Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Betyg från grund- och gymnasieskolor

Här kan du läsa mer om hur du kan beställa betygskopior från gymnasie- och grundskolor i Nacka Kommun.

Betyg från Komvux

Betyg från Komvux kan nås genom att ringa till kontaktcenter på 08-718 80 00 eller mejla vuxadmin@nacka.se.

Bygglovshandlingar

För hjälp med handlingar som rör bygglov, planarbete, miljö, vatten & avlopp, trafik och exploatering, maila stadsbyggnadsservice.

Diarieförda ärenden

Kommunarkivet har diarieförda ärenden till och med 2006. För ärenden från 2007 och framåt maila kommunens registrator.

Kartor

För alla former av kartor, maila lantmäterienheten.

Lokalhistoriska handlingar

Följande handlingar förvaras på Nacka Lokalhistoriska arkiv i Dieselverkstaden:

• Affischer
• Diabilder
• Filmer
• Fotografier
• Föreningsarkiv
• Gårdsarkiv
• Personarkiv
• Pressklipp

Mantalslängder/folkbokföring

Om du söker efter en person och vill titta i mantalslängder/folkbokföring till och med 1991, så finns dessa i Nacka kyrkoarkiv som förvaras på Stockholms stadsarkiv. Samtliga mantalslängder i Sverige mikrofilmas av SVAR (Svensk Arkivinformation) och originalen förvaras hos Stockholms stadsarkiv som även är landsarkiv i Stockholms län.

För folkbokföringsuppgifter och mantalslängder efter 1991 kontakta Skatteverket.

Sidan uppdaterades: