Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Dator

Så här gör du för att beställa datorer och tillbehör.

Vad kan beställas från Dustin via Proceedo?

 • Datorer, läsplattor och datortillbehör
 • Ljud och bildutrusning

Inför beställning

Du ser hela utbudet genom att logga in på extern webshop via Proceedo.

Du kan även se utbudet via den här länken
https://www.dustin.se/storkunder/kunder/nacka-kommun/

Logga in med:
Anv incidentmanager@nacka.se
Lösen tittkonto

färdig mall som kan användas för att informera ny medarbetare
eposttillnymedareDator.msg

Börja med att läsa igenom avsnittet under länken ”Nacka Beställningsinformation” i Dustins webshop.
I menyerna till vänster på sidan finner du Nacka kommuns rekommenderade sortiment för administrationen samt pedagogisk verksamhet.

Alla datorer i det rekommenderade sortimentet kommer med Nackas image om inget annat anges. Det innebär att de levereras färdiginstallerade med Nackas distribution av operativsystem och inställningar.

För pedagogisk verksamhet är imagen Windows 10 64-bitar och för administrationen är den Windows 7 32-bitar.
Administrativa PCs kan även beställas med Windows 10 64-bitar image

Datorer under skola beställs av alla anställda inom skola, detta styr vilken licens och vilka programvaror som installeras.

Skol och elevdatorer kan utöver standarddator även beställas som DatasalsPC om datorn ska användas i datasal, detta väljs då till under tillbehör vid beställning.

Admin-datorer kan utöver standarddator även beställas med följande alternativ:

 • Gemensam dator – Dator för användare med lägre licensform på datorer som används av flera användare
 • Biblioteksdator – Publika datorer på biblioteken
 • Publik dator – Publik dator i tex reception

Detta kan väljas för datorn under tillbehör vid beställning.

Om datorer beställs utanför det rekommenderade sortimentet levereras de inte med nackas image, och de omfattas inte heller av Serviceenhetens och IT-enhetens supporttjänster. De kommer heller inte åt nackas interna nät. Mer information kring
felanmälan hittar du under fliken ”Felanmälan”.

I dagsläget finns det inga Mac datorer i det rekommendera sortimentet.

Lägga beställning

Du som är medarbetare
Vänd dig till den som är behörig beställare på din enhet. Den personen hjälper dig att genomföra beställningen i Proceedo. Servicecenter kan hjälpa till med tips och råd om lämpliga produkter.

Vad händer med min beställning?
Innan beställningen når leverantören måste den attesteras av chefen. En attesterad beställning går sedan vidare till leverantören.
När varan anländer gör man en inleverans i Proceedo(motsvarande mottagningsattest). Det gör den behöriga beställaren. Meddela därför denne när du fått varan.

Du som är chef/attestant
Vad måste du göra som chef/attestant?
Du måste attestera beställningen, vilket sker innan den når leverantören. På det sättet får du möjlighet att ta ställning till köpet innan det realiseras.
Beställningen är också på förhand konterad utifrån den behöriga beställarens konteringsmallar.

Vilka är behöriga beställare?
Det är upp till enheten att avgöra hur många och vilka som ska vara behöriga beställare. En chef bör inte vara behörig beställare eftersom chefen attesterar beställningarna.

Saknar ni behöriga beställare?
Kontakta serviceenheten via självserviceportal för att beställa: http://service.nacka.se/ (Klicka på knappen Service & Beställning i välj tjänst IT arbetsplats och specifikation Produktbeställning IT). Du kan också ringa till serviceenheten på 08-718 9250 om du behöver hjälp eller råd om produkter.
Vid en beställning behöver du uppge:

 • Vilket ansvar som ska betala.
 • Godsmottagare
 • Vilket artikelnummer/modell du önskar beställa.
 • Antal
 • Leveransadress

Utköp av uttjänta datorer

Många frågar om de kan få köpa ut sina uttjänta datorer. Detta är tyvärr inte möjjligt. Det finns flera skäl till detta; förmånsbeskattning, licensavtal och informationssäkerhet. Läs mer om det här.

Ominstallera dator

Här finns en instruktion för hur du själv kan ominstallera din dator
Installera om dator.pdf

Sidan uppdaterades: