Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Vad gör digitaliseringsrådet och beredningsgruppen?

Styrningen av Nacka kommuns digitala utvecklingsportfölj görs i ett centralt digitaliseringsråd, vars uppdrag är att identifiera, prioritera, auktorisera, styra och följa upp initiativen i portföljen, för att Nacka kommun ska nå sina strategiska mål.

Digitaliseringsrådet är vår metod att ge kommunledningen underbyggda beslutsunderlag för att:

  • Välja och prioritera de investeringar som skapar rätt nytta för organisationen
  • Balansera och optimera våra utvecklingsinitiativ
  • Följa upp och analysera våra resultat och måluppfyllelse
  • Säkerställa att användandet av begränsade resurser sker optimalt
  • Öka Nacka kommuns förmåga att nå strategiska mål

Ärenden som tas upp på digitaliseringsrådet bereds och kvalificeras av beredningsgruppen. Här kan du läsa mer om beredningsgruppens syfte och funktion.

Vilka sitter i digitaliseringsrådet?

Digitaliseringsrådet sammankallas av stadsdirektören. Utöver stadsdirektören består rådet av ekonomi- och finansdirektören, stöd- och servicedirektören, chef för digitaliseringsenheten och tf processledare som representerar beredningsgruppen.

Sedan januari 2021 har rådet också utökats med fokusområdesansvariga direktörer som medverkar vid varannat digitaliseringsråd.

Digitaliseringsrådet möts månatligen, och för de aktuella initiativ som tas upp på mötet bjuds ansvariga från berörd verksamhet in att presentera sitt ärende.

Här hittar du aktuell information från digitaliseringsrådet.

Sidan uppdaterades: