Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Kommunfullmäktige sammanträder den 16 maj 2022

Kommunfullmäktige sammanträder måndag den 16 maj, klockan 17.00 i Nackasalen, Nacka stadshus.

Tid och plats

Måndagen den 16 maj 2022, kl 17.00
Lokal Nackasalen, Nacka stadshus

Ungefärliga hålltider

Kl. 17.00 Sammanträdet inleds med behandling av enkla frågor och interpellationer och sedan startar behandling av beslutsärenden.

1. Sammanträdets öppnande
2. Närvaro
3. Val av justerande
4. Anmälningar från revisorerna, övriga anmälningar samt meddelanden och tillkännagivanden
5. Eventuella enkla frågor
6. Interpellation – Beredskap i händelse av kris
7. Interpellation – Vad betyder halva Nacka grönt
8. Interpellation – Förvaltning och försäljning av kommunens bostadsrätter
9. Upprop
10. Valärenden

Beslutsärenden

11. Tilläggsavtal till principöverenskommelse med Region Stockholm om Mötesplats Nacka
12. Avsiktsförklaring med Region Stockholm om Saltsjöbanan
13. Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning
14. Revidering av kommunstyrelsens reglemente samt upphävande av kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskotts arbetsordning
15. Program klimatanpassning
16. Politikerinitiativ – Framgång Fisksätra
17. Motion – Anpassa byggandet i Björknäs till befintlig karaktär
18. Motion – Byggandet i Nacka med innovativ miljöteknik i enlighet med nya bosättningsmönster
19. Motion – Ungdomsbostadsrätter i Nacka
20. Motion – Utveckla strategin för ett drogfritt Nacka för unga
21. Motion – Inrätta medborgarkontor i Nacka
22. Motion – Upphandling av lokalproducerad solel
23. Motion – Utredning av solcellspark i Ramsmora
24. Inkomna motioner och interpellationer

Alla är välkomna att lyssna

Det går bra att följa sammanträdet i radio Nacka på frekvens 99,9 Mhz med start kl 17.00. Kommunfullmäktiges sammanträden filmas direkt och publiceras här.

Föredragningslistan

Föredragningslistan och alla övriga handlingar finns här.
Behöver du hjälp att komma åt handlingarna kan du vända dig till något av kommunens bibliotek.

Vill du veta mer?

Ring kommunsekreterare Rebecca Band, tfn 08-598 456 42

Sidan uppdaterades: