Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Workshops och kreativa möten

Ska du hålla en workshop eller annan form av kreativt möte med deltagare på distans? Här finns lite samlade tips och guider som hjälper dig att skapa bra förutsättningar för att lyckas minst lika bra som vid ett fysiskt möte!

Så förbereder du en workshop med deltagare på distans

Grunden för alla bra möten är ordentliga förberedelser! Därför är första tipset att du ska ha förberett ditt möte och gett dina deltagare för-information i god tid innan workshop-tillfället. Hur du kan förbereda dig hittar du tips på här.

Förutsatt att du följt förberedelsepunkterna så har du nu alltså formulerat tydliga mål med vad du vill uppnå med workshopen.

Då är nästa steg att fundera på om gruppen är så pass stor att du behöver dela upp deltagarna i mindre grupper för en eller flera av övningarna. Det kan ofta vara en fördel särskilt om det är ett längre möte, för då skapas mer dynamik genom att man förflyttar sig digitalt till ett annat rum.

I ditt Teamsmöte kan du skapa virtuella grupprum när som helst under mötet. Du kan antingen själv fördela deltagarna i olika grupper eller låta Teams automatiskt fördela ut deltagarna. Här kan du läsa mer om hur du använder grupprumsfunktioner i Teams.

Förbered mötets övningar och samarbetsdokument

När du har bestämt dig för hur du ska lägga upp eventuella gruppövningar behöver du också förbereda eventuella samarbetsdokument. Du kan t ex låta gruppen arbeta med whiteboard-funktionen inne i Teams, eller skapa ett samarbetsdokument (t ex Powerpoint eller Word) på förhand som du gör delningsbart via Teams. Här kan du läsa mer om verktyg för att samarbeta på distans.

Vill du använda andra fristående online-verktyg för samskapande går det också bra, det finns en uppsjö av plattformar och appar samt metodbanker för kreativa workshops på webben som ofta är gratis att prova på. Tänk dock på att det kan vara en extra tröskel att introducera nya verktyg, hur intuitiva de än verkar. Många verktyg kräver även att deltagarna laddar ner appar, något som du bör ta höjd för att kunna stötta dem i. Du bör också ha tänkt igenom hur du kan ta vara på resultatet av det ni skapar i externa verktyg, så att det inte går förlorat om du inte kan spara ner det lokalt.

Sidan uppdaterades: