Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Nacka kommuns arbete med vaccination mot covid-19

I slutet av december inleddes vaccinationen mot covid-19 i Nacka. Det är Region Stockholm som ansvarar för att vaccinera personer i Nacka och i övriga Stockholms län. Det betyder att Nacka kommun inte styr när och hur vaccinationen kommer igång. Kommunen stöttar regionen utifrån behov.

Regionens arbete med vaccinationen sker metodiskt och smittsäkert utifrån det antal doser som finns levereras till regionen och följer nationella prioriteringar.

Vaccination mot covid-19 kommer vara ett viktigt bidrag för att kunna få en mer normal vardag igen, även om restriktioner kommer att kvarstå under en lång tid framåt.

På den här sidan kan du läsa mer om hur arbetet påverkar Nacka kommun.

Det här gäller just nu:

1177.se finns faktagranskad och säker information om vilka grupper som erbjuds vaccin just nu och hur det går till.

Region Stockholm har nu påbörjat arbetet med att vaccinera i fas 4. Dessa grupper kan nu boka tid för vaccination:

På 1177s bokningssida hittar du information om din grupp. Olika grupper bokar sina tider på olika sätt och på olika platser. När din grupp öppnar läggs information upp om hur du bokar tid och var du kan vaccinera dig. Det är fortfarande vaccintillgången som styr vaccinationstakten.

Läs mer här om Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring vaccin och om de prioriterade grupperna: Folkhälsomyndighetens samlade sida om covid-19 vaccination

Viktig information från ansvariga myndigheter:

Vaccination på särskilda boende för äldre i Nacka

Alla som bor på SÄBO i Nacka och som har tackat ja till vaccin har nu vaccinerats med två doser vaccin.

För dig med hemtjänst, personlig assistans eller LSS-boende

Info om vaccin för dig med hemtjänst, personlig assistans eller som bor på ett LSS-boende.

Vaccination av vård- och omsorgspersonal

Läs mer här om hur Nacka kommun underlättar för kommunal vård- och omsorgspersonal att vaccinera sig.

Sidan uppdaterades: