Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Samhällsskydd och beredskap

Beredskap för att ta emot flyktingar enligt massflyktsdirektivet

Nacka kommun har beredskap för att ta emot personer som söker sig till Sverige och Nacka i den mån Migrationsverket anvisar.

Migrationsverket anvisar flyktingar som fått uppehållstillstånd på massflyktsdirektivet till boenden i kommunernas regi. Migrationsverket har det övergripande ansvaret för flyktingmottagandet.

I Nacka finns det upparbetade rutiner från förra flyktingkrisen och vi arbetar löpande för att tillhandahålla boenden till flyktingar som anvisas till kommunen.

Det finns beredskap för att hantera en ökad belastning i kommunens verksamheter och samverkan sker också inom ramen för Samverkan Stockholmsregionen (SSR), där länets kommuner, Länsstyrelsen, Region Stockholm, Migrationsverket, Polisen med flera ingår.

Nacka kommun jobbar tillsammans med civilsamhällets olika organisationer och samfund för att samordna resurserna på bästa sätt för att hjälpa och för att underlätta för ukrainska flyktingar som kommit eller förväntas komma till Nacka.

Du som vill skänka kläder, skor eller annat hänvisas i nuläget till civilsamhällets olika organisationer och samfund. De etablerade välgörenhetsorganisationer som finns har strukturer för hjälpinsatser som når fram och kunskap om vad som behövs bland annat genom samarbetsorganisationer utomlands som kan bidra på plats.

Alla som bor i Sverige kan bidra till vår gemensamma beredskap och säkerhet. Sprid inte falska rykten, se över din hemberedskap eller engagera dig på olika sätt. Hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap kan du läs mer om du som privatperson kan göra med anledning av kriget i Ukraina.

Mer information

Försvarsmakten

Försvarsmakten följer händelseutvecklingen mycket noga – Försvarsmakten (forsvarsmakten.se)

Säkerhetsläget i Östersjön – Försvarsmakten (forsvarsmakten.se)

Regeringen och departement

Rysslands invasion av Ukraina - Regeringen.se

Utrikesdepartementet, UD, - reseavrådan Ukraina

Utrikesdepartementet, UD, - reseavrådan Ryssland

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

Om Rysslands invasion av Ukraina (samlingssida)

Broschyren om krisen eller kriget kommer

Sveriges kommuner och regionen (SKR)

Information med anledning av kriget i Ukraina Kriget i Ukraina | SKR

Frågor och svar om rätt till skola och utbildning för barn och unga som flyr från Ukraina

Information till dig som kommer från Ukraina

Här har vi samlat information till dig som kommer från Ukraina.

Sidan uppdaterades: