Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Verktyg för digitala möten

Hur skapar jag mötesbokningar? Vilka verktyg kan jag använda för skärmdelning och hur kan vi dokumentera gemensamt i ett digitalt möte?

För de tillfällen då du ska leda ett vanligt möte, hålla workshops eller livesända möten med deltagare på distans använder vi i Nacka kommun Microsoft Teams - så länge ingen skyddsvärd eller känslig information ska hanteras i mötet. För möten som har högre ställda säkerhetskrav på tekniken används Compodium, som du kan läsa mer om här.

Teams kan användas som mötesverktyg även med externa deltagare. Lägg till externa deltagares e-postadress i ditt Teams-möte så får de en inbjudningslänk som de kan klicka på för att delta via webbläsare (om de inte har Teams-appen installerad).

Ska du hålla kreativa möten som t ex workshops, eller ha möten med ett stort antal deltagare krävs dock lite mer förberedelser tekniskt. Här hittar du en specifik guidning för att skapa möten med så kallade breakout sessions, eller virtuella grupprum.

Boka digitala möten

Du kan boka digitala möten utifrån två olika utgångslägen:

­

Genomföra digitala möten

Här följer ytterligare tips och lathundar för olika funktioner du kan ha nytta av för möten i Teams:

Sidan uppdaterades: