Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Vad händer efter valet?

Nu är rösterna färdigräknade och kommunfullmäktiges 61 mandat fördelas mellan partierna utifrån valresultatet. Det som återstår är att räkna personröster.

Om inget parti får egen majoritet, 31 mandat eller fler, behöver flera partier komma överens om att bilda en majoritet. I Nacka är det fortsatt alliansen (M, C, L, KD) som bildar majoritet.

Se mandatfördelning i Nacka kommunfullmäktige efter valet 2018

Mandatperioden börjar 15 oktober

Mandatperioden för kommunfullmäktige börjar den 15 oktober valåret. Inför det första mötet i kommunfullmäktige den 15 oktober, meddelar länsstyrelsen vilka 61 ledamöter som får ordinarie plats i fullmäktige och vilka som blir ersättare. Det nya fullmäktige kallas till sammanträdet där ett antal val ska göras:

Ordförande för kommunfullmäktige ska utses: Ordföranden representerar det parti som fått flest mandat i fullmäktige. Förutom ordförande väljs två vice ordföranden som representerar dels majoriteten och dels oppositionen.

Valberedning väljs: Kommunfullmäktige har en egen valberedning som arbetar med att lämna förslag till vilka som ska ingå i nämnder, styrelser och andra organ dit fullmäktige utser förtroendevalda.

I december väljs nämnder och bolagsstyrelser

Vid kommunfullmäktiges sammanträde i december väljs ledamöter och ersättare i kommunens olika nämnder. Nämndernas mandatperiod startar den 1 januari kommande år.

Vilka som ska sitta i kommunstyrelsen är något som partierna kommer överens om. Kommunstyrelsen har tretton ledamöter och tretton ersättare. Ordföranden representerar det parti som har flest mandat i kommunfullmäktige.

Kommunalråd väljs: Nacka kommun har för närvarande sex kommunalråd som tillhör den politiska majoriteten samt två oppositionsråd.

Revisorer väljs: Revisorerna ska granska och pröva den verksamhet som bedrivs av kommunstyrelsen, nämnder, kommunala bolag och beredningar. De personer som utses till kommunens revisorer är förtroendevalda.

Om förslag finns väljs ledamöter och suppleanter/ersättare till kommunförbundet KSL, Mälardalsrådet samt till olika bolag.

Kommunfullmäktige får utbildning

I början av varje ny mandatperiod genomgår fullmäktiges ledamöter och ersättare en utbildning som handlar om vad kommunen ansvarar för, hur kommunen fungerar och hur organisationen ser ut. Utbildningen innehåller också inslag om hur fullmäktige arbetar och vad det innebär att vara fullmäktigeledamot och ersättare.

Andra viktiga beslut i början av mandatperioden

Det nyvalda kommunfullmäktige beslutar i november om budgeten och hur stor den kommunala skattesatsen ska vara kommande år.

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.