Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Inspiration och motivation till en hälsosam livsstil

Hälsoutmaningar är aktiviteter som främjar medarbetarnas hälsa och välbefinnande.

Hälsoombud

Vi vill på olika sätt jobba för att främja de anställdas hälsa och välbefinnande, förebygga ohälsa och bidra till hög frisknärvaro. Medarbetarnas hälsa och välmående är mycket betydelsefulla faktorer för glädje och engagemang i arbetet för individen, men också av stor vikt för produktivitet, kvalitet, personalomsättning och frisknärvaro för organisationen.

En del i arbetet med hälsofrågor är att det på vissa arbetsplatser finns hälsoombud. Hälsoombudens roll är att fungera som inspiratörer och informatörer inom friskvårdsområdet på den enhet där man är anställd. Det kan innebära att hälsoombuden informerar om och uppmuntrar sina kollegor till hälsofrämjande aktiviteter som antingen ordnas av arbetsgivaren, Corpus eller i övrigt.

Chefen för enheten avgör om det ska finnas hälsoombud samt hur mycket tid hälsoombudsfrågorna får ta av arbetstiden. Tiden bekostas av enheten som hälsoombudet är anställd inom. Arbetsplatsträffar är ett bra forum för att ta upp friskvårdsfrågor som en stående punkt på dagordningen.

Hälsoombuden kan också kommunicera med varandra elektroniskt och det finns en intern sändlista benämnd ”hälsoombud” för att ombuden lätt ska kunna nå ut till varandra för frågor och kunskapsutbyte

Nacka kommun vill vara en arbetsgivare som inspirerar och motiverar medarbetare till hälsa och välmående. Det gör vi genom att arrangera olika aktiviteter eller tipsa om verktyg som uppmuntrar till en hållbar och hälsosam livsstil.

Prius Health – ett forskningsbaserat hälso- och livsverktyg

Prius Health är världens första forskningsbaserade hälso- och livsstilsverktyg med WHO:s alla hälsoaspekter. Verktyget har utvecklats efter flera års forskning vid Göteborgs och Lunds universitet.

Verktyget utgår från att bättre hälsa på lång sikt handlar om små steg som du kan hålla fast vid, inte om radikala ändringar under några veckor. Det utgår även från att hälsa ska vara något roligt, och att du är den som bäst vet vilka lösningar som passar dig. Verktyget innehåller informativa texter och filmer, men även inspirerande aktiviteter som hjälper dig att förebygga eller hantera livsstilssjukdomar samt hantera vardagens utmaningar och stress.

Här hittar du verktyget Prius Health. Lösenord: Nacka

We+

We+ är en online-baserad motionstjänst där du och dina kollegor kan komma i form tillsammans, på lika villkor, oavsett motionsnivå.

Så här går det till

Du anmäler dig och anger vilket område du arbetar inom. We+ delar sedan automatiskt in deltagarna i grupper. Du har också möjlighet att antingen skapa ett lag med dem som du vill träna med, få plats i ett lag på din enhet eller delta individuellt. På startdagen den 16 februari får du ett mejl med en inloggningslänk. När du loggat in får du veta hur du ska komma vidare, bland annat hur du laddar ner We+ appen där du och din grupp kan peppa varandra att motionera regelbundet. Tveka inte att möta våren med en starkare kropp och en klarare knopp!

Här loggar du in till We+.

Sidan uppdaterades: