Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Planerat systemunderhåll av e-tjänster (Abou) den 1 april – e-tjänster är otillgängliga under onsdag förmiddag, förväntas vara klart kl 12.

Tillsammans kan vi minska smittspridningen av det nya coronaviruset – din insats är viktig

För att bromsa spridningen av det nya coronaviruset är det viktigt att vi tillsammans hjälps åt. Alla har ett ansvar för detta.

  • Stanna hemma om du känner dig sjuk, även om symtomen är lindriga. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går tillbaka till jobb eller skola.
  • Gör inga besök på äldreboenden eller sjukhus. Undvik även att besöka äldre släktingar.
  • Undvik onödiga resor. Tänk igenom om helgresan verkligen är nödvändig. Det gäller särskilt resor till storstäder, fjällanläggningar eller andra semestermål där många människor samlas.
  • Tvätta händerna med tvål och varmt vatten ofta.
  • Hjälp till att förhindra ryktesspridning, var källkritisk och dela inte obekräftad information.
  • Sök i första hand information på nätet. Det är hög belastning på samhällets telefontjänster. Många vanliga frågor besvaras på myndigheternas webbplatser och på Krisinformation.se. Om du inte hittar svar där kan du ringa nationella informationsnumret 113 13. Om du behöver personlig sjukvårdsrådgivning, ring 1177.

Nacka kommun följer utvecklingen och samverkar med andra samhällsaktörer inom Samverkan Stockholmsregionen. Här ingår till exempel Smittskydd Stockholm, räddningstjänsten, SOS Alarm, polis och övriga Stockholmskommuner under ledning av Länsstyrelsen. Syftet är att samverka för att få en effektiv krishantering. Tillsammans följer vi Folkhälsomyndighetens nationella bedömningar och rekommendationer.

I Nacka kommun finns det tydliga planer och rutiner i de kommunala verksamheterna för att hantera den här typen av situationer. Kommunen tar höjd för att läget kan förvärras.

Kommunala skolor och förskolor håller öppet

Kommunala skolor och förskolor håller öppet. Folkhälsomyndigheten bedömer i nuläget att avstängning av friska skolbarn eller att stänga skolor inte är effektiva åtgärder. Barn som är sjuka ska stanna hemma, precis som andra som får symptom på luftvägsinfektion eller feber.

Folkhälsomyndigheten uppmanar Sveriges gymnasieskolor, kommunala vuxenutbildningar, högskolor och universitet att införa distansundervisning med anledning av det nya coronaviruset. Från och med onsdag 18 mars kommer Nackas kommunala gymnasieskolor, Nacka gymnasium och YBC att gå över till undervisning via distans.

Nacka kommun stoppar besök till äldreboenden

Folkhälsomyndighetens fokus ligger på att fördröja smittspridning i befolkningen, och samtidigt på att skydda de äldsta och sköraste. Därför stoppar kommunen besöken till särskilda boenden. Alla har ett ansvar för att hindra smittspridningen.

Besök till boende som befinner sig i livets slutskede ges undantag. Även andra extraordinära situationer kan leda till undantag. Tag alltid kontakt med verksamhetschef innan besök.

Riktlinjer för anställda i Nacka kommun

Folkhälsomyndigheten uppmanar människor med symtom, även milda, att begränsa sociala kontakter för att inte smitta andra. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet. Extra viktigt är det att människor som arbetar inom äldreomsorg och vård av äldre inte går till jobbet om de får symtom på luftvägsinfektion.

Symtom på infektion är luftvägssymtom, feber eller hosta.

Ta kontakt med din närmaste chef om du har frågor om att jobba hemifrån. Har du allmänna frågor om coronaviruset covid-19 så ring 113 13.

Vi som är i tjänst i Nacka kommun är friska och om vi känner några symtom på förkylning så kommer vi inte till jobbet. Det är viktigt att du stannar hemma om du känner dig sjuk.

Väcker isoleringen känslor som går ut över din familj?

När vi stänger in oss tillsammans under en längre tid finns risk att bråken eskalerar. Händer det att du tänker att någon i din familj blir rädd för dig? Eller att du blir så arg att du håller på att tappa kontrollen? Ta din oro på allvar. Här kan du läsa om vilken hjälp du kan få.

Länkar till mer information

1177 Vårdguiden
1177 har en samlingssida som uppdateras dagligen.
- Samlinssida om coronaviruset i Stockholms län
- Självskatta dina symptom
- Information på flera språk

Folkhälsomyndigheten
Folkhälsomyndigheten är nationellt smittskyddsansvarig myndighet och har information om akutella rekommendationer och riktlinjer, och situationen i Sverige gällande smittspridning.
Myndighetens samlingssida om covid-19
Frågor och svar om nya coronaviruset

Krisinformation.se
På krisinformation.se finns samlad bekräftad information från myndigheterna. Även där finns information på andra språk än svenska.
Samlingssida på Krisinformation.se om nya coronaviruset
Official information on the new corona virus (krisinformation.se)

Information om läget i Region Stockholm
Information om läget och åtgärder

Information till äldre
Folkhälsomyndighetens information till personer som är över 70 år

Information till skola och förskola
Se Folkhälsomyndighetens information till skola och förskola
Information om rekommendationer för gymnasieskolor och lärosäten
Information angående idrott och träningsanläggningar
Information till arrangörer av evenemang

Så pratar du med barn om coronaviruset
BRIS på krisinformation.se

Frågor om UD:s konsulära arbete, reseavrådan och kontakt med ambassader
Samlad information hos UD

Nacka kommuns information till medarbetare angående coronavirus.

In English (The Public Health Agency of Sweden)

På andra språk

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.