Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Frågor och svar corona – covid-19

Bakgrund

Många har frågor om det nya coronaviruset covid-19 och hur smittspridningen påverkar Nacka kommun utifrån ett medarbetar- och medborgarperspektiv.

Vill du veta mer om sjukdomen, smittspridning eller ta del av allmänna råd, sök i första hand information på nätet. Det är hög belastning på samhällets telefontjänster. Många vanliga frågor besvaras på myndigheternas webbplatser och på Krisinformation.se. Om du inte hittar svar där kan du ringa nationella informationsnumret 113 13. Om du behöver personlig sjukvårdsrådgivning, ring 1177.

Nedan följer frågor och svar om viruset corona – covid-19. Informationen gör inte anspråk på att vara heltäckande utan är främst ett stöd för medarbetare och chefer i Nacka kommun.

Frågor och svar corona – covid-19

Hur går det till om jag vill göra ett antikroppstest?

Provtagning sker på Nacka gymnasium – F-huset, med ingång från skolgården.
Teststationerna är öppna kl. 08-30-16.30 fram till den 26 juni.
För att undvika trängsel ber vi dig anmäla när du vill komma via denna länk: http://nacka.proofx.se/yFtbhYrfx0ByGPu1HDCKkB/

Så här går det till

Utanför lokalen möter medarbetare från kundserviceenheten upp och ser till att du hamnar rätt.
Antikroppstestet utförs som ett ”stick i fingret” av sjuksköterskor och undersköterskor från Familjeläkarna. Du får sen fylla i två formulär med några enkla frågor, ett från Familjeläkarna och ett från Nacka kommun. Du får provsvaret inom 15 minuter och visar: tecken på pågående infektion, tecken på genomgången infektion eller inga tecken på infektion. Provresultatet journalförs av Familjeläkarna. Nacka kommun kommer inte att ta del av ditt provresultat.
Om du testas positivt för pågående smitta får du gå hem direkt och därefter följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer för återgång i arbete.
Glöm inte att ta med id-kort eller körkort.
För att begränsa smittspridningen är det mycket viktigt att du inte har några symptom när du genomför testerna.

Länk till frågor och svar kring antikroppstester.

Vilken beredskap har Nacka kommun för att hantera coronaviruset?

Nacka kommun följer utvecklingen och samverkar med andra samhällsaktörer inom Samverkan Stockholmsregionen. Vi följer Folkhälsomyndighetens nationella bedömningar och rekommendationer.

Kommunen har planer och rutiner för att hantera den här typen av situationer och tar höjd för att läget kan förvärras.

Hur gör kommunen för att förhindra smittspridning i sina verksamheter?

Vi följer Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer för att undvika smitta:

 • tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten
 • hosta och nys i armvecket.
 • stanna hemma om man är sjuk, eller känner förkylningssymtom

Vi sprider också Folkhälsomyndighetens informationsmaterial och informerar löpande vårdnadshavare och anhöriga.

För att stoppa smittspridningen råder besöksförbud på äldreboenden i kommunen. Även öppna mötesplatser för äldre samt dagverksamhet för äldre är pausad tills vidare.

I verksamheter med riskgrupper och sjuka finns rutiner för att hantera den här typen av situationer och vi följer i övrigt utvecklingen och de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger.

För att minska riskerna för smittspridning har många verksamheter utökat städningen.

Bör jag arbeta hemifrån om jag kan det?

Folkhälsomyndighetens rekommendation om att jobba hemma om man kan gäller fortfarande. I kommunen gäller samma besked som tidigare, beslut om att jobba hemma fattas i samråd med närmaste chef och sker utifrån verksamhetens behov.

När du jobbar hemifrån är det viktigt att du upprätthåller kontakt med din chef och dina kollegor och själv tar ansvar för att delta på de möten som krävs för att du ska kunna sköta ditt jobb. Tänk på att det är viktigt att du är nåbar under hela arbetsdagen.

Hur ska jag som chef agera om medarbetare vill arbeta hemma?

Folkhälsomyndigheten gick den 16 mars ut med information om att de som kan jobba hemifrån bör göra det. I kommunen gäller samma besked som tidigare. Som chef avgör du hur stor andel av dina medarbetare som kan arbeta hemifrån, utifrån verksamhetens behov. Vi fokuserar fortsatt på att leverera kommunal service med hög kvalitet. Det är viktigt att de som arbetar hemifrån upprätthåller kontakt med dig som chef och sina kollegor via telefon eller digitala kanaler och tar eget ansvar för att delta i de möten som krävs för att kunna sköta sina arbetsuppgifter.

Hur kommuniceras antalet smittade personer i Nacka?

Från och med den 12 juni presenterar Folkhälsomyndigheten statistik per vecka för regioner och kommuner/stadsdelar. Länk till Folkhälsomyndigheten.

Hur ska jag som medarbetare i Nacka kommun agera om jag har varit i närheten av en coronasmittad person?

Du som varit i kontakt med personer som har visat sig vara drabbade av corona kommer till arbetet så länge du inte har symtom. Känner du av symtom stannar du hemma. Vill du arbeta hemma fattas det beslutet i samråd med närmaste chef.

Vad ska jag göra om jag tror att jag är drabbad av coronaviruset?

Är du sjuk ska du vara hemma och sjukanmäla dig som vanligt. För sjukvårdsupplysning och råd: vänd dig till 1177 Vårdguiden (ring 1177 eller gå in på www.1177.se). Har du förkylningssymtom, som feber och hosta ska du stanna hemma och undvika att träffa andra än dem du bor med.

Från måndag 15 juni erbjuder Region Stockholm alla invånare möjlighet att boka test för covid-19, både för pågående sjukdom och för antikroppar som visar om man har haft sjukdomen tidigare. Mer info finns här: www.1177.se/Stockholm/sa-fungerar-varden/varden-i-stockholms-lan/om-corona/allt-om-provtagning-for-covid-19/

Om jag blir sjuk vad gäller då för karensavdrag och läkarintyg?

Regeringen har tillfälligt slopat karensavdraget med anledning av coronaviruset. Det gäller från den 11 mars till och med den 31 maj 2020. Det går att ansöka om ersättning retroaktivt.

Från och med den 27 mars behöver du inte lämna in ett läkarintyg de första 21 dagarna när du är sjuk. Om du fortfarande är sjuk efter 21 dagar måste du lämna in ett läkarintyg när du ansöker om sjukpenning.

Mer information finns hos Försäkringskassan.

Mer information på regeringens hemsida.

Vart hittar jag information om coronaviruset?

Folkhälsomyndighetens hemsida och www.krisinformation.se uppdateras kontinuerligt. Här hittar du fakta om smittspridning, information om samhällets åtgärder, information till skolledare, råd och rekommendationer liksom frågor och svar om sjukdomen. Här finns också information på andra språk.

Information om arbetsgivares ansvar och arbetsmiljö, kopplat till covid-19

Stöd för hantering finns hos Sveriges Kommuner och Regioner, SKR
Information från Sveriges Kommuner och Regioner
Frågor och svar om arbetsgivares ansvar vid epidemi- eller pandemiutbrott
Samlingssida om covid-19 på Arbetsmiljöverket

Socialstyrelsen om coronavirus covid-19

Stöd till personal inom socialtjänst och tandvård

Mer information

Det bästa du kan göra nu är att

 • Följa bekräftad information från myndigheter.
 • Stanna hemma från jobb eller skola och avstå sociala kontakter om du har luftvägssymtom, feber eller hosta.
 • Håll en god handhygien:
  • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten.
  • Undvik att röra vid ansiktet eller ögonen.
 • Tänk på att hålla avståndet 2 meter till andra, så ofta du kan. Det bidrar till att rädda liv.

Färdiga trycksaker och filmer

På Vårdgivarguidens webb finns informationsmaterial i forma av affischer, filmer och broschyrer att användas på webben eller skrivas ut och sätta upp i din verksamhet.

Sidan uppdaterades: