Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Hälsoutmaningarna

Hälsoutmaningarna är aktiviteter som främjar medarbetarnas hälsa och välbefinnande.

Nacka kommun vill på olika sätt främja medarbetarnas hälsa och välbefinnande. Hälsoutmaningarna är aktiviteter som anordnas för att uppnå det.

Inspiration till motion med appen we+

Inspiration till motion är en rolig aktivitet där vi med foton, videos och kommentarer via We+ appen, peppar varandra att röra på oss. Alla kan vara med – på lika villkor, oavsett motionsnivå. Utmaningen körs under vissa perioder, håll utkik på nacka.se och i din e-post!
Inspiration till motion våren 2019

Hälsoombud

Vi vill på olika sätt jobba för att främja de anställdas hälsa och välbefinnande, förebygga ohälsa och bidra till hög frisknärvaro. Medarbetarnas hälsa och välmående är mycket betydelsefulla faktorer för glädje och engagemang i arbetet för individen, men också av stor vikt för produktivitet, kvalitet, personalomsättning och frisknärvaro för organisationen.

En del i arbetet med hälsofrågor är att det på vissa arbetsplatser finns hälsoombud. Hälsoombudens roll är att fungera som inspiratörer och informatörer inom friskvårdsområdet på den enhet där man är anställd. Det kan innebära att hälsoombuden informerar om och uppmuntrar sina kollegor till hälsofrämjande aktiviteter som antingen ordnas av arbetsgivaren, Corpus eller i övrigt.

Chefen för enheten avgör om det ska finnas hälsoombud samt hur mycket tid hälsoombudsfrågorna får ta av arbetstiden. Tiden bekostas av enheten som hälsoombudet är anställd inom. Arbetsplatsträffar är ett bra forum för att ta upp friskvårdsfrågor som en stående punkt på dagordningen.

Hälsoombuden kan också kommunicera med varandra elektroniskt och det finns en intern sändlista benämnd ”hälsoombud” för att ombuden lätt ska kunna nå ut till varandra för frågor och kunskapsutbyte

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.