Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

IT-tjänster och kostnader

Digitaliseringsenheten debiterar sina kostnader månadsvis. Här hittar du de tjänster/kostnader som finns på fakturan.

Information om vilka IT-tjänster digitaliseringsenheten tillhandahåller finns i IT-tjänstekatalog.

IT-kostnaderna ska spegla verksamheternas faktiska nyttjande av IT-tjänster. Därför debiteras kostnaderna ut månadsvis, så att vi regelbundet kan stämma av er förbrukning och eventuellt justera volymer efter förändringar. Vi hoppas att detta ska göra det enklare för er att beräkna kostnader och kunna budgetera för IT.

Det som kommer på IT-fakturan är kostnader för nedanstående IT-tjänster:

 • IT-arbetsplats
 • Konto
 • Kontorsprogramvara
 • Nät
 • Systemdrift och integrationer
 • Lagring
 • Kommungemensamma IT-tjänster
 • IT-projektledare
 • Förvaltningstjänster

Här nedan finns länkar till fakturaspecifikationer för respektive månad, där du skriver in din ansvarskod, för att få upp vilka uppgifter fakturan är baserad på.

 • Fakturaspecifikation JAN
 • Fakturaspecifikation FEB
 • Fakturaspecifikation MAR
 • Fakturaspecifikation APR
 • Fakturaspecifikation MAJ
 • Fakturaspecifikation JUN
 • Fakturaspecifikation JUL
 • Fakturaspecifikation AUG
 • Fakturaspecifikation SEP
 • Fakturaspecifikation OKT
 • Fakturaspecifikation NOV


För frågor och funderingar kring pris, innehåll i tjänsten etc, kontakta gärna:

Brita Rösblad (Enhetschef)

Brita.rosblad@nacka.se (ank. 9473)

Sidan uppdaterades: