Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Juni

Förändringsstopp 22 juni till 16 augusti

Under perioden 22 juni till 16 augusti 2021 är det förändringsstopp i Nacka kommuns IT-miljö. Det innebär att inga ändringar får genomföras av applikationer och system, nät eller annat som rör IT-miljön.

Om det finns några förändringar som av synnerliga skäl måste genomföras under förändringsstoppet ska det utredas och beslut tas per ärende. Rörande dessa ändringar är resurssäkran av mycket stor vikt. För att kunna genomföra en ändring ska den först ha godkänts av ändringsrådet (CAB). Försommarens sista ordinarie CAB sker 17 juni 2021. Därefter är nästa ordinarie CAB 19 augusti 2021.

Anledningen till ändringsstoppet är att vi på grund av semesterledigheter har lägre bemanning att hantera eventuella problem relaterat till förändringar.

Exempel på vanliga förändringar som pausas under uppehållet är:

  • Uppgradering och införande av nya system.
  • Flytt och utveckling av verksamheter där nätverket behöver förändras (till exempel nät kopplas om).
  • Leverans och inkoppling av skrivare.

Tack för er förståelse!
Digitaliseringsenheten

För frågor om ändringar:

Kontakta: brita.rosblad@nacka.se alternativt anna-maria.rostlund@nacka.se

Sidan uppdaterades: