Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Tillsammans kan vi minska smittspridningen av det nya coronaviruset – din insats är viktig

För att bromsa spridningen av det nya coronaviruset är det viktigt att vi tillsammans hjälps åt. Faran är inte över ännu och det är nödvändigt att alla tar personligt ansvar och fortsätter följa rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten, för att vi inte ska få en ökad smittspridning.

 • Håll avstånd:

  • håll fysiskt avstånd inomhus och utomhus - i butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, servicekontor, väntrum, idrottsplatser, parker, badplatser, badhus, gym och i träningslokaler och i kollektivtrafiken. Är det trångt? Välj en annan restaurang/grillplats/strand/besöksmål/avgång
  • Visa hänsyn när du går ut, ta en sväng förbi den du möter - respektera de anvisningar som butiker, restauranger, caféer och serveringar har satt upp
   • munskydd behövs inte i vanliga situationer enligt Folkhälsomyndigheten
   • håll minst en meters avstånd till andra sällskap om du besöker en restaurang. Allmänt rekommenderar Folkhälsomyndigheten lite mer än en armlängds avstånd till andra människor.

 • Tvätta händerna med tvål och varmt vatten ofta och länge.

 • Stanna hemma om du är sjuk, även om du bara känner dig lite förkyld. Om du har symptom är det bra att testa dig. Testerna är gratis och du bokar in dem via 1177.se. Du kan gå tillbaka till jobb eller skola om det gått sju dagar sedan du blev sjuk och du varit symtomfri i övrigt i minst två dygn.

 • Arbeta hemifrån om du har möjlighet.

 • Undvik att resa med kollektivtrafik och färdmedel där det inte går att boka en plats. Om det är möjligt – gå, cykla eller och använd alternativa färdsätt. Håll avstånd och följ anvisningar.

 • Vi behöver alla fortsätta att ta ansvar, hjälpas åt, visa hänsyn och ha förståelse för att allt kanske inte kan göras som vanligt. Ha en alternativ plan!

 • Hjälp varandra. Håll avstånd men håll kontakten. Du kan vara ett stöd för någon annan!

 • Bit inte ihop - sök vård när du behöver det!

 • Följ bekräftad information från myndigheter och krisinformation.se. Du kan ringa 11313 för allmänna frågor. Ring 1177 för personlig sjukvårdsrådgivning.

 • Hjälp till att förhindra ryktesspridning, var källkritisk och dela inte obekräftad information.

Hösten under covid-19

I höst gäller fortfarande att vi ska hålla avstånd till andra för att förebygga smittspridning. Som tidigare gäller det också att stanna hemma om du är sjuk, tvätta händerna ofta, hosta och nys i armvecket och undvika att röra vid ögon, näsa och mun.

Det är fortsatt förbud mot trängsel på barer och kaféer. Våra grund- och gymnasieskolor, både fristående och kommunala, har arbetat hårt för att göra anpassningar av höstterminen.

Du har ett personligt ansvar att resa så smittsäkert som möjligt. I första hand ska man gå, cykla eller använda andra färdmedel än kollektivtrafik. Den som behöver resa kollektivt bör välja alternativ där det går att boka en sittplats. Resor med färdmedel där det inte går att boka plats, exempelvis spårvagnar, tunnelbanor och stadsbussar, bör om möjligt undvikas. Resenärer bör hålla avstånd och i övrigt följa anvisningarna i kollektivtrafiken och i andra kollektiva färdmedel.

Håll avstånd och ta personligt ansvar

Det är allas ansvar att hindra spridning av covid-19. Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus. Syftet med råden är att motverka spridningen av covid-19 och framför allt att skydda de mest sårbara i samhället – riskgrupper och äldre.

Viktiga saker som alla kan göra för att förhindra smittspridning
Annorlunda högtider under pandemin (Nyhet från Folkhälsomyndigheten 22 april)
Håll avstånd och ta personligt ansvar (Nyhet från Folkhälsomyndigheten 1 april)

Nacka kommun

Nacka kommun följer utvecklingen och samverkar med andra samhällsaktörer inom Samverkan Stockholmsregionen. Här ingår till exempel Smittskydd Stockholm, räddningstjänsten, SOS Alarm, polis och övriga Stockholmskommuner under ledning av Länsstyrelsen. Syftet är att samverka för att få en effektiv krishantering. Tillsammans följer vi Folkhälsomyndighetens nationella bedömningar och rekommendationer.

I Nacka kommun finns det tydliga planer och rutiner i de kommunala verksamheterna för att hantera den här typen av situationer. Kommunen tar höjd för att läget kan förvärras.

Äldre

Besöksförbudet på särskilda boenden för äldre har upphört

Besöksförbudet på särskilda boenden för äldre upphörde den första oktober. Nacka kommun följer föreskrifterna och rekommendationerna från Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten.

Mer information från Folkhälsomyndigheten finns här.

Information till äldre

Folkhälsomyndighetens information till personer som är över 70 år
Film från Folkhälsomyndigheten
Ring äldrelinjen om du behöver någon att prata med

Folkhälsomyndigheten beslutade den 22 oktober att ta bort rekommendationen om att personer som är 70 år och äldre bör undvika kontakter med andra. Orsaken är bland annat att vissa grupper drabbats av sämre psykisk hälsa. Förändringen gör att det nu blir särskilt viktigt att alla tar sitt ansvar och följer de allmänna råden för att förhindra spridning av covid-19.

Här har vi samlat höstaktiviteter för dig som är 65+.

Anhöriga

Det är viktigt för oss att du känner till hur vi arbetar och känner dig trygg med vårt arbetssätt.

Vi hindrar smittspridningen tillsammans

Vi har beredskap för att situationen kan bli långvarig, och vi har vidtagit olika åtgärder för att skapa uthållighet över tid i våra verksamheter. Våra rutiner och riktlinjer uppdateras vid behov, både utifrån nationella direktiv och läget i kommunen.

 • De anordnare som utför insatser på uppdrag av kommunen har tydliga rutiner för hygien och smittskyddsutrustning. Om det behövs kompletterar kommunen med den utrustning som saknas.
 • Medarbetare och kunder som har symtom provtas och stannar hemma tills de är friska.
 • Närstående rekommenderas att i första hand välja besök utomhus. Besöken ska anpassas utifrån gällande rekommendationer, viktigt att hålla avstånd till varandra.

Besök på äldreboenden

Den första oktober upphörde besöksförbudet på särskilda boenden för äldre.

Det här kan du som besökare göra för att förhindra smittspridning av covid-19

Stanna hemma när du har symtom
Avstå från besöket när du känner dig sjuk, även vid milda symtom. Då undviker du att smitta andra.

Tvätta händerna ofta
Tvätta händerna inför, under och efter besöket med tvål och vatten i minst 20 sekunder. Använd handsprit när du inte har möjlighet till handtvätt.

Håll avstånd och begränsa fysisk kontakt
Håll avstånd till andra personer vid besöket, både inomhus och utomhus. Tänk på att begränsa den fysiska kontakten med den du besöker.

Fråga personalen
Det finns lokala rutiner för besök, fråga därför personalen om vilka rutiner som gäller på boendet.

Hög ålder är den främsta riskfaktorn för allvarlig sjukdom i covid-19. Alla har ett ansvar att skydda äldre personer mot smitta. folkhalsomyndigheten.se/ covid-19

Information till besökare för att förhindra smittspridning (PDF-dokument, 580 kB)

Har du frågor?

Vi svarar gärna på frågor från kunder och anhöriga. Kontakta ansvarig handläggare eller ring till kommunens växel på 08-718 80 00, så hjälper vi dig att komma rätt.

Stöd till närstående

Du som hjälper en närstående kan få stöd och avlastning från kommunen. www.nacka.se/anhorig

Skolor och förskolor

Våra grund- och gymnasieskolor, både fristående och kommunala, har arbetat hårt för att göra anpassningar av höstterminen.

Det kan betyda justeringar i scheman för att inte alla ska behöva trängas i kollektivtrafik, matsal och kapprum samtidigt. Det kan också handla om att delar av skoldagen genomförs utomhus, att det finns generöst med handsprit och att klassrum och korridorer anpassas så mycket det går för att göra det enklare att hålla avstånd. Det ser olika ut på olika skolor, men alla har gjort vad de kan utifrån sina förutsättningar.

För att förhindra smittspridning uppmanas alla barn, elever och vuxna som har förkylningssymptom att stanna hemma tills de är symptomfria och därefter ytterligare två dygn.

Information till skola och förskola
Se Folkhälsomyndighetens information till skola och förskola
Information om rekommendationer för gymnasieskolor och lärosäten
Information angående idrott och träningsanläggningar
Information till arrangörer av evenemang

Föräldrar

Restauranger och krogar

Smittskyddstillsyn

Miljöenhetens inspektörer bedriver tillsyn på uppdrag av Smittskydd Stockholm. I tillsynen ingår att ge stöd och informera om Folkhälsomyndighetens föreskrifter och Region Stockholms rekommendationer samt kontrollera trängsel och möjligheten att hålla avstånd på krogar, serveringar, restauranger och livsmedelsaffärer. För att förhindra smittspridning bedrivs tillsyn under dag- och kvällstid samt under helger.

Här kan du göra kommunens inspektörer uppmärksamma på frågor som rör smittskyddstillsyn och rådgivning om coronaviruset/covid-19.

Vill du ställa frågor är du välkommen att kontakta livsmedelsinspektörerna på livsmedel@nacka.se

Information om restauranger och krogar
Nya regler för restauranger och krogar p.g.a. covid-19

Kultur- och fritidsverksamheter

Nacka kommun följer Folkhälsomyndighetens råd och grundprincipen är att alla verksamheter (bibliotek, sporthallar, fritidsgårdar, träffpunkter etc.) ska vara öppna som vanligt. Alla verksamheter ska följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska smittspridningen i samhället.

Uppstår det problem att bemanna verksamheterna anpassas öppethållande i samråd mellan huvudman och de som utför verksamheten.

Här finns information om hur kultur- och fritidsenhetens verksamheter påverkas av coronaviruset.

Riktlinjer för anställda vid Nacka kommun

Folkhälsomyndigheten uppmanar människor med symtom, även milda, att begränsa sociala kontakter för att inte smitta andra. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet. Extra viktigt är det att människor som arbetar inom äldreomsorg och vård av äldre inte går till jobbet om de får symtom på luftvägsinfektion.

Ta kontakt med din närmaste chef om du har frågor om att jobba hemifrån. Har du allmänna frågor om coronaviruset covid-19 så ring 113 13.

Vi som är i tjänst i Nacka kommun är friska och om vi känner några symtom på förkylning så kommer vi inte till jobbet. Det är viktigt att du stannar hemma om du känner dig sjuk.

Läs mer i frågor och svar, stöd för medarbetare

Antikroppstester till anställda i Nacka kommun

Under två veckor juni erbjöds anställda i Nacka kommun möjlighet till provtagning för covid-19. Det handlade om så kallade ”antikroppstester” som kan användas för att se om en person har utvecklat antikroppar eller bär på coronaviruset.

Läs mer här: https://www.nacka.se/nyheter-start/2020/06/over-4300-anstallda-i-nacka-kommuns-verksamheter-testade-sig-for-antikroppar/

Våld i nära relationer

Är du utsatt för våld?

Den mer isolerade vardagen, när vi stänger in oss tillsammans under en längre tid innebär en ökad risk att för att bråken och våld i nära relationer eskalerar. Om du är orolig för dig själv, eller för någon annan, kan du kontakta socialtjänsten i Nacka. Hjälp finns att få om du utsätts för våld!

Kontakta socialtjänsten

Telefon: 08-718 96 96 eller växeln 08-718 80 00 (dagtid).

Nu under kvällar, nätter och helger ring socialjouren: 08-718 76 40 eller 010-564 31 65.

Vid akuta situationer ring 112.

Väcker isoleringen känslor som går ut över din familj?

När vi stänger in oss tillsammans under en längre tid finns risk att bråken eskalerar. Händer det att du tänker att någon i din familj blir rädd för dig? Eller att du blir så arg att du håller på att tappa kontrollen? Ta din oro på allvar. Här kan du läsa om vilken hjälp du kan få.

Vill du ha hjälp? Kan du ge hjälp?

Volontärverksamhet med stöd från Rödakorset i Nacka, församlingarna i Nacka och Nacka kommun. Läs mer om hur du kan få hjälp eller ge hjälp

Psykisk hälsa i kristid

Det är normalt att känna sig orolig, ledsen eller stressad under en kris. Vi känner oro för vår hälsa och livssituation, för vår familj, för våra vänner och våra grannar. Här finns information för dig som vill veta hur du kan ta hand om din och andras psykiska hälsa, var du kan få stöd och hjälp.

Länkar till mer information

1177 Vårdguiden
1177 har en samlingssida som uppdateras dagligen.
Samlingssida om coronaviruset i Stockholms län
Information på flera språk

Folkhälsomyndigheten
Folkhälsomyndigheten är nationellt smittskyddsansvarig myndighet och har information om aktuella rekommendationer och riktlinjer, och situationen i Sverige gällande smittspridning.
Myndighetens samlingssida om covid-19
Alla har ett ansvar att förhindra smitta
Frågor och svar om covid-19 (coronavirus)
Bekräftade fall i Sverige - daglig uppdatering
Gravida med riskfaktorer

Krisinformation.se
På krisinformation.se finns samlad bekräftad information från myndigheterna. Även där finns information på andra språk än svenska.
Samlingssida på Krisinformation.se om nya coronaviruset
Official information on the new corona virus (krisinformation.se)

Information om läget i Region Stockholm
Information om läget och åtgärder

Frågor om UD:s konsulära arbete, reseavrådan och kontakt med ambassader
Samlad information hos UD

På andra språk - In other languages

Sidan uppdaterades: