Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Vad utmärker Nacka som organisation?

Sättet som vi organiserar oss på är ett led i att göra Nacka till en attraktiv plats att leva på och besöka. Vår vision är ett samhälle där öppenhet och mångfald råder.

I Nacka har vi förtroende och respekt för människors kunskap och egen förmåga samt deras vilja att ta ansvar. Den service vi erbjuder och vår organisation är formad utifrån den värderingen. Vi leder och styr kommunen i processer med fokus på dem vi är till för och det vi ska leverera till dem.

Vi har en organisation utan onödiga hierarkier där cheferna har full rådighet över sin enhet för att på ett flexibelt sätt kunna samarbeta med andra och lösa sina uppdrag på bästa sätt med och för dem vi är till för.

Vi har en platt organisation

Nacka kommun är en organisation utan onödiga hiarkier och där cheferna har full rådighet. Vi har valt att organisera oss utan onödig överbyggnad och hierarki för att underlätta samarbete över gränserna. Vi vill undvika att uppgifterna löses i stuprör.

Det blir bäst för dem vi är till för när vi samarbetar för att få in viktiga perspektiv på de problem vi står inför. Det kräver en flexibel och öppen organisation. Detta, i kombination med att vi ger våra chefer och medarbetare stort förtroende är en av våra styrkor.

Vi styr och leder i processer

I Nacka sätter vi fokus på dem vi är till för och det vi ska leverera, inte på hur vi är organiserade.

Vi försöker organisasera arbetet på smidigast och bästa sätt, och arbetar med att ständigt bli ännu bättre. Vi gör det ofta i samarbete tillsammans med andra.

Kommunens högsta ledning utgörs av ett antal direktörer som har ett gemensamt helhetsansvar för kommunens utveckling. Var och en är också ansvarig för ledning och styrning av en eller flera övergripande processer som syftar till att leverera något till våra medborgare. Här skiljer sig Nacka från många andra kommuner där ledningen ofta består av direktörer som är förvaltningschefer.

Processägarens (direktörens) uppdrag är att se till helheten och att samordna verksamheten inom kommunen och med externa aktörer så att det blir så bra som möjligt för våra Nackabor inom givna ramar. Processerna skär därför på olika sätt genom kommunens organisation och omvärlden. Uppdraget är inte att förvalta utan att hela tiden utveckla och förbättra.

Exempel på processledaransvar

Här följer två exempel på våra direktörers processledaransvar:

Utbildningsdirektören är ansvarig processägare för utbildningsprocessen som syftar till att du som är barn eller elev ska erbjudas en förskola eller skola där du lär dig och utvecklar kunskaper utifrån dina egna behov och förutsättningar. En skola där du har inflytande, känner dig trygg och kan nå maximal utveckling.

Tekniska direktören är ansvarig processägare för den tekniska processen som syftar till att Nacka ska vara en attraktiv plats att leva på och besöka genom att skapa en välskött utemiljö, rent vatten och god framkomlighet.

Även om våra enheter ofta utför uppgifter huvudsakligen inom en process hör våra enheter inte organisatoriskt till en specifik process. Eftersom processerna skär på olika sätt genom vår organisation och omvärlden utför en medarbetare i kommunen alltid arbete inom flera av kommunens processer.

Processerna omfattar många gånger även externa aktörer som på kommunens uppdrag levererar till exempel utbildning, äldreomsorg eller som utvecklar och vårdar Nackas utemiljö. Våra enhetschefer och direktörer ingår ofta i flera processägares ledningsgrupper eftersom frågorna ofta löses bäst över gränserna. Även här skiljer vi oss från andra kommuner där en direktörs/ förvaltningschefs ledningsgrupp oftast är begränsad till de chefer som hör till den chefens egen förvaltning. I Nacka låter vi den utmaning vi för stunden står inför avgöra hur och med vilka vi ska arbeta för att lösa den på bästa sätt.

Läs mer om ledning och styrning i processer och processledarrollen

Vi styrs av vår värdering

I Nacka utgår allt vi gör ifrån vår vision och vår grundläggande värdering. Den genomsyrar all service till Nackaborna, de beslut vi fattar och vårt sätt att bemöta dem vi är till för och varandra.

Våra förtroendevalda och våra medarbetare har dessa värderingar i ryggraden när de fattar beslut och arbetar för att göra Nacka till en attraktiv plats att leva på och besöka.

Våra värderingar är viktiga för vårt sätt att leda och styra för vi är övertygade om att det gör Nacka bättre. Kommunens uppdrag är komplext och omfattar allt från välfärdstjänster inom skola och omsorg till att sköta parker och torg och verka för bra kommunikationer och bebyggelse.

För en så omfattande och varierad verksamhet behövs medarbetare med rätt kompetens och utrymme att utveckla och utforma verksamheten tillsammans med dem vi är till för. Vi tror att det sker bäst genom att ge stort förtroende och ha tillit till var och ens förmåga..

Givetvis finns det en rad regler och bestämmelser som våra verksamheter måste följa. De flesta av dem är beslutade av staten. Vi beslutar också om vissa regler. Vår ambition är dock att ha så få sådana regler som möjligt. De regler vi ändå har utformar vi med våra värderingar som utgångspunkt.

Våra chefer får sitt mandat från kommunstyrelsen

I Nacka får alla våra chefer, oavsett verksamhetsområde och oavsett om titeln är enhetschef, rektor eller verksamhetschef, sitt ansvar och mandat direkt från kommunstyrelsen.

Det innebär att alla chefer, genom ett beslut i kommunstyrelsen har ansvar för sin enhets interna inriktning, mål, organisation, ekonomi, personal och utveckling.

Vi vet att vi löser våra problem bäst när vi enkelt kan samarbeta över gränserna med dem som har spetskunskap och viktiga perspektiv på det problem vi står inför. Det kräver en flexibel och öppen organisation. Enhetschefen har full rådighet inom sin enhet.

De uppdrag som våra enheter arbetar med får de från nämnderna. Nämnderna är ansvariga för olika områden och ingen enhet hör specifikt till en särskild nämnd. I praktiken är det ofta så att en enhet får majoriteten av sina uppdrag från en viss nämnd, men den kan också arbeta med uppdrag från en annan nämnd inklusive kommunstyrelsen.

Alla enhetschefer har en direktörer som chef. Direktören ska se till att enhetschefen är insatt i sitt uppdrag. Direktörerna ansvarar också för att vara länk mellan nämnderna och de enheter som arbetar med att utföra nämndernas uppdrag.

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

Skriv in din gatuadress ovan så får du:

  • Upptäcka spännande evenemang i ditt närområde.