Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Ukrainakriget - Nacka kommuns beredskap

Nacka kommun följer utvecklingen noga med anledning av kriget i Ukraina och samverkar med andra myndigheter. Syftet med samverkan är att vid behov kunna genomföra förberedande åtgärder och analysera vilka konsekvenser situationen kan få för Sverige, Stockholms län och Nacka.

Om kriget i Ukraina på lättläst svenska och andra språk

For translation to other languages than Swedish: Use "Translate page" on the top of the webpage.

Det finns stor vilja i Nacka att ta emot flyktingar från Ukraina, både från kommunen och från privatpersoner. Det finns upparbetade rutiner från förra flyktingkrisen och kommunen står beredd.

Kommunens ansvar är att ordna skola och förskola för ukrainska barn. Det finns plats i Nackas skolor och förskolor för att ta emot elever med kort varsel. Våra många skolaktörer vet hur viktigt det är för barn och elever att få leka och komma i kontakt med kompisar i ett sammanhang och pedagogisk miljö, när allt annat i livet står på ända.

Den 8 april presenterade Justitiedepartementet ett lagförslag som föreslår att kommunerna ska ordna boenden för flyktingar som fått uppehållstillstånd på massflyktsdirektivet från och med den 1 juli 2022. Kommunen följer utvecklingen noga och jobbar parallellt aktivt med att kartlägga vilka boenden som kan vara aktuella framöver.

I Nacka finns beredskap för att hantera en ökad belastning i kommunens verksamheter och samverkan sker också inom ramen för Samverkan Stockholmsregionen (SSR), där länets kommuner, Länsstyrelsen, Region Stockholm, Migrationsverket, Polisen med flera ingår.

Vi uppdaterar nacka.se och i sociala medier med information löpande. I blocket nedan har vi samlat svar på de vanligaste frågorna som kommer in till kommunen.

På informationsverige.se finns samlad information för de som har kommit till Sverige från Ukraina (svenska, ukrainska, ryska och engelska):

Du som har flytt från kriget i Ukraina | Informationsverige.se

Для біженців з України | Informationsverige.se

Информация для лиц, спасающихся от войны в Украине | Informationsverige.se

If you have fled the war in Ukraine | Informationsverige.se

Vanliga frågor och svar

Hur tänker Nacka kommun hjälpa och ge stöd till nyanlända familjer?

Nacka kommun har en tät kontakt med Migrationsverket när det gäller behov av bostäder för nyanlända familjer. Parallellt bygger kommunen också beredskap för fler platser för barn och unga i de olika skolformerna.

För att jobba på ett bra sätt samordnar sig Nacka kommun med civilsamhällets olika organisationer och samfund som finns i kommunen. Nacka kommuns verksamheter har i dagsläget inte behov av mat, kläder och privatbostäder för uthyrning. Det kan komma att ändras och då kommer vi att informera tydligt om det.

Vad har kommunen för ansvar för ukrainska flyktingar som kommer till Nackas kommun?

Kommunen ansvarar för att erbjuda plats i skola och förskola för de barn som sökt skydd från kriget i Ukraina.

I dagsläget ansvarar Migrationsverket för boende till de personer med tillfälligt tillstånd enligt massflyktsdirektivet. Migrationsverket använder sig av offentlig upphandling för att utöka antalet boendeplatser.

Den 8 april presenterade Justitiedepartementet ett lagförslag där man föreslår att kommunerna, på uppdrag av Migrationsverket, ska ordna boenden för flyktingar som fått uppehållstillstånd på massflyktsdirektivet från och med den 1 juli 2022. Kommunen följer utvecklingen noga och jobbar parallellt aktivt med att kartlägga vilka boenden som kan vara aktuella framöver.

Ukrainska flyktingar som inte har några egna pengar kan ansöka om ekonomiskt stöd från Migrationsverket.

Mer aktuell information kring flyktingmottagande med anledning av situationen i Ukraina hittar du på Migrationsverkets hemsida. Frågor och svar om situationen i Ukraina - Migrationsverket

Kan det bli flyktingboenden i kommunen?

Det är Migrationsverket som ansvarar för att människor som söker uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet eller asyl i Sverige har någonstans att bo och får något att äta. I dagsläget har Migrationsverket inte något boende i Nackas kommun.

Nacka kommun har presenterat förslag på några olika boenden som skulle kunna användas som tillfälliga evakueringsboenden. Migrationsverket har tackat nej till att använda dessa i dagsläget eftersom behovet av tillfälliga platser nu har minskat. En ny lagstiftning som syftar till att fördela boenden för massflyktingar jämnt över landet kommer sannolikt att vara på plats till sommaren. Hur fördelningen kommer att gå till är ännu inte klart men sannolikt kommer kommunerna att ansvara för boenden för ukrainska flyktingar när den nya lagstiftningen börjar gälla. Det kommer att innebära att även Nacka kommer att ansvara för boenden.

På Migrationsverkets hemsida finns mer information om Migrationsverkets olika boendeformer. Frågor och svar om situationen i Ukraifråna - Migrationsverket

Jag har en bostad att hyra ut som boende för någon som flytt från Ukraina, kan jag få betalt av kommunen och hur går jag till väga?

I dagsläget har Nacka kommun inte behov av bostäder via privatpersoner eller föreningar då det är Migrationsverket som ansvarar för tillfälligt boende till de personer som har tillfälligt tillstånd enligt massflyktsdirektivet. Direktivet innebär att personer som kommer från Ukraina kan få omedelbart skydd i Sverige och ett tidsbegränsat uppehållstillstånd, vilket ger möjlighet att få hjälp med boende, rätt att arbeta, rätt att söka grundläggande vård, rätt till skolgång för barn och visst ekonomisk ersättning i Sverige. När Migrationsverket skaffar fler platser sker det genom offentlig upphandling. Mer aktuell information kring flyktingmottagande med anledning av situationen i Ukraina hittar du på Migrationsverkets hemsida. Frågor och svar om situationen i Ukraina - Migrationsverket

Hos Migrationsverket finns även mer information om vad som gäller när de hyr lägenheter: Hyr ut lägen­heter som asyl­bo­städer - Migrationsverket

Den 8 april presenterade Justitiedepartementet ett lagförslag som föreslår att kommunerna ska ordna boenden för flyktingar som fått uppehållstillstånd på massflyktsdirektivet från och med den 1 juli 2022. Kommunen följer utvecklingen noga och jobbar parallellt aktivt med att kartlägga vilka boenden som kan vara aktuella framöver.

Många Nackabor vill hjälpa till genom att hyra ut sin bostad. Har sett att andra kommuner välkomnar intresseanmälningar. Hur gör ni i Nacka kommun?

Att Nackaborna vill bidra i den situation som råder är värmande. Sveriges kommuner har i dagsläget ingen befogenhet att ordna boenden för flyktingar från Ukraina eftersom detta i dagsläget är ett statligt (Migrationsverkets) ansvar. Nacka kommun har därför i dagsläget inget behov av att hyra bostäder av privatpersoner eller föreningar.

Den 8 april presenterade Justitiedepartementet ett lagförslag som föreslår att kommunerna ska ordna boenden för flyktingar som fått uppehållstillstånd på massflyktsdirektivet från och med den 1 juli 2022. Kommunen följer utvecklingen noga och jobbar parallellt aktivt med att kartlägga vilka boenden som kan vara aktuella framöver. Kommunen kommer i första hand hyra större volymer bostäder.

För den som vill bidra finns det mycket annat att göra än att hyra ut sin bostad. Exempelvis viktigt volontärarbete via någon av Nackas många civilsamhällesorganisationer och samfund.

Hur kan vi som Nackabor göra för att hjälpa de som kommer till Nacka?

Situationen för de ukrainska flyktingarna förändras snabbt och nya behov kan uppstå med kort varsel. Vi uppdaterar nacka.se och i sociala medier med information löpande. Nacka kommun jobbar tillsammans med civilsamhällets olika organisationer och samfund för att samordna resurserna på bästa sätt för att hjälpa och för att underlätta för ukrainska flyktingar som kommit eller förväntas komma till Nacka.

Ta gärna kontakt med de organisationer och samfunden som samverkar med kommunen för att höra dig för hur du kan vara en del av det arbete som pågår runt om i Nacka för att stötta de personer som flyr från krigets Ukraina.

Vissa behöver volontärer, andra har språkkaféer eller insamlingar för kläder. Du hittar kontaktuppgifter här:

Röda Korset i Nacka: www.rodakorset.se/ort/stockholm/nacka-kommun

Boo församling: www.svenskakyrkan.se/boo

Nacka-Saltsjöbaden - Rädda Barnen: http://www.raddabarnen.se/.../stockho.../nacka-saltsjobaden/

Nacka församling: https://www.svenskakyrkan.se/nacka

Föreningen Välkommen till Saltis: https://www.facebook.com/groups/1641432869469846/

Har du frågor till kommunen hälsar Susanne Bohman, samordnare för civilsamhällsfrågor att du gärna får maila eller ringa henne, så hjälper hon dig rätt, på susanne.bohman@nacka.se eller 070-431 95 52

Vill du hjälpa till kan du även höra av dig till de många hjälporganisationer som tar emot gåvor till deras arbete med att hjälpa flyktingar. Organisationen Giva Sverige har samlat en lista på organisationer som är verksamma i Ukraina eller som har verksamhet kopplad till landet eller kriget: https://www.givasverige.se/nyhet/giva-sveriges-medlemsorganisationer-pa-plats-i-ukraina/

Vad kan föreningar göra?

I Nacka finns det fina initiativ från föreningar och aktörer som vill arrangera fritidsaktiviteter för flyktingar. Vi vill uppmana aktörer att lägga in aktiviteter som är öppna för alla i kommunens evenemangskalender på nacka.se Evenemangskalender | Nacka kommun

Ideella föreningar i Nacka kommun kan fram till den 11 maj 2022 ansöka om bidrag för att arrangera aktiviteter under hela året för barn och ungdomar på flykt. Alla aktiviteter ska vara gratis för de deltagande. Här finns mer information: Föreningar kan söka bidrag till sommarlovsaktiviteter och särskilda aktiviteter för barn och unga på flykt | Nacka kommun

Jag vill skänka kläder och mat, kan jag göra det via kommunen?

Du som vill skänka kläder, skor eller annat hänvisas i nuläget till civilsamhällets olika organisationer och samfund. De etablerade välgörenhetsorganisationer som finns har strukturer för hjälpinsatser som når fram och kunskap om vad som behövs bland annat genom samarbetsorganisationer utomlands som kan bidra på plats. Nacka kommuns verksamheter har i dagsläget inte behov av mat, kläder och privatbostäder för uthyrning. Det kan komma att ändras och då kommer vi att informera tydlig om det.

Hur kan familjer som tagit emot flyktingar från Ukraina kompenseras? Finns det någon form av stöd till värdfamiljer från Nacka kommun?

Det finns idag ingen ersättning till värdfamiljer som tar sig an flyktingar från Ukraina, varken från Nacka kommun eller Migrationsverket.

Vilken roll har kommunen när det kommer till frivilliginsatser med anledning av kriget i Ukraina?

Nacka kommun jobbar tillsammans med civilsamhällets olika organisationer och samfund för att samordna resurserna på bästa sätt för att hjälpa och för att underlätta för ukrainska flyktingar som kommit eller förväntas komma till Nacka. Representanter från civilsamhället träffar kommunen varje vecka för att ha en aktuell bild av läget och behov av insatser.

Situationen för de ukrainska flyktingarna förändras snabbt och nya behov kan uppstå med kort varsel. Vi uppdaterar nacka.se och i sociala medier med information löpande.

Har du fler frågor om kommunens samarbete med civilsamhället?

Har du frågor om kommunens samarbete med civilsamhället så kan du kontakta Anders Mebius, kultur och fritidsdirektör, eller Susanne Bohman, samordnare för civilsamhällsfrågor, via kontaktinformationen nedan.

Anders Mebius

Direktör Kultur o Fritid

Susanne Bohman

Verksamhetskoordinator

Många är på flykt från Ukraina

Efter Rysslands invasion av Ukraina befinner sig många människor nu på flykt. Kommunen har beredskap för att ta emot personer som söker sig till Sverige och Nacka i den mån Migrationsverket anvisar.

Vad gäller för ukrainska medborgare som kommer till Sverige?

Ukrainska medborgare är viseringsfria i 90 dagar och får alltså vara här utan att söka något tillstånd under denna tid. Personer som behöver samhällets stöd kan välja mellan att söka asyl eller att söka uppehållstillstånd enligt EU:s massflyktsdirektiv hos Migrationsverket.

På Migrationsverkets webbplats finns information om massflyktsdirektivet samt information om hur man ska göra för att ansöka. Läs mer om att ansöka om skydd enligt massflyktsdirektivet hos Migrationsverket.

Har ukrainska barn rätt att gå i förskola eller skola?

Familjer som har sökt asyl eller uppehållstillstånd enligt EU:s massflyktsdirektiv hos Migrationsverket har rätt till förskola, grundskola och fritidshem på samma villkor som svenska medborgare.

Här finns information om ansökan om förskola och skola för ukrainska barn och ungdomar. www.nacka.se/ukraina-forskola-skola/

Vad kan Nacka kommun erbjuda för avgiftsfria aktiviteter till barn och unga?

Besök någon av våra fritidsgårdar (ålder 13 – 19 år):
Fritidsgårdar | Nacka kommun

Delta i idrottsaktiviteter utan att vara medlem i en förening:
Öppna idrottsaktiviteter | Nacka kommun

Ukrainska flyktingar som inte har någonstans att bo, vart ska de vända sig?

Ukrainska flyktingar som inte har någonstans att bo, eller som bor hos en privatperson där de inte längre kan bo kvar, kan vända sig till Migrationsverket. Migrationsverket ordnar då med boende där mat ingår. Om man har akut behov av boende ordnar Migrationsverket med plats på evakueringsboende samma dag.

Ansökan om uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet kan nu även göras via Migrationsverkets e-tjänst: Ansök om skydd enligt massflyktsdirektivet - Migrationsverket

Kan flyktingar från Ukraina söka ekonomiskt bistånd hos Nacka kommun? Finns det någon annan form av stöd t ex matkuponger eller liknande?

Ukrainska flyktingar som ansökt om asyl eller via massflyktingdirektivet har rätt till ekonomisk ersättning från och boende via Migrationsverket. I avvaktan på beslut utifrån massflyktingdirektivet kan ekonomiskt bistånd beviljas i särskilda fall. Mer information finns här: Ekonomiskt bistånd | Nacka kommun

Vad kan jag som privatperson göra?

Många vill hjälpa personer som är på flykt från Ukraina just nu. Nacka kommuns verksamheter har i dagsläget inte behov av mat, kläder och privatbostäder för uthyrning. Här nedan har vi samlat information om hur du som Nackabo kan bidra.

Information om hur du som Nackabo kan bidra

Nacka kommun jobbar tillsammans med civilsamhällets olika organisationer och samfund för att samordna resurserna på bästa sätt för att hjälpa och för att underlätta för ukrainska flyktingar som kommit eller förväntas komma till Nacka.

Organisationerna och samfunden som samverkar med kommunen hälsar att du gärna får ta kontakt och vara en del av det arbete som pågår runt om i Nacka för att stötta de personer som flyr från krigets Ukraina.

Vissa behöver volontärer, andra har språkkaféer eller insamlingar för kläder. Du hittar kontaktuppgifter här:

Röda Korset i Nacka: www.rodakorset.se/ort/stockholm/nacka-kommun
Boo församling: www.svenskakyrkan.se/boo
Nacka-Saltsjöbaden - Rädda Barnen: http://www.raddabarnen.se/.../stockho.../nacka-saltsjobaden/
Nacka församling: https://www.svenskakyrkan.se/nacka
Föreningen Välkommen till Saltis: https://www.facebook.com/groups/1641432869469846/

Har du frågor till kommunen hälsar Susanne Bohman, samordnare för civilsamhällsfrågor att du gärna får maila eller ringa henne, så hjälper hon dig rätt, på susanne.bohman@nacka.se eller 070-431 95 52

Hos MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap kan du läsa mer om exempel på hur du kan engagera dig: Engagera dig i en frivillig försvarsorganisation - du behövs! (msb.se)

Alla som bor i Sverige kan bidra till vår gemensamma beredskap och säkerhet. Sprid inte falska rykten, se över din hemberedskap eller engagera dig på olika sätt. Hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap kan du läs mer om du som privatperson kan göra med anledning av kriget i Ukraina. Vad kan jag som privatperson göra? (msb.se)

Viktigt med källkritik

Vid kriser är det extra viktigt att vara källkritisk och tänka efter innan du sprider och delar information vidare. Här är en checklista du kan använda innan du delar information:

  • Vem ligger bakom informationen? Kan du hitta den ursprungliga källan?
  • Vem tjänar på att du sprider den?
  • Varför finns informationen? Är avsikten att förändra ditt tänkande och agerande?
  • Hur gammal är informationen? Är den fortfarande relevant?
  • Var fann du informationen? Kommer den från en källa som är pålitlig och som tidigare har levererat bekräftad information?
  • Kontrollera om du kan hitta informationen i andra källor. Information från endast en källa måste behandlas med stor försiktighet.
  • Sök efter information som inte bekräftar din nuvarande åsikt. På så sätt undviker du att du endast letar efter information som förstärker din nuvarande uppfattning.

Läs mer på krisinformation.se om källkritik och desinformation.

Information om källkritik finns på flera språk här: Informationsverige.se (välj språk från startsidan, klicka sedan på innehåll)

För dig som känner oro

Världsläget och det som händer i Ukraina gör att många känner oro eller är rädda.

  • Krisinformation har här samlat information för dig som känner oro eller som vill veta hur du kankan ta hand om din egen och andras psykiska hälsa: Stöd vid oro - Krisinformation.se

För dig som vill läsa mer

I listan här nedan har vi samlat länkar till information hos myndigheter där du kan hitta bekräftad information och hänvisa vidare till.

Länkar för dig som vill läsa mer

Försvarsmakten

Försvarsmakten följer händelseutvecklingen mycket noga – Försvarsmakten (forsvarsmakten.se)

Säkerhetsläget i Östersjön – Försvarsmakten (forsvarsmakten.se)

Regeringen och departement

Rysslands invasion av Ukraina - Regeringen.se

UD - reseavrådan Ukraina

UD - reseavrådan Ryssland

Migrationsverket

Information med anledning av situationen i Ukraina (samlingssida)

Frågor och svar (massflyktsdirektivet, ansökan och regler, till privatpersoner som vill hjälpa till mm)

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

Om Rysslands invasion av Ukraina (samlingssida)

Broschyren om krisen eller kriget kommer

Krisinformation.se

Att komma till Sverige från Ukraina - Krisinformation.se

Korta notiser om myndigheternas hantering av krisen - Krisinformation.se

Andra språk / other langugaes - Krisinformation.se

Sveriges kommuner och regionen (SKR)

Information med anledning av kriget i Ukraina Kriget i Ukraina | SKR

Mottagandet av personer från Ukraina som är massflyktingar Människor som flyr från Ukraina | SKR

Frågor och svar om rätt till skola och utbildning för barn och unga som flyr från Ukraina

1177.se och Vårdgivarguiden

Vård till flyktingar från Ukraina

Healthcare in region Stockholm - 1177 Vårdguiden

Region Stockholm

Vård för de som flyr från Ukraina - Region Stockholm

Beslut om bistånd till nödställda i Ukraina - Region Stockholm

Flyktingar från Ukraina får vård som svenska medborgare

Folkhälsomyndigheten

Information med anledning av rådande situation i Ukraina — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Jämställdhetsmyndigheten

To you fleeing Ukraine | Swedish Gender Equality Agency (jamstalldhetsmyndigheten.se)

Informationssverige.se

Hem | Informationsverige.se - information om det svenska samhället

Jordbruksverket

Rysslands invasion av Ukraina - Jordbruksverket.se - regler för att ta in husdjur från Ukraina

Länsstyrelsen i Stockholm

Länsstyrelsen hjälper Jordbruksverket att hitta lämpliga lokaler för förvaring av sällskapsdjur från Ukraina. Har du en lämplig lokal i Stockholms län som uppfyller kraven är du välkommen att höra av dig till dem.

Sidan uppdaterades: