Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Livesändning av möten

I Microsoft Teams finns möjlighet att livesända möten till en publik online. Här beskriver vi skillnaderna på vanliga Teams-möten och en så kallad Livehändelse.

I Microsoft Teams finns två typer av digitala möten/sändningar: Möten och Livehändelser. Dessa två skiljer sig från varandra på ett antal punkter, men är båda kraftfulla verktyg när de används på rätt sätt i rätt sammanhang. Det gäller att veta hur de skiljer sig och när man ska använda det ena framför det andra.

Så fungerar Teams-möten

Teams-möten är designade för samarbeten i realtid mellan en grupp personer. För tillfället finns en gräns på 250 anslutna deltagare.

Deltagarna kan bland annat:

 • Dela ljud och video
 • Dela sin skärm och ljud från datorn (till exempel en presentation/videoklipp)
 • Dela filer
 • Föra mötesanteckningar tillsammans
 • Inbjudningar kan skickas till specifika personer, grupper och/eller till ett särskilt team (i Teams).

Teams-möten lämpar sig bäst för mindre grupper där dialog och samarbete är i fokus. Detta med tanke på den öppna chatten, mötesanteckningar och de många funktionerna för samarbete från flera parter.

Så fungerar Livehändelser (livesändning)

Livehändelser är designade för presentationsmöten, där de flesta anslutna är åhörare snarare än deltagare. I dagsläget kan 10 000 personer ansluta till en livehändelse.

Som åhörare i en livehändelse kan man:

 • Se presentationen
 • Ställa frågor i en modererad textchatt

Som organisatör (presentatör och producent) av en livehändelse kan man:

 • Dela ljud och video
 • Dela skärmen från sin dator
 • Se antalet åhörare
 • Moderera textchatten (svara på frågor och publicera dem för åhörarna)
 • Större kontroll över vad som visas på skärmen för åhörarna än vid ”vanligt” möte

Livehändelser lämpar sig bäst för möten där organisatören ska presentera något för en stor grupp personer, till exempel vid undervisning, webbinarium, organisationsomfattande informationsträffar.

Viktigt att ha med sig är att Teams är en produkt som är i ständig förändring, där nya funktioner tillkommer regelbundet. Funktioner som kanske inte finns idag kommer förmodligen att dyka upp med tiden.

Några viktiga skillnader mellan Teams-möten och Livehändelser:

 • I livehändelser kan inte presentatörens webbkamera visas samtidigt som presentationen, detta är möjligt i möten
 • I livehändelser kan man inte dela ljud från datorn, om man till exempel spelar upp ett videoklipp
 • I livehändelser ser man inte vilka deltagare som är anslutna under mötets gång, utan får ut en deltagarlista i efterhand. Dock ser man antalet anslutna personer
 • I livehändelser är deltagarna inte uppkopplade med ljud och bild, vilket de är i möten. Det kan ibland leda till störningar i presentationen
 • I livehändelser spelas mötet in automatiskt och sparas, i möten måste detta göras manuellt.

Har du behov av att ordna ett livesänt möte kan du kontakta KSE på service@nacka.se för assistans.

Sidan uppdaterades: