Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Kommunfullmäktige sammanträder den 20 mars

Kommunfullmäktige sammanträder måndag den 20 mars 2023, klockan 17.00 i Nacka stadshus.

Tid och plats

Måndagen den 20 mars 2023 kl 17.00

Lokal Nackasalen, Nacka stadshus

Ungefärliga hålltider

1. Sammanträdets öppnande
2. Närvaro
3. Val av justerande
4. Anmälningar från revisorerna, övriga anmälningar samt meddelanden och tillkännagivanden
5. Enkla frågor
6. Interpellation – SFI för flyktingar från Ukraina
7. Interpellation – Hur mycket kommer upphöjda Saltsjöbanan att kosta i förhållande till nyttan?
8. Interpellation – Om hur konstverk används inom ramarna för finansiering av Konsten att skapa stad
9. Upprop
10. Valärenden

Beslutsärenden

11. Inriktningsbeslut för stadsbyggnadsprojekt Finnboda varv 9242917100, fastigheten Sicklaön 37:41, Finnboda
12. Omreglering av avgäld och erbjudande om friköp för tomträtt med adress Örkroken 8 i Älta
13. Revidering av reglementet för ekonomistyrning
14. Policy om sponsring
15. Överlåtelse av del av fastigheterna Rensättra 6:1 och 2:3 för byggnation av Myrsjö simhall
16. Motion – Förberedelser till kommunalvalet 2026
17. Motion – Förtydligande av Program för konst och kultur i det offentliga rummet
18. Inkomna motioner och interpellationer

Alla är välkomna att lyssna

Det går bra att följa sammanträdet i radio Nacka på frekvens 99,9 Mhz med start kl 17.00. Kommunfullmäktiges sammanträden filmas direkt och publiceras här.

Föredragningslistan

Föredragningslistan och alla övriga handlingar, finns här. Behöver du hjälp att komma åt handlingarna kan du vända dig till något av kommunens bibliotek.

Vill du veta mer?

Ring kommunsekreterare Lina Sjöström tfn 070-431 81 27

Sidan uppdaterades: