Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Varning för bedrägerimail! Vi har uppmärksammat ett större flöde utav bedrägerimail som cirkulerar. Var uppmärksam innan du trycker på länkar och bifogade filer.

Tillsammans kan vi minska smittspridningen av det nya coronaviruset – din insats är viktig

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att regionerna erbjuder testning för covid-19 av alla som är 6 år och äldre som får symtom som kan vara covid-19. Det gäller både personer som är vaccinerade och personer som inte är vaccinerade.

Mer information finns på Folkhälsomyndigheten Det här gäller från den 1 november — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Läs mer här om Folkhälsomyndighetens bedömning av ytterligare anpassningar.

Läs mer

Glöm inte att:

 • Följa bekräftad information från myndigheter och krisinformation.se. Du kan ringa 11313 för allmänna frågor. Ring 1177 för personlig sjukvårdsrådgivning.

 • Hjälp till att förhindra ryktesspridning, var källkritisk och dela inte obekräftad information.

Nacka kommun

Nacka kommun följer utvecklingen och samverkar med andra samhällsaktörer inom Samverkan Stockholmsregionen. Här ingår till exempel Smittskydd Stockholm, räddningstjänsten, SOS Alarm, polis och övriga Stockholmskommuner under ledning av Länsstyrelsen. Syftet är att samverka för att få en effektiv krishantering. Tillsammans följer vi Folkhälsomyndighetens nationella bedömningar och rekommendationer.

I Nacka kommun finns det tydliga planer och rutiner i de kommunala verksamheterna för att hantera den här typen av situationer. Kommunen tar höjd för att läget kan förvärras.

Vaccination mot covid-19

Vaccination mot covid-19 i Stockholms län

Det är Region Stockholm som ansvarar för att vaccinera de som bor i Stockholms län.

På 1177s bokningssida hittar du faktagranskad och uppdaterad information om hur du gör för att vaccinera dig.

Håll ut och fortsätt följa alla allmänna råd och riktlinjer

Fortsätt att följa de allmänna råden, även när du är vaccinerad. Följ råden så länge de gäller.

Det beror på flera saker:

 • Det finns en liten risk för att du kan få sjukdomen, även om du är vaccinerad. Inget vaccin ger ett hundraprocentigt skydd.
 • Det finns också en liten risk att du kan bli smittad och sprida viruset, även om du själv inte får symtom.

Om det har gått mer än tre veckor sedan du fick den första dosen vaccin har du ett bra skydd mot att bli allvarligt sjuk i covid-19. Då kan du till exempel träffa lite fler personer än de du brukar träffa. Ni kan även ses inomhus.

Läs mer om rekommendationerna för vaccinerade hos Folkhälsomyndigheten.

Håll dig uppdaterad - Aktuell information om vaccination finns på 1177.se

Aktuell information om vaccination mot covid-19 på 1177.se Vårdguiden. Där finns även information på flera språk tillgänglig.

Anhöriga

Besök på äldreboenden

Som närstående har du ansvar för att ditt besök sker på ett smittsäkert sätt för att minska risken för att smitta förs in på boendet. Observera att du inte får ha någon form av infektionssymtom eller feber när du kommer på besök.

Besöket planeras i samråd med verksamhetsansvarig och det är viktigt att du som besökare följer verksamhetens rutiner. Är du osäker på något, tveka inte att fråga personalen.

Så här blir ditt besök på särskilda boenden säkert:

 • Följ de rutiner som verksamheten beslutat om.
 • Kontakta personal innan du besöker boendet.
 • Håll avstånd till andra, minst 2 meter.
 • Använd ett kirurgiskt munskydd IIR, helst under hela besöket
  och alltid i allmänna utrymmen.
 • Tvätta eller desinfektera händerna före och efter besöket
  samt före och efter användning av munskyddet.
 • Vistas om möjligt utomhus.
 • Ha inte kontakt med övriga kunder på boendet.
 • Vistas inte i gemensamma utrymmen.
 • Informera verksamhetschefen om du skulle få symtom på covid-19
  dagarna efter ditt besök.

Tänk också på att stanna hemma om någon i ditt hushåll har misstänkt eller bekräftad covid-19. Detsamma gäller om du varit i kontakt med någon annan som har haft covid-19 de senaste 14 dagarna. Och har du varit utomlands rekommenderas du att avvakta med besök minst en vecka.

Vid lokala utbrott kan andra rekommendationer tillkomma.

För mer information, se Region Stockholms riktlinje för covid-19 inom kommunal vård och omsorg.

Har du frågor?

Vi svarar gärna på frågor från kunder och anhöriga. Kontakta ansvarig handläggare eller ring till kommunens växel på 08-718 80 00, så hjälper vi dig att komma rätt.

Stöd till närstående

Du som hjälper en närstående kan få stöd och avlastning från kommunen. www.nacka.se/anhorig

Skolor och förskolor

Vad gäller i skolan från 29 september?

Efter den 29 september upphör föreskrifter och allmänna rekommendationer kring covid-19, även de som riktar sig mot skolan. Det är den höga vaccinationstäckningen som ligger till grund för förändringarna som träder i kraft efter den 29 september. Istället vidtar allmänna råd med rekommendationer till den enskilda individen att förhindra smitta, bestämmelserna utgår från smittskyddslagen. Det betyder att var och en av oss behöver fortsätta ta ansvar för att inte sprida smittan vidare.

Även om föreskrifterna nu upphör har vi en pågående pandemi och det finns fortfarande risk för nya utbrott och det gäller särskilt i områden där vaccinationstäckningen är lägre. I och med de upphörda föreskrifterna är det särskilt viktigt att elever, vårdnadshavare och skolpersonal stannar hemma vid sjukdom. Förskolor och skolor i Nacka har en fortsatt beredskap och kan snabbt ställa om vid förändrat läge.

Grundskola och gymnasieskola

Sedan den 10 augusti 2021 är det inte längre möjligt för högstadium och gymnasieskolor att bedriva fjärr- och distansundervisning för att minska risken för trängsel i kollektivtrafik och skolans lokaler.

Undervisning på plats i skolan är därför huvudregeln i höst enligt Folkhälsomyndigheten. Det är fortsatt viktigt att var och en följer myndigheternas rekommendationer för att minska risken för smittspridning.

Detta är en generell information gällande Nackas förskolor och skolor. Om du är osäker vad som gäller, kontakta ditt barns förskola eller skola.

Råd och rekommendationer gällande covid-19 kan komma att förändras snabbt. Håll dig uppdaterad om vad som gäller på Folkhälsomyndigheten, Region Stockholm och Vårdguiden 1177.

Kultur- och fritidsverksamheter

Regeringen har beslutat om en ändring i begränsningsförordningen som möjliggör användning av vaccinationsbevis vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Ändringen träder i kraft den 1 december 2021.

Arrangemang inomhus med fler än 100 deltagare som inte använder vaccinationsbevis måste vidta särskilda smittskyddsåtgärder:

 • Deltagarna ska ha en anvisad sittplats.
 • Sällskap ska kunna hålla ett avstånd om minst 1 meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap.
 • Antalet deltagare i ett och samma sällskap får vara högst 8 personer. Om ett sällskap uppgår till fler än 8 deltagare ska den som anordnar sammankomsten eller tillställningen dela upp sällskapet.

Dessa åtgärder är inte nödvändiga om vaccinationsbevis används.

De anordnare som använder vaccinationsbevis ska enligt Folkhälsomyndigheten ha en rutin för hur kontrollen av vaccinationsbeviset ska genomföras och verifirera vaccinationsbevisets äkthet.

Läs regeringens pressmeddelande här

Mer information finns hos Folkhälsomyndigheten. Förslag på åtgärder mot covid-19 vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Länkar till mer information

1177 Vårdguiden
1177 har en samlingssida som uppdateras dagligen.
Samlingssida om coronaviruset i Stockholms län
Information på flera språk

Folkhälsomyndigheten
Folkhälsomyndigheten är nationellt smittskyddsansvarig myndighet och har information om aktuella rekommendationer och riktlinjer, och situationen i Sverige gällande smittspridning.
Myndighetens samlingssida om covid-19
Alla har ett ansvar att förhindra smitta
Frågor och svar om covid-19 (coronavirus)
Bekräftade fall i Sverige - daglig uppdatering
Gravida med riskfaktorer

Krisinformation.se
På krisinformation.se finns samlad bekräftad information från myndigheterna. Även där finns information på andra språk än svenska.
Samlingssida på Krisinformation.se om nya coronaviruset
Official information on the new corona virus (krisinformation.se)

Information om läget i Region Stockholm
Information om läget och åtgärder

Frågor om UD:s konsulära arbete, reseavrådan och kontakt med ambassader
Samlad information hos UD

Sidan uppdaterades: