Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information

Tillsammans kan vi minska smittspridningen av det nya coronaviruset – din insats är viktig

De regionala rekommendationerna har förlängts och uppdaterats och gäller från och med 23 mars till 2 maj 2021.

Mer information om rekommendationerna finns här.

Det är fortfarande viktigt att du:

 • Alltid använder engångsmunskydd i kollektivtrafiken.
 • Även använder munskydd i inomhusmiljöer där man inte kan undvika trängsel, exempelvis livsmedelsaffären och frisören. Ta på munskyddet innan du går in i affären.
 • Avstår från icke nödvändiga resor.

Stannar hemma vid symtom

Begränsar nya nära kontakter

 • Umgås bara med personer du normalt träffar, personer du bor med eller några få vänner och närstående utanför hushållet.
 • Håll alltid avstånd till personer du träffar och umgås helst utomhus.

Håller avstånd till andra och undvika platser med trängsel

 • Håll alltid avstånd till andra människor. Det gäller både inomhus och utomhus.
 • Undvik platser som butiker, köpcentrum och kollektivtrafik.
 • Handla ensam och vistas inte i butiker under längre tid än nödvändigt.
 • Följ butiker och restaurangers råd och anvisningar.

Reser på ett så smittsäkert sätt som möjligt

 • Undvik icke nödvändiga resor.
 • Res bara med kollektivtrafik om du måste.
 • Res på ett smittsäkert sätt.
 • Undvik att träffa nya kontakter under resan och på resmålet.
 • Säkerställ att du kan isolera dig på ditt resmål eller kan ta dig hem utan att smitta andra om du får symtom på covid-19.

Arbetar hemifrån om du kan

 • Kom överens med din arbetsgivare om att arbeta hemifrån när detta är möjligt.
 • Om du måste åka till arbetet bör du anpassa dina arbetstider så du kan undvika trängsel i kollektivtrafiken och på arbetsplatsen.

Håller en god handhygien

 • Tvätta händerna regelbundet och noggrant med tvål och vatten.
 • Tvätta alltid händerna före måltid och efter toalettbesök samt när du befunnit dig i offentliga miljöer.

Vara försiktig när du besöker personer som är 70+ eller tillhör en riskgrupp

 • Var extra noga med att följa alla råd och rekommendationer. Folkhälsomyndigheten har information om hur du kan umgås på ett säkert sätt.
 • Besök på äldreboenden ska ske under säkra former. Följ boendets besöksrutiner.
 • Om du haft covid-19 tidigare är det inte säkert att du fortfarande har en mindre risk att smittas och att smitta andra.

Läs mer

Glöm inte att:

 • Följa bekräftad information från myndigheter och krisinformation.se. Du kan ringa 11313 för allmänna frågor. Ring 1177 för personlig sjukvårdsrådgivning.

 • Hjälp till att förhindra ryktesspridning, var källkritisk och dela inte obekräftad information.

Nacka kommun

Nacka kommun följer utvecklingen och samverkar med andra samhällsaktörer inom Samverkan Stockholmsregionen. Här ingår till exempel Smittskydd Stockholm, räddningstjänsten, SOS Alarm, polis och övriga Stockholmskommuner under ledning av Länsstyrelsen. Syftet är att samverka för att få en effektiv krishantering. Tillsammans följer vi Folkhälsomyndighetens nationella bedömningar och rekommendationer.

I Nacka kommun finns det tydliga planer och rutiner i de kommunala verksamheterna för att hantera den här typen av situationer. Kommunen tar höjd för att läget kan förvärras.

Vaccination mot covid-19

Vaccinationen av äldre klar på särskilda boenden i Nacka

Vecka 53 inleddes vaccinationerna i Nacka. Alla på särskilda boenden som har tackat ja till vaccination har nu fått sina två doser av vaccinet. Nyinflyttade och personer som av hälsoskäl tvingats avstå kommer att vaccineras löpande.

Vaccination mot covid-19 i Stockholms län

Det är Region Stockholm som ansvarar för att vaccinera de som bor i Stockholms län. Region Stockholm vaccinerar flera grupper samtidigt. I vilken takt det sker beror på hur många doser vaccin som levereras till regionen.

Prioriterade grupper

Alla i Sverige, 18 år och äldre, kommer att erbjudas vaccin gratis men de mest sårbara grupperna går först och prioriteringen styrs av Folkhälsomyndigheten. I vaccinationens första faser ges vaccin till personer som har stort behov av skydd mot sjukdomen, exempelvis på kommunens särskilda boenden för äldre. I de första faserna ingår även personer med omvårdnadsinsatser från kommunal hemtjänst och de personer som bor ihop med någon som har dessa insatser.

Region Stockholm har nu påbörjat arbetet med att vaccinera personer över 75 år. Detta gäller nu:

 • Du som är född 1941 eller tidigare kommer få hem ett bokningsbrev. När du har fått ditt brev kan du boka tid för vaccination. Läs mer om hur du bokar tid här.
 • Du som är född mellan 1942–1946 kan nu även boka tid för vaccination. Läs mer om hur du bokar tid här.

Läs mer här om Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring vaccin och om de prioriterade grupperna: Folkhälsomyndighetens samlade sida om covid-19 vaccination

Vaccintillgång påverkar takten men ändrar inte prioriteringsordningen

Tillgången till vaccin är begränsad och ojämn. De vaccindoser som kommer in, används successivt. I takt med att tillgången på vaccin ökar kommer fler att kunna erbjudas vaccination. Prioriteringsordningen påverkas inte av vaccintillgången.

Det går ännu inte för allmänheten att boka tid för vaccinering

På 1177.se finns den senast uppdaterade informationen om vilka grupper som erbjuds vaccin just nu och hur de ska gå tillväga för att boka. De grupper som är aktuella att prioriteras för vaccination får ett erbjudande och information om hur de ska gå tillväga. Personer som är prioriterade för vaccination kan känna sig trygga med att avvakta till dess de får en bokad tid.

Håll ut och fortsätt följa alla allmänna råd och riktlinjer

Vaccination minskar risken mot allvarlig sjukdom men även den som är vaccinerad kan sprida smittan vidare, till exempel via sina händer. Råden kring att minska smittspridningen gäller därför alla. I Stockholms län har en mindre grupp i befolkningen fått vaccination. Det är viktigt att så många som möjligt vaccinerar sig för att skydda sig själva men också för att det är ett betydelsefullt bidrag i kampen för att slå ner viruset på samhällsnivå och så småningom komma ur pandemin som nu pågått i över ett år.

Mot bakgrund av detta är det ytterst viktigt att alla invånare håller ut ännu ett tag och fortsätter följa alla allmänna råd och riktlinjer. Både vaccinationsstart och en trend som visar på minskad smittspridning kan lura oss att slappna av. Följ alla rekommendationer, råd och riktlinjer till dess att nationella myndigheter meddelar annat.

Håll dig uppdaterad - Aktuell information om vaccination finns på 1177.se

Aktuell information om vaccination mot covid-19 på 1177.se Vårdguiden. Här står det vilka som erbjuds vaccin för tillfället och vart du ska vända dig när det blir din tur. Där finns även information på flera språk tillgänglig.

Här finns faktagranskad och säker information om vaccinationen i Region Stockholm:
Region Stockholm 1177.se vårdguidens samlade sida om covid-19 vaccination

Äldre

Dagverksamhet för äldre håller fortfarande stängt

Dagverksamheterna är en viktig insats som vi hade hoppats kunna hålla öppen. Tyvärr ser vi att riskerna är för stora med att besöka dem med tanke på det rådande läget.

Till dess att vaccinationen kommit längre kommer kommunens dagliga verksamheter för seniorer att hålla stängt. Ambitionen är att öppna så fort smittläget och vaccinationsomfattningen ändras.

Läs mer här om dagverksamhet för äldre

Här har vi samlat förslag på coronasäkra aktiviteter för dig som är 65+.

Folkhälsomyndighetens information till personer som är över 70 år

Ring äldrelinjen om du behöver någon att prata med

Anhöriga

Det är viktigt för oss att du som anhörig till någon med insatser från Nacka kommun känner till hur vi arbetar och känner dig trygg med vårt arbetssätt.

Vi hindrar smittspridningen tillsammans

Vi i Nacka kommun har beredskap för att rådande situationen kan bli långvarig, och vi har vidtagit olika åtgärder för att skapa uthållighet över tid i våra verksamheter. Våra rutiner och riktlinjer uppdateras vid behov, både utifrån nationella direktiv och läget i kommunen.

Besök på äldreboenden

Under de senaste veckorna har vi kunnat konstatera att det inte längre finns några aktuella fall av covid-19 på särskilda boenden för äldre i Nacka. En av orsakerna tros vara att så många äldre nu har vaccinerats. Steg för steg närmar vi oss en mer normal vardag men smittspridningen är fortsatt hög i samhället och det är därför viktigt att besök på särskilda boenden fortsätter att ske på ett smittsäkert sätt. Detta bland annat för att personal och vissa personer inte är vaccinerade.

Här kan du läsa mer om vad som gäller just nu för säkra besök på särskilda boenden för äldre.

Så här blir ditt besök på särskilda boenden säkert:

 • Stanna hemma när du har symtom
  Avstå från besök när du känner dig sjuk, även vid milda symtom. Då undviker du att smitta andra.
 • Använd munskydd under hela besöket
 • Besöket sker i din närståendes lägenhet – inte i allmänna utrymmen
 • Kom högst två besökare vid samma tillfälle
 • Tvätta händerna ofta
  Tvätta händerna inför, under och efter besöket med tvål och vatten i minst 20 sekunder. Använd handsprit när du inte har möjlighet till handtvätt.
 • Håll avstånd och begränsa fysisk kontakt
  Håll avstånd till andra personer vid besöket, både inomhus och utomhus. Tänk på att begränsa den fysiska kontakten med den du besöker.
 • Fråga personalen
  Det finns lokala rutiner för besök, fråga därför personalen om vilka rutiner som gäller på boendet.

Har du frågor?

Vi svarar gärna på frågor från kunder och anhöriga. Kontakta ansvarig handläggare eller ring till kommunens växel på 08-718 80 00, så hjälper vi dig att komma rätt.

Stöd till närstående

Du som hjälper en närstående kan få stöd och avlastning från kommunen. www.nacka.se/anhorig

Skolor och förskolor

Regeringen har fattat beslut om att ge högstadieskolornas huvudmän möjlighet att besluta om distans- eller fjärrundervisning i de fall som övriga smittskyddsåtgärder inte bedöms vara tillräckliga. Varje huvudman fattar egna beslut om eventuell distansundervisning i sina skolor. Länk till nyhet på nacka.se

Information från Folkhälsomyndigheten

Mer information om regeringens beslut

Rekommendationer till gymnasieskolor

Smittskydd Stockholm har tagit fram rekommendationer gällande distansundervisning som riktar sig till gymnasieskolor och grundskolornas högstadium i Stockholm.

Rekommendationerna innebär att gymnasieskolan successivt ska återgå till närundervisning. Vilka elever som får närundervisning planeras av huvudman så att varje elev får minst 20% av sin undervisning som närundervisning. Mer information finns här.

Våra grund- och gymnasieskolor, både fristående och kommunala, arbetar hårt för att göra anpassningar efter rådande läge.

Det kan betyda justeringar i scheman för att inte alla ska behöva trängas i kollektivtrafik, matsal och kapprum samtidigt. Det kan också handla om att delar av skoldagen genomförs utomhus, att det finns generöst med handsprit och att klassrum och korridorer anpassas så mycket det går för att göra det enklare att hålla avstånd. Det ser olika ut på olika skolor, men alla har gjort vad de kan utifrån sina förutsättningar.

Varje skola och huvudman ansvarar för att ge mer exakta besked till vårdnadshavare och elever om vad som gäller för respektive skola.

För att förhindra smittspridning uppmanas alla barn, elever och vuxna som har förkylningssymptom att stanna hemma tills de är symptomfria och därefter ytterligare två dygn.

Yngre barn och elever som bor tillsammans med någon som har covid-19 rekommenderas att stanna hemma, precis som äldre elever rekommenderas att göra. Mer information finns här.

Alla i ett hushåll rekommenderas i möjligaste mån att vara hemma från det att någon får
symtom som kan stämma med covid-19.

Information till skola och förskola
Se Folkhälsomyndighetens information till skola och förskola
Information om rekommendationer för gymnasieskolor och lärosäten

Föräldrar

Tillsyn & Trängsel

Tillfällig pandemilag för covid-19

Nacka kommun stödjer länsstyrelsens tillsynsuppdrag i samband med den nya pandemilagen som trädde i kraft den 10 januari 2021. Syftet med länsstyrelsens tillsyn är att minska smittspridningen genom att informera om och kontrollera efterlevnaden av föreskrifter och beslut.

Nacka kommun kommer, tillsammans med andra aktörer i länet, att hjälpa länsstyrelsen genom att bland annat dela med sig av erfarenheter av tillsyn, men också genom att rapportera om platser där trängsel uppstår.

Verksamheter som omfattas av lagen är:

 • Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar
 • Platser för fritids- eller kulturverksamhet
 • Handelsplatser
 • Kollektivtrafik och inrikes flygtrafik
 • Platser för privata sammankomster (till exempel festlokaler)
 • Beslut om särskilda begränsningar i enskilda fall.

Den tillfälliga lagen ska gälla till utgången av september 2021.

Mer om länsstyrelsens tillsynsuppdrag här.

Folkhälsomyndighetens föreskrifter som ansluter till den nya pandemilagen här.

Information från regeringen om den nya pandemilagen här.

Smittskyddstillsyn på serveringar, restauranger och krogar

Miljöenhetens inspektörer bedriver tillsyn för att kontrollera trängsel och möjligheten att hålla avstånd på krogar, serveringar och restauranger. För att förhindra smittspridning bedrivs tillsyn under dag- och kvällstid samt under helger.

Här kan du göra kommunens inspektörer uppmärksamma på frågor som rör smittskyddstillsyn på serveringsställen och rådgivning om coronaviruset/covid-19.

Vill du ställa frågor är du välkommen att kontakta livsmedelsinspektörerna på livsmedel@nacka.se

Information om restauranger och krogar

Folkhälsomyndighetens information till restauranger och andra serveringsställen med anledning av covid-19

Kultur- och fritidsverksamheter

Nacka kommun har tillsammans med andra kommuner i Stockholmsregionen antagit en samordnad inriktning avseende öppning av kultur- och fritidsverksamhet. Mer information finns på kultur- och fritidsenheten

Riktlinjer för anställda vid Nacka kommun

Utgångspunkten för medarbetare i Nacka kommun är att vi i enlighet med Folkhälsomyndighetens riktlinjer arbetar på distans när det är möjligt, för att på så sätt bidra till att minska smittspridningen.

Distansarbetet måste fungera i förhållande till verksamhetens behov och sker i samråd med närmsta chef.

Ta kontakt med din närmaste chef om du har frågor om att jobba hemifrån.

Folkhälsomyndigheten uppmanar människor med symtom, även milda, att begränsa sociala kontakter för att inte smitta andra. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet. Extra viktigt är det att människor som arbetar inom äldreomsorg och vård av äldre inte går till jobbet om de får symtom på luftvägsinfektion.

För dig som vanligtvis jobbar i Nacka stadshus. Läs mer här om vad som gäller nu.

Läs mer i frågor och svar, stöd för medarbetare

Våld i nära relationer

Är du utsatt för våld?

Den mer isolerade vardagen, när vi stänger in oss tillsammans under en längre tid innebär en ökad risk att för att bråken och våld i nära relationer eskalerar. Om du är orolig för dig själv, eller för någon annan, kan du kontakta socialtjänsten i Nacka. Hjälp finns att få om du utsätts för våld!

Kontakta socialtjänsten

Telefon: 08-718 96 96 eller växeln 08-718 80 00 (dagtid).

Nu under kvällar, nätter och helger ring socialjouren: 08-718 76 40 eller 010-564 31 65.

Vid akuta situationer ring 112.

Väcker isoleringen känslor som går ut över din familj?

När vi stänger in oss tillsammans under en längre tid finns risk att bråken eskalerar. Händer det att du tänker att någon i din familj blir rädd för dig? Eller att du blir så arg att du håller på att tappa kontrollen? Ta din oro på allvar. Här kan du läsa om vilken hjälp du kan få.

Vill du ha hjälp? Kan du ge hjälp?

Volontärverksamhet med stöd från Rödakorset i Nacka, församlingarna i Nacka och Nacka kommun. Läs mer om hur du kan få hjälp eller ge hjälp

Psykisk hälsa i kristid

Det är normalt att känna sig orolig, ledsen eller stressad under en kris. Vi känner oro för vår hälsa och livssituation, för vår familj, för våra vänner och våra grannar. Här finns information för dig som vill veta hur du kan ta hand om din och andras psykiska hälsa, var du kan få stöd och hjälp.

Länkar till mer information

1177 Vårdguiden
1177 har en samlingssida som uppdateras dagligen.
Samlingssida om coronaviruset i Stockholms län
Information på flera språk

Folkhälsomyndigheten
Folkhälsomyndigheten är nationellt smittskyddsansvarig myndighet och har information om aktuella rekommendationer och riktlinjer, och situationen i Sverige gällande smittspridning.
Myndighetens samlingssida om covid-19
Alla har ett ansvar att förhindra smitta
Frågor och svar om covid-19 (coronavirus)
Bekräftade fall i Sverige - daglig uppdatering
Gravida med riskfaktorer

Krisinformation.se
På krisinformation.se finns samlad bekräftad information från myndigheterna. Även där finns information på andra språk än svenska.
Samlingssida på Krisinformation.se om nya coronaviruset
Official information on the new corona virus (krisinformation.se)

Information om läget i Region Stockholm
Information om läget och åtgärder

Frågor om UD:s konsulära arbete, reseavrådan och kontakt med ambassader
Samlad information hos UD

Sidan uppdaterades: