Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Möten på distans

Distansmöten som behandlar skyddsvärd eller känslig information

När du ska leda ett möte med deltagare på distans där känslig eller sekretessbelagd information behandlas ställs högre krav på säkerhet i den tekniska lösningen. För dessa ändamål använder vi i Nacka kommun ett verktyg som heter Compodium.

När behövs högre teknisk säkerhet för ett distansmöte?

Många av kommunens verksamheter har behov av att kunna diskutera känsliga ärenden på distans via en säker och användarvänlig, lösning för digitala möten.

De rättsliga krav som ställs på oss som kommun återfinns bl a i Dataskyddsförordningen, som ställer krav på säkerhet vid en personuppgiftsbehandling - särskilt när det extra skyddsvärda och känsliga personuppgifter​.

Som ”personuppgiftsbehandling” räknas all typ av information som kan​ kopplas till en enskild, även ljud och bild om enskilda kan identifieras​. Offentlighets- och sekretesslagen ställer dessutom krav på att sekretessuppgifter inte får röjas för obehöriga​.

Vad är Compodium?

För att kunna möjliggöra möten på distans med tillräcklig säkerhet för att möta de rättsliga kraven har vi i Nacka kommun valt att använda verktyget Compodium.

Compodium används idag av såväl landsting som flera andra kommuner för säkra videomöten, där deltagarna loggar in med hjälp av BankID (s k stark autentisering), och kan diskutera sekretessärenden över video. Databehandlingen sker på ett krypterat, säkert sätt av det svenskägda företaget Compodium International AB och inget innehåll i mötet sparas eller lagras.

Mötesdeltagare kan välja att ansluta till videomötet via en app på valfri smart phone eller läsplatta, eller via webbläsare.

Hur kommer jag igång med Compodium?

Compodium används idag för nämndmöten med deltagande på distans och införs samtidigt parallellt hos flera verksamheter.

Vill ni också komma igång? Kontakta tjänsteansvarig Johan Nordenswan (johan.nordenswan@nacka.se) på Digitaliseringsenheten.

Sidan uppdaterades: