egna kapitalet i Nacka vatten och avfall AB
12. Utformning av kommunens krisledningsnämnd samt säkerhetsprövning
13. Mål och budget 2023-2025 för Nacka kommun
14. Revidering av reglementen i samband med ny mandatperiod
15. Inkomna motioner och interpellationer

Alla är välkomna att lyssna

Det går bra att följa sammanträdet i radio Nacka på frekvens 99,9 Mhz med start kl 09.00. Kommunfullmäktiges sammanträden filmas direkt och publiceras här.

Föredragningslistan

Föredragningslistan, inklusive förslag till mål och budget och alla övriga handlingar, finns här.
Behöver du hjälp att komma åt handlingarna kan du vända dig till något av kommunens bibliotek.

Vill du veta mer?

Ring kommunsekreterare Lina Sjöström tfn 070-431 81 27

Sidan uppdaterades: