Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Tillsammans kan vi minska smittspridningen av det nya coronaviruset – din insats är viktig

Nya skärpta nationella råd

Stängda och förändrade verksamheter till följd av skärpta restriktioner

Med anledning av det allvarliga läget och Folkhälsomyndighetens och regeringens skärpta restriktioner som meddelades den 18 december stängs, eller förändras, flera av kommunens verksamheter fram till och med den 24 januari. Följande gäller i Nacka:

Stockholmsregionens kommuner och myndigheter har kommit överens med Region Stockholms smittskyddsläkare om att från och med måndag den 18 januari åter öppna upp för organiserad utomhusträning i mindre grupp.

Beslut fattas löpande och i samråd med övriga Stockholmskommuner om övrig kommunal verksamhet och informationen kommer att uppdateras.

Mer information om de nya restriktionerna

Folkhälsomyndigheten

Krisinformation.se

Det är viktigt att du:

Stannar hemma vid symtom

Begränsar nya nära kontakter

 • Umgås bara med personer du normalt träffar, personer du bor med eller några få vänner och närstående utanför hushållet.
 • Håll alltid avstånd till personer du träffar och umgås helst utomhus.

Håller avstånd till andra och undvika platser med trängsel

 • Håll alltid avstånd till andra människor. Det gäller både inomhus och utomhus.
 • Undvik platser som butiker, köpcentrum och kollektivtrafik.
 • Handla ensam och vistas inte i butiker under längre tid än nödvändigt.

Reser på ett så smittsäkert sätt som möjligt

 • Undvik kollektivtrafik och andra färdmedel där det inte går att köpa platsbiljett.
 • Undvik att träffa nya kontakter under resan och på resmålet.
 • Säkerställ att du kan isolera dig på ditt resmål eller kan ta dig hem utan att smitta andra om du får symtom på covid-19.

Arbetar hemifrån om du kan

 • Kom överens med din arbetsgivare om att arbeta hemifrån när detta är möjligt.
 • Om du måste åka till arbetet bör du anpassa dina arbetstider så du kan undvika trängsel i kollektivtrafiken och på arbetsplatsen.

Håller en god handhygien

 • Tvätta händerna regelbundet och noggrant med tvål och vatten.
 • Tvätta alltid händerna före måltid och efter toalettbesök samt när du befunnit dig i offentliga miljöer.

Vara försiktig när du besöker personer som är 70+ eller tillhör en riskgrupp

 • Var extra noga med att följa alla råd och rekommendationer. Folkhälsomyndigheten har information om hur du kan umgås på ett säkert sätt.
 • Besök på äldreboenden ska ske under säkra former. Följ boendets besöksrutiner. För att skydda riskgrupper avråder Nacka kommun starkt från besök på äldreboenden.
 • Om du haft covid-19 under våren är det inte säkert att du fortfarande har en mindre risk att smittas och att smitta andra.

Läs mer

Glöm inte att:

 • Följa bekräftad information från myndigheter och krisinformation.se. Du kan ringa 11313 för allmänna frågor. Ring 1177 för personlig sjukvårdsrådgivning.

 • Hjälp till att förhindra ryktesspridning, var källkritisk och dela inte obekräftad information.

Nacka kommun

Nacka kommun följer utvecklingen och samverkar med andra samhällsaktörer inom Samverkan Stockholmsregionen. Här ingår till exempel Smittskydd Stockholm, räddningstjänsten, SOS Alarm, polis och övriga Stockholmskommuner under ledning av Länsstyrelsen. Syftet är att samverka för att få en effektiv krishantering. Tillsammans följer vi Folkhälsomyndighetens nationella bedömningar och rekommendationer.

I Nacka kommun finns det tydliga planer och rutiner i de kommunala verksamheterna för att hantera den här typen av situationer. Kommunen tar höjd för att läget kan förvärras.

Vaccination mot covid-19

Vecka 53 inleddes vaccinationerna i Nacka. Den första prioriterade gruppen som får vaccinet är boende och personal på särskilda boenden för äldre. Vaccinationen sker metodiskt och smittsäkert i liten skala utifrån det antal doser som kan levereras från Region Stockholm. Målsättningen är att boende och personal som bor på särskilda boenden för äldre i Nacka kommer att få sin första dos vaccin under januari.

Vaccinet hanteras och administreras av Region Stockholm, som också förbereder fördelningen av vaccin till de vårdgivare som ska vaccinera. Så snart Region Stockholm får leveranser sker vaccination av grupper utifrån de nationella prioriteringsgrupperna.

Prioriterade grupper

Alla i Sverige, 18 år och äldre, kommer att erbjudas vaccin gratis men de mest sårbara grupperna går först och prioriteringen styrs av Folkhälsomyndigheten. I vaccinationens första fas ges vaccin till personer som bor på särskilt boende för äldre och personal som jobbar nära människor som har stort behov av skydd mot sjukdomen, exempelvis inom äldreomsorgen och sjukvården. I den första fasen ingår även personer med omvårdnadsinsatser från hemtjänsten och de personer som bor ihop med någon som har dessa insatser.

Läs mer här om Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring vaccin och om de prioriterade grupperna: Folkhälsomyndighetens samlade sida om covid-19 vaccination

Håll dig uppdaterad

Allmänheten kan ännu inte boka tid för vaccination. Viktig information uppdateras kontinuerligt på 1177.se där information på flera språk också finns tillgängligt.

Här finns mer information att läsa om vaccinet från 1177:
Region Stockholm 1177.se vårdguidens samlade sida om covid-19 vaccination

Äldre

Nacka kommun har beslutat om att starkt avråda från att besöka särskilda boenden för äldre

Beslutet innebär att kommunen starkt avråder från besök på särskilda boenden för äldre. Beslutet gäller till och med den 1 februari 2021, men kan komma att förlängas. Anledningen är att minska smittspridningen som nu ökar kraftigt i hela Stockholmregionen.

Mer information om beslutet finns här.

Mer information från Folkhälsomyndigheten finns här.

Information till äldre

Om dagverksamhet för äldre

Folkhälsomyndighetens information till personer som är över 70 år
Ring äldrelinjen om du behöver någon att prata med

Här har vi samlat förslag på coronasäkra aktiviteter för dig som är 65+.

Med start vecka 3 kommer Nacka kommun att börja ta kontakt med personer som har hemtjänst med omsorgsinsatser och med personer med personlig assistans. Vi tar kontakt för att fråga om de vill vaccineras och för att ta in ett samtycke. Läs mer här.

Anhöriga

Det är viktigt för oss att du som anhörig till någon med insatser från Nacka kommun känner till hur vi arbetar och känner dig trygg med vårt arbetssätt.

Vi hindrar smittspridningen tillsammans

Vi i Nacka kommun har beredskap för att rådande situationen kan bli långvarig, och vi har vidtagit olika åtgärder för att skapa uthållighet över tid i våra verksamheter. Våra rutiner och riktlinjer uppdateras vid behov, både utifrån nationella direktiv och läget i kommunen.

 • De anordnare som utför insatser på uppdrag av kommunen har tydliga rutiner för hygien och smittskyddsutrustning. Om det behövs kompletterar kommunen med den utrustning som saknas.
 • Medarbetare och kunder som har symtom provtas och stannar hemma tills de är friska.
 • Närstående rekommenderas att i första hand välja besök utomhus. Besöken ska anpassas utifrån gällande rekommendationer och det är viktigt att hålla avstånd till varandra.

Besök på äldreboenden

Nacka kommun avråder starkt från besök på äldreboenden. Kontakta respektive boende för mer information.

Här kan du läsa mer om beslutet att starkt avråda från besök på särskilda boenden för äldre.

I de fall besök görs är det viktigt att du som anhörig tänker på detta för att förhindra smittspridning av covid-19:

Stanna hemma när du har symtom
Avstå från besök när du känner dig sjuk, även vid milda symtom. Då undviker du att smitta andra.

Tvätta händerna ofta
Tvätta händerna inför, under och efter besöket med tvål och vatten i minst 20 sekunder. Använd handsprit när du inte har möjlighet till handtvätt.

Håll avstånd och begränsa fysisk kontakt
Håll avstånd till andra personer vid besöket, både inomhus och utomhus. Tänk på att begränsa den fysiska kontakten med den du besöker.

Fråga personalen
Det finns lokala rutiner för besök, fråga därför personalen om vilka rutiner som gäller på boendet.

Hög ålder är den främsta riskfaktorn för allvarlig sjukdom i covid-19. Alla har ett ansvar att skydda äldre personer mot smitta. folkhalsomyndigheten.se/ covid-19

Information till besökare för att förhindra smittspridning (PDF-dokument, 580 kB)

Har du frågor?

Vi svarar gärna på frågor från kunder och anhöriga. Kontakta ansvarig handläggare eller ring till kommunens växel på 08-718 80 00, så hjälper vi dig att komma rätt.

Stöd till närstående

Du som hjälper en närstående kan få stöd och avlastning från kommunen. www.nacka.se/anhorig

Skolor och förskolor

Den 8 januari fattade regeringen beslut om att ge högstadieskolornas huvudmän möjlighet att besluta om distans- eller fjärrundervisning i de fall som övriga smittskyddsåtgärder inte bedöms vara tillräckliga. Varje huvudman fattar egna beslut om eventuell distansundervisning i sina skolor. Länk till nyhet på nacka.se

Information från Folkhälsomyndigheten

Mer information om regeringens beslut

Våra grund- och gymnasieskolor, både fristående och kommunala, arbetar hårt för att göra anpassningar efter rådande läge.

Det kan betyda justeringar i scheman för att inte alla ska behöva trängas i kollektivtrafik, matsal och kapprum samtidigt. Det kan också handla om att delar av skoldagen genomförs utomhus, att det finns generöst med handsprit och att klassrum och korridorer anpassas så mycket det går för att göra det enklare att hålla avstånd. Det ser olika ut på olika skolor, men alla har gjort vad de kan utifrån sina förutsättningar.

Varje skola och huvudman ansvarar för att ge mer exakta besked till vårdnadshavare och elever om vad som gäller för respektive skola.

För att förhindra smittspridning uppmanas alla barn, elever och vuxna som har förkylningssymptom att stanna hemma tills de är symptomfria och därefter ytterligare två dygn.

Yngre barn och elever som bor tillsammans med någon som har covid-19 rekommenderas att stanna hemma, precis som äldre elever rekommenderas att göra. Mer information finns här.

Information till skola och förskola
Se Folkhälsomyndighetens information till skola och förskola
Information om rekommendationer för gymnasieskolor och lärosäten

Föräldrar

Tillsyn

Tillfällig pandemilag för covid-19

Nacka kommun stödjer länsstyrelsens tillsynsuppdrag i samband med den nya pandemilagen som trädde i kraft den 10 januari 2021. Syftet med länsstyrelsens tillsyn är att minska smittspridningen genom att informera om och kontrollera efterlevnaden av föreskrifter och beslut.

Nacka kommun kommer, tillsammans med andra aktörer i länet, att hjälpa länsstyrelsen genom att bland annat dela med sig av erfarenheter av tillsyn, men också genom att rapportera om platser där trängsel uppstår.

Verksamheter som omfattas av lagen är:

 • Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar
 • Platser för fritids- eller kulturverksamhet
 • Handelsplatser
 • Kollektivtrafik och inrikes flygtrafik
 • Platser för privata sammankomster (till exempel festlokaler)
 • Beslut om särskilda begränsningar i enskilda fall.

Den tillfälliga lagen ska gälla till utgången av september 2021.

Mer om länsstyrelsens tillsynsuppdrag här.

Folkhälsomyndighetens föreskrifter som ansluter till den nya pandemilagen här.

Information från regeringen om den nya pandemilagen här.

Smittskyddstillsyn på serveringar, restauranger och krogar

Miljöenhetens inspektörer bedriver tillsyn för att kontrollera trängsel och möjligheten att hålla avstånd på krogar, serveringar och restauranger. För att förhindra smittspridning bedrivs tillsyn under dag- och kvällstid samt under helger.

Här kan du göra kommunens inspektörer uppmärksamma på frågor som rör smittskyddstillsyn på serveringsställen och rådgivning om coronaviruset/covid-19.

Vill du ställa frågor är du välkommen att kontakta livsmedelsinspektörerna på livsmedel@nacka.se

Information om restauranger och krogar

Folkhälsomyndighetens information till restauranger och andra serveringsställen med anledning av covid-19

Kultur- och fritidsverksamheter

Med anledning av det allvarliga läget och Folkhälsomyndighetens och regeringens skärpta restriktioner som meddelades den 18 december stängs, eller förändras, flera av kommunens verksamheter fram till och med den 24 januari 2021.

Riktlinjer för anställda vid Nacka kommun

Utgångspunkten för medarbetare i Nacka kommun är att vi i enlighet med Folkhälsomyndighetens riktlinjer arbetar på distans när det är möjligt, för att på så sätt bidra till att minska smittspridningen.

Distansarbetet måste fungera i förhållande till verksamhetens behov och sker i samråd med närmsta chef.

Ta kontakt med din närmaste chef om du har frågor om att jobba hemifrån.

Folkhälsomyndigheten uppmanar människor med symtom, även milda, att begränsa sociala kontakter för att inte smitta andra. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet. Extra viktigt är det att människor som arbetar inom äldreomsorg och vård av äldre inte går till jobbet om de får symtom på luftvägsinfektion.

Läs mer i frågor och svar, stöd för medarbetare

Våld i nära relationer

Är du utsatt för våld?

Den mer isolerade vardagen, när vi stänger in oss tillsammans under en längre tid innebär en ökad risk att för att bråken och våld i nära relationer eskalerar. Om du är orolig för dig själv, eller för någon annan, kan du kontakta socialtjänsten i Nacka. Hjälp finns att få om du utsätts för våld!

Kontakta socialtjänsten

Telefon: 08-718 96 96 eller växeln 08-718 80 00 (dagtid).

Nu under kvällar, nätter och helger ring socialjouren: 08-718 76 40 eller 010-564 31 65.

Vid akuta situationer ring 112.

Väcker isoleringen känslor som går ut över din familj?

När vi stänger in oss tillsammans under en längre tid finns risk att bråken eskalerar. Händer det att du tänker att någon i din familj blir rädd för dig? Eller att du blir så arg att du håller på att tappa kontrollen? Ta din oro på allvar. Här kan du läsa om vilken hjälp du kan få.

Vill du ha hjälp? Kan du ge hjälp?

Volontärverksamhet med stöd från Rödakorset i Nacka, församlingarna i Nacka och Nacka kommun. Läs mer om hur du kan få hjälp eller ge hjälp

Psykisk hälsa i kristid

Det är normalt att känna sig orolig, ledsen eller stressad under en kris. Vi känner oro för vår hälsa och livssituation, för vår familj, för våra vänner och våra grannar. Här finns information för dig som vill veta hur du kan ta hand om din och andras psykiska hälsa, var du kan få stöd och hjälp.

Länkar till mer information

1177 Vårdguiden
1177 har en samlingssida som uppdateras dagligen.
Samlingssida om coronaviruset i Stockholms län
Information på flera språk

Folkhälsomyndigheten
Folkhälsomyndigheten är nationellt smittskyddsansvarig myndighet och har information om aktuella rekommendationer och riktlinjer, och situationen i Sverige gällande smittspridning.
Myndighetens samlingssida om covid-19
Alla har ett ansvar att förhindra smitta
Frågor och svar om covid-19 (coronavirus)
Bekräftade fall i Sverige - daglig uppdatering
Gravida med riskfaktorer

Krisinformation.se
På krisinformation.se finns samlad bekräftad information från myndigheterna. Även där finns information på andra språk än svenska.
Samlingssida på Krisinformation.se om nya coronaviruset
Official information on the new corona virus (krisinformation.se)

Information om läget i Region Stockholm
Information om läget och åtgärder

Frågor om UD:s konsulära arbete, reseavrådan och kontakt med ambassader
Samlad information hos UD

Sidan uppdaterades: