Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information

Tillsammans kan vi minska smittspridningen av det nya coronaviruset – din insats är viktig

Region Stockholms särskilda regionala rekommendationer med anledning av covid-19 pandemin gäller till och med 13 juni och upphör därefter. Fortsatt gäller samma nationella rekommendationer som i övriga landet – både för vaccinerade och för dem som ännu inte hunnit få sitt vaccin.

Särskilda regionala rekommendationer upphör - Region Stockholm (sll.se)

Mer information om de nationella rekommendationerna finns här.

Läs mer

Glöm inte att:

 • Följa bekräftad information från myndigheter och krisinformation.se. Du kan ringa 11313 för allmänna frågor. Ring 1177 för personlig sjukvårdsrådgivning.

 • Hjälp till att förhindra ryktesspridning, var källkritisk och dela inte obekräftad information.

Nacka kommun

Nacka kommun följer utvecklingen och samverkar med andra samhällsaktörer inom Samverkan Stockholmsregionen. Här ingår till exempel Smittskydd Stockholm, räddningstjänsten, SOS Alarm, polis och övriga Stockholmskommuner under ledning av Länsstyrelsen. Syftet är att samverka för att få en effektiv krishantering. Tillsammans följer vi Folkhälsomyndighetens nationella bedömningar och rekommendationer.

I Nacka kommun finns det tydliga planer och rutiner i de kommunala verksamheterna för att hantera den här typen av situationer. Kommunen tar höjd för att läget kan förvärras.

Vaccination mot covid-19

Vaccinationen av äldre klar på särskilda boenden i Nacka

Vecka 53 inleddes vaccinationerna i Nacka. Alla på särskilda boenden som har tackat ja till vaccination har nu fått sina två doser av vaccinet. Nyinflyttade och personer som av hälsoskäl tvingats avstå kommer att vaccineras löpande.

Vaccination mot covid-19 i Stockholms län

Det är Region Stockholm som ansvarar för att vaccinera de som bor i Stockholms län. Region Stockholm vaccinerar flera grupper samtidigt. I vilken takt det sker beror på hur många doser vaccin som levereras till regionen.

Prioriterade grupper

Alla i Sverige, 18 år och äldre, kommer att erbjudas vaccin gratis men de mest sårbara grupperna går först och prioriteringen styrs av Folkhälsomyndigheten.

Region Stockholm har nu påbörjat arbetet med att vaccinera i fas 4. Dessa grupper kan nu boka tid för vaccination:

På 1177s bokningssida hittar du information om din grupp. Olika grupper bokar sina tider på olika sätt och på olika platser. När din grupp öppnar läggs information upp om hur du bokar tid och var du kan vaccinera dig. Det är fortfarande vaccintillgången som styr vaccinationstakten.

Läs mer här om Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring vaccin och om de prioriterade grupperna: Folkhälsomyndighetens samlade sida om covid-19 vaccination

På 1177.se finns den senast uppdaterade informationen om vilka grupper som erbjuds vaccin just nu och hur de ska gå tillväga för att boka. De grupper som är aktuella att prioriteras för vaccination får ett erbjudande och information om hur de ska gå tillväga. Personer som är prioriterade för vaccination kan känna sig trygga med att avvakta till dess de får en bokad tid.

Håll ut och fortsätt följa alla allmänna råd och riktlinjer

Fortsätt att följa de allmänna råden, även när du är vaccinerad. Följ råden så länge de gäller.

Det beror på flera saker:

 • Det finns en liten risk för att du kan få sjukdomen, även om du är vaccinerad. Inget vaccin ger ett hundraprocentigt skydd.
 • Det finns också en liten risk att du kan bli smittad och sprida viruset, även om du själv inte får symtom.

Om det har gått mer än tre veckor sedan du fick den första dosen vaccin har du ett bra skydd mot att bli allvarligt sjuk i covid-19. Då kan du till exempel träffa lite fler personer än de du brukar träffa. Ni kan även ses inomhus.

Läs mer om rekommendationerna för vaccinerade hos Folkhälsomyndigheten.

Håll dig uppdaterad - Aktuell information om vaccination finns på 1177.se

Aktuell information om vaccination mot covid-19 på 1177.se Vårdguiden. Här står det vilka som erbjuds vaccin för tillfället och vart du ska vända dig när det blir din tur. Där finns även information på flera språk tillgänglig.

Här finns faktagranskad och säker information om vaccinationen i Region Stockholm:
Region Stockholm 1177.se vårdguidens samlade sida om covid-19 vaccination

Äldre

Dagverksamheter för äldre återöppnar 3 maj

Folkhälsomyndigheten bedömer att när personer i äldreomsorgen, de som bor med dem samt personalen är vaccinerade, så kan gemensamma aktiviteter på särskilda boenden och dagverksamhet återupptas. Därför öppnar dagverksamheter för äldre den 3 maj 2021. Här kan du läsa mer.

Läs mer här om dagverksamhet för äldre

Här har vi samlat förslag på coronasäkra aktiviteter för dig som är 65+.

Folkhälsomyndighetens information till personer som är över 70 år

Ring äldrelinjen om du behöver någon att prata med

Anhöriga

Det är viktigt för oss att du som anhörig till någon med insatser från Nacka kommun känner till hur vi arbetar och känner dig trygg med vårt arbetssätt.

Vi hindrar smittspridningen tillsammans

Vi i Nacka kommun har beredskap för att rådande situationen kan bli långvarig, och vi har vidtagit olika åtgärder för att skapa uthållighet över tid i våra verksamheter. Våra rutiner och riktlinjer uppdateras vid behov, både utifrån nationella direktiv och läget i kommunen.

Besök på äldreboenden

Under de senaste veckorna har vi kunnat konstatera att det inte längre finns några aktuella fall av covid-19 på särskilda boenden för äldre i Nacka. En av orsakerna tros vara att så många äldre nu har vaccinerats. Steg för steg närmar vi oss en mer normal vardag men smittspridningen är fortsatt hög i samhället och det är därför viktigt att besök på särskilda boenden fortsätter att ske på ett smittsäkert sätt. Detta bland annat för att personal och vissa personer inte är vaccinerade.

Så här blir ditt besök på särskilda boenden säkert:

 • Stanna hemma när du har symtom
  Avstå från besök när du känner dig sjuk, även vid milda symtom. Då undviker du att smitta andra.
 • Använd munskydd under hela besöket
 • Besöket sker i din närståendes lägenhet – inte i allmänna utrymmen
 • Kom högst två besökare vid samma tillfälle
 • Tvätta händerna ofta
  Tvätta händerna inför, under och efter besöket med tvål och vatten i minst 20 sekunder. Använd handsprit när du inte har möjlighet till handtvätt.
 • Håll avstånd och begränsa fysisk kontakt
  Håll avstånd till andra personer vid besöket, både inomhus och utomhus. Tänk på att begränsa den fysiska kontakten med den du besöker.
 • Fråga personalen
  Det finns lokala rutiner för besök, fråga därför personalen om vilka rutiner som gäller på boendet.

Har du frågor?

Vi svarar gärna på frågor från kunder och anhöriga. Kontakta ansvarig handläggare eller ring till kommunens växel på 08-718 80 00, så hjälper vi dig att komma rätt.

Stöd till närstående

Du som hjälper en närstående kan få stöd och avlastning från kommunen. www.nacka.se/anhorig

Skolor och förskolor

Nacka kommuns förskolor och skolor följer Folkhälsomyndighetens och Region Stockholms bedömningar och rekommendationer för att förhindra smittspridning.

Elever i högstadiet kan undervisas på distans

Huvudmannen för varje grundskola beslutar om undervisning på distans, när närundervisning inte är möjlig. Skolan har då redan gjort anpassningar i till exempel schema och användning av tillfälliga lokaler. Huvudmän och rektorer tar bland annat hänsyn till hur trängsel eventuellt uppstår i lokaler och om elever reser kommunalt till skolan. Du som är vårdnadshavare till en elev i högstadiet informeras av skolan.

Regeringen fattade den 11 januari ett beslut som gör det möjligt för grundskolor att använda fjärr- eller distansundervisning i högstadiet. Syftet är att undvika trängsel i skolans lokaler eller i kollektivtrafiken.

Skolorna kommer att återkomma till vårdnadshavare och elever med information inför skolstarten efter sommarlovet.

När ska mitt barn vara hemma?

Vi behöver gemensamt ta ansvar för att minska spridningen av viruset. Nacka kommuns förskolor och skolor följer myndigheternas rekommendationer och hänvisar till Folkhälsomyndigheten och Region Stockholm för aktuell information.

Vid symtom

Ditt barn ska vara hemma om hen är sjuk. Ditt barn bör också vara hemma om någon i ert hushåll har symtom som kan vara covid-19. Detta enligt Region Stockholms nya regionala riktlinjer. Vanliga symtom på covid-19 är snuva, feber och hosta. Fortsätt följa råden för att minska smittspridning på Region Stockholms webbplats

Vid konstaterad covid-19

Alla i ert hushåll ska stanna hemma i en vecka om någon i hushållet har bekräftad covid-19.
Har du eller någon i familjen blivit sjuk? Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats

Föräldrar

Tillsyn & Trängsel

Tillfällig pandemilag för covid-19

Nacka kommun stödjer länsstyrelsens tillsynsuppdrag i samband med den nya pandemilagen som trädde i kraft den 10 januari 2021. Syftet med länsstyrelsens tillsyn är att minska smittspridningen genom att informera om och kontrollera efterlevnaden av föreskrifter och beslut.

Nacka kommun kommer, tillsammans med andra aktörer i länet, att hjälpa länsstyrelsen genom att bland annat dela med sig av erfarenheter av tillsyn, men också genom att rapportera om platser där trängsel uppstår.

Verksamheter som omfattas av lagen är:

 • Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar
 • Platser för fritids- eller kulturverksamhet
 • Handelsplatser
 • Kollektivtrafik och inrikes flygtrafik
 • Platser för privata sammankomster (till exempel festlokaler)
 • Beslut om särskilda begränsningar i enskilda fall.

Den tillfälliga lagen ska gälla till utgången av september 2021.

Mer om länsstyrelsens tillsynsuppdrag här.

Folkhälsomyndighetens föreskrifter som ansluter till den nya pandemilagen här.

Information från regeringen om den nya pandemilagen här.

Smittskyddstillsyn på serveringar, restauranger och krogar

Miljöenhetens inspektörer bedriver tillsyn för att kontrollera trängsel och möjligheten att hålla avstånd på krogar, serveringar och restauranger. För att förhindra smittspridning bedrivs tillsyn under dag- och kvällstid samt under helger.

Här kan du göra kommunens inspektörer uppmärksamma på frågor som rör smittskyddstillsyn på serveringsställen och rådgivning om coronaviruset/covid-19.

Vill du ställa frågor är du välkommen att kontakta livsmedelsinspektörerna på livsmedel@nacka.se

Information om restauranger och krogar

Folkhälsomyndighetens information till restauranger och andra serveringsställen med anledning av covid-19

Kultur- och fritidsverksamheter

Idrottsanläggningarna öppnar upp för alla åldrar
Det innebär att idrottsanläggningarna är öppna för samtliga åldrar, det vill säga även personer födda 2001 och tidigare. Kommunen öppnar även upp för privata bokningar igen. Öppningen kommer att ske succesivt. Inomhus- och utomhusanläggningar samt fotbollstält öppnar 17 maj och Nacka simhall öppnar för allmänheten 31 maj och då med specialschema.

Läs mer om kultur- och fritidsverksamheterna med anledning av covid-19 här

Riktlinjer för anställda vid Nacka kommun

Utgångspunkten för medarbetare i Nacka kommun är att vi i enlighet med Folkhälsomyndighetens riktlinjer arbetar på distans när det är möjligt, för att på så sätt bidra till att minska smittspridningen.

Distansarbetet måste fungera i förhållande till verksamhetens behov och sker i samråd med närmsta chef.

Ta kontakt med din närmaste chef om du har frågor om att jobba hemifrån.

Folkhälsomyndigheten uppmanar människor med symtom, även milda, att begränsa sociala kontakter för att inte smitta andra. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet. Extra viktigt är det att människor som arbetar inom äldreomsorg och vård av äldre inte går till jobbet om de får symtom på luftvägsinfektion.

För dig som vanligtvis jobbar i Nacka stadshus. Läs mer här om vad som gäller nu.

Läs mer i frågor och svar, stöd för medarbetare

Våld i nära relationer

Är du utsatt för våld?

Den mer isolerade vardagen, när vi stänger in oss tillsammans under en längre tid innebär en ökad risk att för att bråken och våld i nära relationer eskalerar. Om du är orolig för dig själv, eller för någon annan, kan du kontakta socialtjänsten i Nacka. Hjälp finns att få om du utsätts för våld!

Kontakta socialtjänsten

Telefon: 08-718 96 96 eller växeln 08-718 80 00 (dagtid).

Nu under kvällar, nätter och helger ring socialjouren: 08-718 76 40 eller 010-564 31 65.

Vid akuta situationer ring 112.

Väcker isoleringen känslor som går ut över din familj?

När vi stänger in oss tillsammans under en längre tid finns risk att bråken eskalerar. Händer det att du tänker att någon i din familj blir rädd för dig? Eller att du blir så arg att du håller på att tappa kontrollen? Ta din oro på allvar. Här kan du läsa om vilken hjälp du kan få.

Vill du ha hjälp? Kan du ge hjälp?

Volontärverksamhet med stöd från Rödakorset i Nacka, församlingarna i Nacka och Nacka kommun. Läs mer om hur du kan få hjälp eller ge hjälp

Psykisk hälsa i kristid

Det är normalt att känna sig orolig, ledsen eller stressad under en kris. Vi känner oro för vår hälsa och livssituation, för vår familj, för våra vänner och våra grannar. Här finns information för dig som vill veta hur du kan ta hand om din och andras psykiska hälsa, var du kan få stöd och hjälp.

Länkar till mer information

1177 Vårdguiden
1177 har en samlingssida som uppdateras dagligen.
Samlingssida om coronaviruset i Stockholms län
Information på flera språk

Folkhälsomyndigheten
Folkhälsomyndigheten är nationellt smittskyddsansvarig myndighet och har information om aktuella rekommendationer och riktlinjer, och situationen i Sverige gällande smittspridning.
Myndighetens samlingssida om covid-19
Alla har ett ansvar att förhindra smitta
Frågor och svar om covid-19 (coronavirus)
Bekräftade fall i Sverige - daglig uppdatering
Gravida med riskfaktorer

Krisinformation.se
På krisinformation.se finns samlad bekräftad information från myndigheterna. Även där finns information på andra språk än svenska.
Samlingssida på Krisinformation.se om nya coronaviruset
Official information on the new corona virus (krisinformation.se)

Information om läget i Region Stockholm
Information om läget och åtgärder

Frågor om UD:s konsulära arbete, reseavrådan och kontakt med ambassader
Samlad information hos UD

Sidan uppdaterades: