Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Boo 1:207 AB är ett av kommunens helägda bolag. Bolaget förvärvades 2021.

Bolaget ska inom Nacka kommun äga, förvalta, utveckla och försälja för kommunen strategiska fastigheter för att säkerställa den strategiska fastighetens nyttjande ur ett kommunalt stadsutvecklingsperspektiv.

Kommunens roll i bolaget

Boo 1:207 AB bestämmer om sig själva, men kommunen som ägare, ska genom olika instrument styra och kontrollera. Fullmäktige i Nacka kommun ska därför:

  • fastställa ändamålet med verksamheten och se till att ändamålet och de kommunala befogenheterna anges i bolagsordningen,
  • utse samtliga styrelseledamöter och minst en lekmannarevisor/revisor,
  • se till att fullmäktige får ta ställning innan beslut av principiell beskaffenhet fattas

Mer information och styrande dokument

Ägarens styrdokument är främst bolagsordning och ägardirektiv i aktiebolag men även kommunens styrande dokument.

Kommunens regler och styrande dokument

Sidan uppdaterades: