Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Kvarnholmsvägen vid Finnberget

Nyligen har Kvarnholmsvägen (vid Finnberget) gjorts bredare längs en 560 meter lång sträcka och en ny gång- och cykelväg har byggts. På grund av byggnadstekniska orsaker jobbar vår entreprenör Frentab med att riva och bygga om murarna norr om Kvarnholmsvägen (vid Finnberget) fram till i början av 2019. Det arbetet påbörjades hösten 2017.

Anledningen till att murarna nu byggs om

Anledningen till att murarna längs Kvarnholmsvägen byggs om är fel i utförandet från entreprenörens sida. Ett långt resonemang har förts med entreprenören som nu åtgärdar felen.

Inga ytterligare kostnader för kommunen

Entreprenören ska själv stå för de kostnader som uppkommer för att murarna ska motsvara det som Nacka kommun har beställt (enligt kontrakt).


vägarbeten Från höst/vinter 2018 - början av januari 2019:

  • Arbeten med murarna på norra sidan utförs och höst/vinter 2018.
    (gäller murarna på samma sida som Operan/Dramaten).
  • Vår entreprenör skickar ut information om det till närboende. Vissa delar av gång- och cykelbanan kommer att stängas av och leds om till andra sidan av vägen.
  • Bergväggen längs norra sidan av Kvarnholmsvägen har säkrats.
  • Arbetena med busshållplatsen och muren bakom den är klara. Bussen går samma sträckning som vanligt på samma sida.
  • Muren som börjar vid Finnbergsvägen1 är färdigbyggd.


Kvarnholmsvägen på Finnbodasidan är en del av länken mellan Kvarnholmen och centrala Nacka

Att vi tidigare gjort Kvarnholmsvägen (vid Finnberget) bredare och skapat en ny gång- och cykelväg längs en 560 meter lång sträcka ökar både säkerheten och kapaciteten på Kvarnholmsvägen. Det är viktigt eftersom det passerar stora mängder byggtrafik där de närmaste åren (på grund av att det byggs många nya bostäder på Kvarnholmen). Trafiken på Kvarnholmsvägen kommer att öka vartefter husen blir klara och människor flyttar in.

Utbyggnad och ny gång- och cykelväg längs Kvarnholmsvägen vid Finnberget

Bild: Vi har gjort Kvarnholmsvägen (vid Finnberget) bredare längs en 560 meter lång sträcka och byggt en ny gång- och cykelväg.

Vår entreprenör arbetar med att riva och bygga om murarna norr om Kvarnholmsvägen (vid Finnberget) på grund av byggnadstekniska orsaker.

Sidan uppdaterades: