Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Tillsammans kan vi minska smittspridningen av det nya coronaviruset – din insats är viktig

För att bromsa spridningen av det nya coronaviruset är det viktigt att vi tillsammans hjälps åt. Alla har ett ansvar för detta.

 • Stanna hemma om du känner dig sjuk, även om symtomen är lindriga. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går tillbaka till jobb eller skola.
 • Gör inga besök på äldreboenden eller sjukhus. Undvik även att besöka äldre släktingar.
 • Undvik onödiga resor. Tänk igenom om helgresan verkligen är nödvändig. Det gäller särskilt resor till storstäder, fjällanläggningar eller andra semestermål där många människor samlas.
 • Tvätta händerna med tvål och varmt vatten ofta.
 • Tänk på att hålla avståndet 2 meter till andra, så ofta du kan. Det bidrar till att rädda liv.
 • Hjälp till att förhindra ryktesspridning, var källkritisk och dela inte obekräftad information.
 • Sök i första hand information på nätet. Det är hög belastning på samhällets telefontjänster. Många vanliga frågor besvaras på myndigheternas webbplatser och på Krisinformation.se. Om du inte hittar svar där kan du ringa nationella informationsnumret 113 13. Om du behöver personlig sjukvårdsrådgivning, ring 1177.

Håll avstånd och ta personligt ansvar

Det är allas ansvar att hindra spridning av covid-19. Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus. Syftet med råden är att motverka spridningen av covid-19 och framför allt att skydda de mest sårbara i samhället – riskgrupper och äldre.

Personer över 70 år och de som tillhör andra riskgrupper bör begränsa sina fysiskt nära kontakter med andra och helt undvika kollektivtrafik. De bör också undvika att handla i butiker som apotek och matvarubutiker eller vistas på andra platser där människor samlas.

Viktiga saker som alla kan göra för att förhindra smittspridning
Annorlunda högtider under pandemin (Nyhet från Folkhälsomyndigheten 22 april)
Håll avstånd och ta personligt ansvar (Nyhet från Folkhälsomyndigheten 1 april)

Nacka kommun

Nacka kommun följer utvecklingen och samverkar med andra samhällsaktörer inom Samverkan Stockholmsregionen. Här ingår till exempel Smittskydd Stockholm, räddningstjänsten, SOS Alarm, polis och övriga Stockholmskommuner under ledning av Länsstyrelsen. Syftet är att samverka för att få en effektiv krishantering. Tillsammans följer vi Folkhälsomyndighetens nationella bedömningar och rekommendationer.

I Nacka kommun finns det tydliga planer och rutiner i de kommunala verksamheterna för att hantera den här typen av situationer. Kommunen tar höjd för att läget kan förvärras.

Kommunala skolor och förskolor

Kommunala skolor och förskolor håller öppet. Folkhälsomyndigheten bedömer i nuläget att avstängning av friska skolbarn eller att stänga skolor inte är effektiva åtgärder. Barn som är sjuka ska stanna hemma, precis som andra som får symptom på luftvägsinfektion eller feber.

Folkhälsomyndigheten uppmanar Sveriges gymnasieskolor, kommunala vuxenutbildningar, högskolor och universitet att införa distansundervisning med anledning av det nya coronaviruset. Från och med onsdag 18 mars har Nackas kommunala gymnasieskolor, Nacka gymnasium och YBC gått över till undervisning via distans.

Information till skola och förskola
Se Folkhälsomyndighetens information till skola och förskola
Information om rekommendationer för gymnasieskolor och lärosäten
Information angående idrott och träningsanläggningar
Information till arrangörer av evenemang

Information till barn och unga i Nacka kommun
Är du under 18 år och behöver någon att prata med? Ring eller chatta med en vuxen som lyssnar.

Äldre

Besöksförbud på Äldreboenden

Folkhälsomyndighetens fokus ligger på att fördröja smittspridning i befolkningen, och samtidigt på att skydda de äldsta och sköraste. Därför råder besöksförbud på kommunens äldreboenden.

Besök till boende som befinner sig i livets slutskede ges undantag. Även andra extraordinära situationer kan leda till undantag. Tag alltid kontakt med verksamhetschef innan besök.

Information till äldre
Folkhälsomyndighetens information till personer som är över 70 år
Film från Folkhälsomyndigheten
Ring äldrelinjen om du behöver någon att prata med

Anhöriga

Det är viktigt för oss att du känner till hur vi arbetar och känner dig trygg med vårt arbetssätt.

Vi hindrar smittspridningen tillsammans

Vi har beredskap för att situationen kan bli långvarig, och vi har vidtagit olika åtgärder för att skapa uthållighet över tid i våra verksamheter. Våra rutiner och riktlinjer uppdateras vid behov, både utifrån nationella direktiv och läget i kommunen.

 • De anordnare som utför insatser på uppdrag av kommunen har tydliga rutiner för hygien och smittskyddsutrustning. Om det behövs kompletterar kommunen med den utrustning som saknas.
 • Medarbetare och chefer stannar hemma om de har sjukdomssymptom, och börjar inte arbeta igen förrän tidigast 48 timmar helt utan symptom.
 • Anhöriga och vänner hittar smittsäkra sätt att umgås med äldre och andra i riskgrupper, till exempel utomhus, på behörigt avstånd, eller via telefon/video.
 • Kommunen erbjuder all personal som arbetar hos eller med kunder en utbildning som handlar om covid-19 och bland annat hygienrutiner och smittskydd.
 • Kommunen har ett särskilt team som kan ge råd och handleda hemtjänsten om en kund har misstänkt eller konstaterad covid-19

Håll kontakten!

Det är tufft att inte kunna träffas som vi är vana vid. Därför är det extra viktigt att hålla kontakten på andra sätt, till exempel genom telefon- eller videosamtal. Om din närstående behöver hjälp att koppla upp sig så kan du kontakta hemtjänsten eller boendet.

Har du frågor?

Vi svarar gärna på frågor från kunder och anhöriga. Kontakta ansvarig handläggare eller ring till kommunens växel på 08-718 80 00, så hjälper vi dig att komma rätt.

Stöd till närstående

Du som hjälper en närstående kan få stöd och avlastning från kommunen. www.nacka.se/anhorig

Restauranger och krogar

Smittskyddstillsyn

Miljöenhetens inspektörer bedriver tillsyn på uppdrag av Smittskydd Stockholm. I tillsynen ingår att ge stöd och informera om Folkhälsomyndighetens föreskrifter och Region Stockholms rekommendationer samt kontrollera trängsel och möjligheten att hålla avstånd på krogar, serveringar, restauranger och livsmedelsaffärer. För att förhindra smittspridning bedrivs tillsyn under dag- och kvällstid samt under helger.

Här kan du göra kommunens inspektörer uppmärksamma på frågor som rör smittskyddstillsyn och rådgivning om coronaviruset/covid-19.

Vill du ställa frågor är du välkommen att kontakta livsmedelsinspektörerna på livsmedel@nacka.se

Information om restauranger och krogar
Nya regler för restauranger och krogar p.g.a. covid-19

Kultur- och fritidsverksamheter

Nacka kommun följer Folkhälsomyndighetens råd och grundprincipen är att alla verksamheter (bibliotek, sporthallar, fritidsgårdar, träffpunkter etc) ska vara öppna som vanligt. Alla verksamheter ska följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska smittspridningen i samhället.

Uppstår det problem att bemanna verksamheterna anpassas öppethållande i samråd mellan huvudman och de som utför verksamheten.

Här finns information om hur kultur- och fritidsenhetens verksamheter påverkas av coronaviruset.

Riktlinjer för anställda vid Nacka kommun

Folkhälsomyndigheten uppmanar människor med symtom, även milda, att begränsa sociala kontakter för att inte smitta andra. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet. Extra viktigt är det att människor som arbetar inom äldreomsorg och vård av äldre inte går till jobbet om de får symtom på luftvägsinfektion.

Ta kontakt med din närmaste chef om du har frågor om att jobba hemifrån. Har du allmänna frågor om coronaviruset covid-19 så ring 113 13.

Vi som är i tjänst i Nacka kommun är friska och om vi känner några symtom på förkylning så kommer vi inte till jobbet. Det är viktigt att du stannar hemma om du känner dig sjuk.

Läs mer i frågor och svar, stöd för medarbetare

Våld i nära relationer

Är du utsatt för våld?

Den mer isolerade vardagen, när vi stänger in oss tillsammans under en längre tid innebär en ökad risk att för att bråken och våld i nära relationer eskalerar. Om du är orolig för dig själv, eller för någon annan, kan du kontakta socialtjänsten i Nacka. Hjälp finns att få om du utsätts för våld!

Kontakta socialtjänsten

Telefon: 08-718 96 96 eller växeln 08-718 80 00 (dagtid).

Nu under kvällar, nätter och helger ring socialjouren: 08-718 76 40 eller 010-564 31 65.

Vid akuta situationer ring 112.

Väcker isoleringen känslor som går ut över din familj?

När vi stänger in oss tillsammans under en längre tid finns risk att bråken eskalerar. Händer det att du tänker att någon i din familj blir rädd för dig? Eller att du blir så arg att du håller på att tappa kontrollen? Ta din oro på allvar. Här kan du läsa om vilken hjälp du kan få.

Vill du ha hjälp? Kan du ge hjälp?

Volontärverksamhet med stöd från Rödakorset i Nacka, församlingarna i Nacka och Nacka kommun. Läs mer om hur du kan få hjälp eller ge hjälp

Psykisk hälsa i kristid

Det är normalt att känna sig orolig, ledsen eller stressad under en kris. Vi känner oro för vår hälsa och livssituation, för vår familj, för våra vänner och våra grannar. Här finns information för dig som vill veta hur du kan ta hand om din och andras psykiska hälsa, var du kan få stöd och hjälp.

Länkar till mer information

1177 Vårdguiden
1177 har en samlingssida som uppdateras dagligen.
Samlinssida om coronaviruset i Stockholms län
Självskatta dina symptom
Information på flera språk

Folkhälsomyndigheten
Folkhälsomyndigheten är nationellt smittskyddsansvarig myndighet och har information om akutella rekommendationer och riktlinjer, och situationen i Sverige gällande smittspridning.
Myndighetens samlingssida om covid-19
Alla har ett ansvar att förhindra smitta
Frågor och svar om covid-19 (coronavirus)
Bekräftade fall i Sverige - daglig uppdatering
Gravida med riskfaktorer

Krisinformation.se
På krisinformation.se finns samlad bekräftad information från myndigheterna. Även där finns information på andra språk än svenska.
Samlingssida på Krisinformation.se om nya coronaviruset
Official information on the new corona virus (krisinformation.se)

Information om läget i Region Stockholm
Information om läget och åtgärder

Frågor om UD:s konsulära arbete, reseavrådan och kontakt med ambassader
Samlad information hos UD

På andra språk - In other languages

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.