Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Tillsammans kan vi minska smittspridningen av det nya coronaviruset – din insats är viktig

Den 29 september tas steg 4 i regeringens avvecklingsplan av
restriktionerna. Det innebär:

 • Deltagartaken för allmänna sammankomster och offentliga
  tillställningar tas bort, till exempel konserter och fotbollsmatcher.
 • Deltagartaken för privata sammankomster i hyrda lokaler tas bort.
 • Inga reglerade öppettider för restauranger och kaféer, inga krav på
  storlek på sällskap eller avstånd inomhus mellan borden. Konserter
  inomhus på serveringsställen tillåts.
 • Mässor ska inte längre regleras som offentlig tillställning.
 • Rekommendationen om att jobba hemifrån tas bort.

Rekommendationer som finns kvar efter den 29 september:

 • Bestämmelser om att kunna anpassa utbildning i skolan efter rådande smittosituation.
 • Råd om att undvika trängsel, hellre ses utomhus än inomhus och att ha
  god handhygien.
 • När även steg 5 har tagits – oklart när – kommer endast rådet om att stanna hemma vid symtom finnas kvar.

Läs mer här om Folkhälsomyndighetens bedömning av ytterligare anpassningar.

Läs mer här om regeringens stegvisa plan för att avveckla restriktionerna.

Kom i håg att det fortfarande är viktigt att följa de nationella rekommendationerna - att stanna hemma och testa sig vid symtom på covid-19, arbeta hemifrån så ofta det är möjligt, hålla avstånd till andra och undvika miljöer med trängsel.

Mer information om de nationella rekommendationerna finns här.

Läs mer

Glöm inte att:

 • Följa bekräftad information från myndigheter och krisinformation.se. Du kan ringa 11313 för allmänna frågor. Ring 1177 för personlig sjukvårdsrådgivning.

 • Hjälp till att förhindra ryktesspridning, var källkritisk och dela inte obekräftad information.

Nacka kommun

Nacka kommun följer utvecklingen och samverkar med andra samhällsaktörer inom Samverkan Stockholmsregionen. Här ingår till exempel Smittskydd Stockholm, räddningstjänsten, SOS Alarm, polis och övriga Stockholmskommuner under ledning av Länsstyrelsen. Syftet är att samverka för att få en effektiv krishantering. Tillsammans följer vi Folkhälsomyndighetens nationella bedömningar och rekommendationer.

I Nacka kommun finns det tydliga planer och rutiner i de kommunala verksamheterna för att hantera den här typen av situationer. Kommunen tar höjd för att läget kan förvärras.

Vaccination mot covid-19

Vaccination mot covid-19 i Stockholms län

Det är Region Stockholm som ansvarar för att vaccinera de som bor i Stockholms län.

På 1177s bokningssida hittar du faktagranskad och uppdaterad information om hur du gör för att vaccinera dig.

Håll ut och fortsätt följa alla allmänna råd och riktlinjer

Fortsätt att följa de allmänna råden, även när du är vaccinerad. Följ råden så länge de gäller.

Det beror på flera saker:

 • Det finns en liten risk för att du kan få sjukdomen, även om du är vaccinerad. Inget vaccin ger ett hundraprocentigt skydd.
 • Det finns också en liten risk att du kan bli smittad och sprida viruset, även om du själv inte får symtom.

Om det har gått mer än tre veckor sedan du fick den första dosen vaccin har du ett bra skydd mot att bli allvarligt sjuk i covid-19. Då kan du till exempel träffa lite fler personer än de du brukar träffa. Ni kan även ses inomhus.

Läs mer om rekommendationerna för vaccinerade hos Folkhälsomyndigheten.

Håll dig uppdaterad - Aktuell information om vaccination finns på 1177.se

Aktuell information om vaccination mot covid-19 på 1177.se Vårdguiden. Där finns även information på flera språk tillgänglig.

Äldre

Dagverksamheter för äldre återöppnar 3 maj

Folkhälsomyndigheten bedömer att när personer i äldreomsorgen, de som bor med dem samt personalen är vaccinerade, så kan gemensamma aktiviteter på särskilda boenden och dagverksamhet återupptas. Därför öppnar dagverksamheter för äldre den 3 maj 2021. Här kan du läsa mer.

Läs mer här om dagverksamhet för äldre

Här har vi samlat förslag på coronasäkra aktiviteter för dig som är 65+.

Folkhälsomyndighetens information till personer som är över 70 år

Ring äldrelinjen om du behöver någon att prata med

Anhöriga

Det är viktigt för oss att du som anhörig till någon med insatser från Nacka kommun känner till hur vi arbetar och känner dig trygg med vårt arbetssätt.

Vi hindrar smittspridningen tillsammans

Vi i Nacka kommun har beredskap för att rådande situationen kan bli långvarig, och vi har vidtagit olika åtgärder för att skapa uthållighet över tid i våra verksamheter. Våra rutiner och riktlinjer uppdateras vid behov, både utifrån nationella direktiv och läget i kommunen.

Besök på äldreboenden

Steg för steg närmar vi oss en mer normal vardag men smittspridningen är fortsatt hög i samhället och det är därför viktigt att besök på särskilda boenden fortsätter att ske på ett smittsäkert sätt. Detta bland annat för att personal och vissa personer inte är vaccinerade.

Så här blir ditt besök på särskilda boenden säkert:

 • Stanna hemma när du har symtom
  Avstå från besök när du känner dig sjuk, även vid milda symtom. Om du har träffat någon med covid-19 ber vi dig undvika
  besök de närmaste 14 dagarna.
 • Använd munskydd under hela besöket

 • Begränsa besöket helst till din närståendes lägenhet eller utomhus om vädret tillåter.
 • Kom högst två besökare vid samma tillfälle
 • Tvätta händerna ofta
  Tvätta händerna inför, under och efter besöket med tvål och vatten i minst 20 sekunder. Använd handsprit när du inte har möjlighet till handtvätt.
 • Håll avstånd och begränsa fysisk kontakt
  Håll avstånd till andra personer vid besöket, både inomhus och utomhus. Tänk på att begränsa den fysiska kontakten med den du besöker.
 • Fråga personalen
  Ta kontakt med boendet innan. Det finns lokala rutiner för besök, fråga därför personalen om vilka rutiner som gäller på boendet.

Har du frågor?

Vi svarar gärna på frågor från kunder och anhöriga. Kontakta ansvarig handläggare eller ring till kommunens växel på 08-718 80 00, så hjälper vi dig att komma rätt.

Stöd till närstående

Du som hjälper en närstående kan få stöd och avlastning från kommunen. www.nacka.se/anhorig

Skolor och förskolor

Nacka kommuns förskolor och skolor följer Skolverkets, Folkhälsomyndighetens och Region Stockholms bedömningar och rekommendationer för att förhindra smittspridning.

Våren 2020 beslutade regeringen om en tillfällig förordning som syftade till en flexibilitet för huvudmän under coronapandemin. Förordningen har efter införandet ändrats flera gånger för att möta skolors behov utifrån aktuellt pandemiläge.

Bestämmelser som ändrades den 10 augusti 2021

Bestämmelserna i 11 b och c §§ i den tillfälliga förordningen ändrades från den 10 augusti 2021. De tidigare möjligheterna för huvudmän att besluta om fjärr- eller distansundervisning eller vissa andra undantagsåtgärder i syfte att minska trängsel i kollektivtrafiken och andra allmänna färdmedel eller i skolans lokaler tas bort.

Fjärr- och distansundervisning får användas i öppna skolor om det behövs för att huvudmannen följer en rekommendation från Folkhälsomyndigheten om sådan undervisning

På Skolverkets webbsida kan du läsa om de ändringar som gäller från och med den 10 augusti 2021.

Information finns även på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Inför skolstart hösten 2021 – information till förskola, grundskola och gymnasier om covid-19.

När ska mitt barn vara hemma?

Vad gäller frågor om när barnet ska vara hemma och vad som gäller när någon i familjen är sjuk eller misstänks vara smittad hänvisar vi till Folkhälsomyndigheten för aktuell information.

Föräldrar

Tillsyn & Trängsel

Tillfällig pandemilag för covid-19

Nacka kommun stödjer länsstyrelsens tillsynsuppdrag i samband med den nya pandemilagen som trädde i kraft den 10 januari 2021. Syftet med länsstyrelsens tillsyn är att minska smittspridningen genom att informera om och kontrollera efterlevnaden av föreskrifter och beslut.

Nacka kommun kommer, tillsammans med andra aktörer i länet, att hjälpa länsstyrelsen genom att bland annat dela med sig av erfarenheter av tillsyn, men också genom att rapportera om platser där trängsel uppstår.

Verksamheter som omfattas av lagen är:

 • Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar
 • Platser för fritids- eller kulturverksamhet
 • Handelsplatser
 • Kollektivtrafik och inrikes flygtrafik
 • Platser för privata sammankomster (till exempel festlokaler)
 • Beslut om särskilda begränsningar i enskilda fall.

Den tillfälliga lagen ska gälla till utgången av september 2021.

Mer om länsstyrelsens tillsynsuppdrag här.

Folkhälsomyndighetens föreskrifter som ansluter till den nya pandemilagen här.

Information från regeringen om den nya pandemilagen här.

Smittskyddstillsyn på serveringar, restauranger och krogar

Miljöenhetens inspektörer bedriver tillsyn för att kontrollera trängsel och möjligheten att hålla avstånd på krogar, serveringar och restauranger. För att förhindra smittspridning bedrivs tillsyn under dag- och kvällstid samt under helger.

Här kan du göra kommunens inspektörer uppmärksamma på frågor som rör smittskyddstillsyn på serveringsställen och rådgivning om coronaviruset/covid-19.

Vill du ställa frågor är du välkommen att kontakta livsmedelsinspektörerna på livsmedel@nacka.se

Information om restauranger och krogar

Folkhälsomyndighetens information till restauranger och andra serveringsställen med anledning av covid-19

Kultur- och fritidsverksamheter

Lättnader i coronarestriktioner från och med 1 juli

Regeringen tillåter fler personer att delta i allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Begränsningar för tävlingar och cuper tas bort.

För allmänna sammankomster och offentliga tillställningar gäller följande:

 • 50 personer inomhus
 • 300 personer sittande inomhus
 • 600 personer utomhus
 • 3000 personer utomhus sittandes
 • 900 personer vid motionslopp.

Observera att alla fortfarande ska ta samma ansvar för att undvika trängsel, helst ses utomhus samt stanna hemma vid symtom.
Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats

Den 15 juli inträder ytterligare anpassningar i coronarestriktionerna. Mer information om om lättnader i restriktionerna finns här.

Riktlinjer för anställda vid Nacka kommun

Utgångspunkten för medarbetare i Nacka kommun är att vi i enlighet med Folkhälsomyndighetens riktlinjer arbetar på distans när det är möjligt, för att på så sätt bidra till att minska smittspridningen.

Distansarbetet måste fungera i förhållande till verksamhetens behov och sker i samråd med närmsta chef.

Ta kontakt med din närmaste chef om du har frågor om att jobba hemifrån.

Folkhälsomyndigheten uppmanar människor med symtom, även milda, att begränsa sociala kontakter för att inte smitta andra. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet. Extra viktigt är det att människor som arbetar inom äldreomsorg och vård av äldre inte går till jobbet om de får symtom på luftvägsinfektion.

För dig som vanligtvis jobbar i Nacka stadshus. Läs mer här om vad som gäller nu.

Läs mer i frågor och svar, stöd för medarbetare

Våld i nära relationer

Är du utsatt för våld?

Den mer isolerade vardagen, när vi stänger in oss tillsammans under en längre tid innebär en ökad risk att för att bråken och våld i nära relationer eskalerar. Om du är orolig för dig själv, eller för någon annan, kan du kontakta socialtjänsten i Nacka. Hjälp finns att få om du utsätts för våld!

Kontakta socialtjänsten

Telefon: 08-718 96 96 eller växeln 08-718 80 00 (dagtid).

Nu under kvällar, nätter och helger ring socialjouren: 08-718 76 40 eller 010-564 31 65.

Vid akuta situationer ring 112.

Väcker isoleringen känslor som går ut över din familj?

När vi stänger in oss tillsammans under en längre tid finns risk att bråken eskalerar. Händer det att du tänker att någon i din familj blir rädd för dig? Eller att du blir så arg att du håller på att tappa kontrollen? Ta din oro på allvar. Här kan du läsa om vilken hjälp du kan få.

Vill du ha hjälp? Kan du ge hjälp?

Volontärverksamhet med stöd från Rödakorset i Nacka, församlingarna i Nacka och Nacka kommun. Läs mer om hur du kan få hjälp eller ge hjälp

Psykisk hälsa i kristid

Det är normalt att känna sig orolig, ledsen eller stressad under en kris. Vi känner oro för vår hälsa och livssituation, för vår familj, för våra vänner och våra grannar. Här finns information för dig som vill veta hur du kan ta hand om din och andras psykiska hälsa, var du kan få stöd och hjälp.

Länkar till mer information

1177 Vårdguiden
1177 har en samlingssida som uppdateras dagligen.
Samlingssida om coronaviruset i Stockholms län
Information på flera språk

Folkhälsomyndigheten
Folkhälsomyndigheten är nationellt smittskyddsansvarig myndighet och har information om aktuella rekommendationer och riktlinjer, och situationen i Sverige gällande smittspridning.
Myndighetens samlingssida om covid-19
Alla har ett ansvar att förhindra smitta
Frågor och svar om covid-19 (coronavirus)
Bekräftade fall i Sverige - daglig uppdatering
Gravida med riskfaktorer

Krisinformation.se
På krisinformation.se finns samlad bekräftad information från myndigheterna. Även där finns information på andra språk än svenska.
Samlingssida på Krisinformation.se om nya coronaviruset
Official information on the new corona virus (krisinformation.se)

Information om läget i Region Stockholm
Information om läget och åtgärder

Frågor om UD:s konsulära arbete, reseavrådan och kontakt med ambassader
Samlad information hos UD

Sidan uppdaterades: