Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Kommunfullmäktige sammanträder den 15 juni

Kommunfullmäktige sammanträder den 15 juni 2020.

Tid och plats

Måndagen den 15 juni 2020 kl 18.00
Lokal Nackasalen, Nacka stadshus

Kl. 18.00 Behandling av eventuella enkla frågor, därefter övriga ärenden.

1. Sammanträdets öppnande
2. Närvaro
3. Val av justerande
4. Anmälningar från revisorerna, övriga anmälningar samt meddelanden och tillkännagivanden
5. Eventuella inkomna enkla frågor
6. Upprop
7. Valärenden

Beslutsärenden

8. Tertialbokslut 1 2020 för Nacka kommun
9. Investeringsbeslut och sammanställning tertial 1 2020
10. Ny hyresmodell för intern förhyrning av lokaler och bostäder
11. Försäljning av fastighet för bostadsändamål inom stadsbyggnadsprojekt Norra Skuru, Sicklaön, Fastighet Sicklaön 40:18
12. Försäljning av fastighet för bostadsändamål inom stadsbyggnadsprojekt Norra Skuru, Sicklaön, Fastighet Sicklaön 40:19
13. Kommunikationsstrategi
14. Implementering av Agenda 2030 i Nacka
15. Motion – Kommunalt bostadsföretag i Nacka
16. Motion – Klimatperspektiv i beslutsunderlag
17. Motion – Kollektivresebidrag för anställda i Nacka kommun
18. Motion – Byggandet av hyresbostäder och inflyttningshyror
19. Motion – Underhåll av sålda fastigheter
20. Motion – Verka för nya vagnar för Saltsjöbanan
21. Motion – Klimatneutralitet som övergripande mål
22. Motion – Sänkt och indexerat arvode för förtroendevalda
23. Motion – Klimat- och utsläppsperspektiv i bolagsdirektiv
24. Motion – Insatser för kommunens klimatarbete
25. Motion – Kartläggning och samordning av arbete med elever med omfattande frånvaro
26. Motion – Särskilt stöd för hemmasittande barn och unga
27. Motion – Åtgärder för socialtjänstens personal
28. Motion – Öppenhet i styrning
29. Motion – Agenda 2030 i Nacka kommuns styrmodell
30. Motion – Åtgärder för att förbättra vattenkvalitet i Baggensfjärden
31. Motion – Fritidsgårdarnas öppettider helgdagar och lov
32. Motion – Fritidsgårdar i större bostadsområden i Nacka
33. Motion – Kommunalt anställda fritids- och idrottsledare
34. Motion – Cykelsatsningar
35. Motion – Idéstudie om att förlägga en del av Värmdöleden i tunnel
36. Motion – Behåll och utveckla Naturskolan

37. Inkomna motioner och interpellationer

Alla är välkomna att lyssna

Det går också bra att följa sammanträdet i radio Nacka på frekvens 99,9 Mhz med start kl.18.00. Kommunfullmäktiges sammanstäden filmas direkt och publiceras här.

Föredragningslistan

Föredragningslistan och alla handlingar finns här.
Behöver du hjälp att komma åt handlingarna kan du vända dig till något av kommunens bibliotek.

Vill du veta mer?

Ring kommunsekreterare Rebecca Band, tfn 08-598 456 42

Sidan uppdaterades: