Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Din anställning

Frågor och svar corona – covid-19

Ökad smittspridning i samhället

Många har frågor om hur den ökade smittspridningen av coronaviruset påverkar Nacka kommun ur ett medarbetar- och medborgarperspektiv. Här har vi samlat svar på de vanligaste frågorna.

Vill du veta mer om sjukdomen, smittspridning eller ta del av allmänna råd, sök i första hand information på nätet, på t ex Vårdguiden 1177 eller Krisinformation.se. Behöver du personlig sjukvårdsrådgivning, ring 1177.

Nedan följer frågor och svar om coronaviruset. Informationen gör inte anspråk på att vara heltäckande utan är främst ett stöd för medarbetare och chefer i Nacka kommun.

Frågor och svar corona – covid-19

Vilken beredskap har Nacka kommun för att hantera coronaviruset?

Nacka kommun följer utvecklingen och samverkar med andra samhällsaktörer, som myndigheter, regionen och kommuner inom Samverkan Stockholmsregionen. Vi följer och anpassar våra verksamheter efter Folkhälsomyndighetens nationella bedömningar och rekommendationer.

Vad gäller för medarbetare som inte kan jobba på grund av reserestriktionerna?

En person som varit utomlands ska enligt Folkhälsomyndighetens rekommendation testa sig, stanna hemma och undvika nära kontakter under sju dagar efter hemkomst, oavsett provresultat. Medarbetare som varit utomlands får alltså inte vistas på arbetsplatsen under den aktuella tiden. En medarbetare som är i denna situation och som inte kan utföra sitt arbete hemifrån står inte till arbetsgivarens förfogande. Därmed ska inte heller lön utges för de sju dagarna. Det är bra om denna information delges medarbetarna i god tid innan eventuell avresa.

Hur gör kommunen för att förhindra smittspridning i sina verksamheter?

Vi följer Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer för att undvika smitta:

 • tvätta händerna ofta och länge med tvål och varmt vatten.
 • hosta och nys i armvecket.
 • stanna hemma om man är sjuk, eller känner minsta förkylningssymtom.
 • håll avstånd.

Vi sprider också Folkhälsomyndighetens informationsmaterial och informerar löpande vårdnadshavare till barn och elever och till kunder och anhöriga till kunder i våra omsorgsverksamheter.

I verksamheter med riskgrupper och sjuka finns rutiner för att hantera den här typen av situationer och vi följer rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger. Vi uppmanar alla som vill besöka särskilda boenden för äldre att ta del av de boendets rekommendationer, att ringa före besök och att visa hänsyn och avstå från besök om man känner sig sjuk.

För att minska riskerna för smittspridning har många verksamheter utökat städningen, anpassat möblering och satt upp markeringar som uppmanar till att hålla avstånd.

Bör jag arbeta hemifrån om jag kan det?

Folkhälsomyndighetens rekommendation om att arbeta på distans om man kan gäller. I Nacka kommun gäller att man arbetar på distans om det fungerar i förhållande till verksamhetens behov och det sker i samråd med närmsta chef.

När du jobbar hemifrån är det viktigt att du upprätthåller kontakt med din chef och dina kollegor och tar ansvar för att delta på de möten som krävs för att du ska kunna sköta ditt jobb.

Du som vanligtvis jobbar i Nacka stadshus kan här läsa mer om vad som gäller nu.

Hur ska jag som chef agera om medarbetare vill arbeta hemma?

De som kan arbeta på distans bör göra det. Vi fokuserar fortsatt på att leverera kommunal service med hög kvalitet. Det är viktigt att de som arbetar hemifrån upprätthåller kontakt med dig som chef och sina kollegor via telefon eller digitala kanaler och tar eget ansvar för att delta i de möten som krävs för att kunna sköta sina arbetsuppgifter och bidra till helheten.

En person jag bor med är smittad av covid-19. Vad gäller för min del?

Vuxna och ungdomar som gått ut grundskolan som bor tillsammans med någon som har testats positiv ska stanna hemma minst sju dagar. Under denna period är risken störst att man insjuknar och riskerar att smitta andra. De kan arbeta hemifrån, om detta inte är möjligt kan de ansöka om smittbärarpenning. Det gäller även barn.

Den som bor med en person som har covid-19 gäller följande:

 • arbeta eller studera hemifrån under minst sju dagar från den dag personen som har covid-19 tog sitt prov.
 • Kontakta din vårdgivare för provtagning direkt vid symtom. Om du inte får några symtom väntar du till dag fem efter det att personen du bor med tog sitt prov. Invänta svaret innan du återgår till sin arbetsplats eller högskola.
 • träffa så få personer som möjligt och avstå från fritidsaktiviteter i 14 dagar.

Mer information finns på Vårdgivarguiden

Vad ska jag göra om jag tror att jag är drabbad av coronaviruset?

Är du sjuk ska du vara hemma och sjukanmäla dig som vanligt. För sjukvårdsupplysning och råd: vänd dig till 1177 Vårdguiden (ring 1177 eller gå in på www.1177.se). Har du förkylningssymtom, som feber och hosta ska du stanna hemma och undvika att träffa andra än dem du bor med.

Region Stockholm erbjuder alla invånare möjlighet att boka test för covid-19, både för pågående sjukdom och för antikroppar som visar om man har haft sjukdomen tidigare. Mer info finns här.

Om jag blir sjuk vad gäller då för karensavdrag och läkarintyg?

Regeringen har tillfälligt slopat karensavdraget med anledning av coronaviruset. De tillfälliga åtgärderna har förlängts till den 30 september 2021. Det går att ansöka om ersättning retroaktivt.

När du är sjuk behöver du för närvarande inte lämna in ett läkarintyg de första 21 dagarna. Om du fortfarande är sjuk efter 21 dagar måste du lämna in ett läkarintyg när du ansöker om sjukpenning.

Mer information finns hos Försäkringskassan.

Mer information på regeringens hemsida.

Vart hittar jag information om coronaviruset?

Folkhälsomyndighetens hemsida och www.krisinformation.se uppdateras kontinuerligt. Här hittar du fakta om smittspridning, information om samhällets åtgärder, information till skolledare, råd och rekommendationer liksom frågor och svar om sjukdomen. Här finns också information på andra språk.

Information om arbetsgivares ansvar och arbetsmiljö, kopplat till covid-19

Stöd för hantering finns hos Sveriges Kommuner och Regioner, SKR
Information från Sveriges Kommuner och Regioner
Frågor och svar om arbetsgivares ansvar vid epidemi- eller pandemiutbrott
Samlingssida om covid-19 på Arbetsmiljöverket

Socialstyrelsen om coronavirus covid-19

Stöd till personal inom socialtjänst och tandvård

Mer information

Det bästa du kan göra nu är att

 • Följa bekräftad information från myndigheter.
 • Stanna hemma från jobb eller skola och avstå sociala kontakter om du har luftvägssymtom, feber eller hosta.
 • Håll en god handhygien:
  • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten.
  • Undvik att röra vid ansiktet eller ögonen.
 • Tänk på att hålla avståndet 2 meter till andra, så ofta du kan. Det bidrar till att rädda liv.

 • Jobba på distans om det är möjligt.
 • Begränsa dina sociala kontakter och umgås bara med dina närmaste.

Färdiga trycksaker och filmer

På Vårdgivarguidens webb finns informationsmaterial i forma av affischer, filmer och broschyrer att användas på webben eller skrivas ut och sätta upp i din verksamhet.

För dig som arbetar inom vård och omsorg

Regions Stockholms nyhetsbrev ”Aktuellt om covid-19 för kommunal omsorg”
I nyhetsbrevet sammanställs aktuell information om hanteringen av coronaviruset som kan vara till nytta för medarbetare inom kommunal omsorg.

Prenumerera på nyhetsbrevet

Länk till aktuellt nummer

Länk till tidigare nyhetsbrev

Webbsidor och informationsenheter

Samlad sida på Vårdgivarguiden för kommunala verksamheter om covid-19. Här finns bra information om provtagning av smittspårning av medarbetare, SÄBO, smittförebyggande åtgärder för att skydda äldre, rutiner för olika situationer i hemtjänsten, omhändertagande av avlidna i covid-19 och stöd till närstående vid dödsfall.

Växande samlingssida kring oro och psykisk ohälsa med film.

Samlad information om smittsäker vård

Instruktion kring hemmatest för medarbetare som arbetar inom vård och omsorg av äldre, eller personer med funktionsnedsättningar eller annan samhällsviktig verksamhet som är hemma och är sjuka, se Vårdgivarguiden.

Sidan uppdaterades: