Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Digitalisering

Så styrs digitalisering i Nacka

Digitaliseringen bidrar till att skapa värde och hitta smarta lösningar för Nackabor, företag, föreningar och andra organisationer. Nackas ambition är att bli en av Sveriges bästa kommuner. Därför står digitalisering och effektivisering av kommunens verksamheter och processer högt på agendan.

Varför digitalisera?

Digitala lösningar möter både dagens samhällsutmaningar och välfärdens framtida behov. Digitaliseringen möjliggör bästa service till våra kunder samtidigt som den ska klara kommunens tillväxt genom att etablera mer effektiva arbetssätt.

Nackas digitaliseringsstrategi

Under 2019 antog kommunfullmäktige en digitaliseringsstrategi. Strategin ska möjliggöra att digitaliseringstakten kan öka, bli mer sammanhållen och kostnadseffektiv. Digitaliseringsstrategin ska vara styrande vid beslut och prioriteringar i Nacka kommuns digitaliseringsarbete.

Här kan du läsa mer om Nackas digitaliseringsstrategi.

Digitaliseringsprocessen – samordnad digitalisering

Digitaliseringsprocessen och dess forum har utformats i syfte att samordnat styra och stödja digitaliseringsinsatser i Nacka kommun via en central portföljstyrning. Det ger oss möjlighet till överblick och att bättre kunna prioritera, stödja och följa upp realisering av nyttor över tid i digitaliseringsprojekt. Samordningen syftar också till att öka effekt och nyttjande av framtagna lösningar, med bättre kontroll över vår systemflora.

Här kan du läsa mer om digitaliseringsprocessen.

Sidan uppdaterades: