Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Inspiration och motivation till en hälsosam livsstil

Hälsoutmaningar är aktiviteter som främjar medarbetarnas hälsa och välbefinnande.

Hälsoombud

Vi vill på olika sätt jobba för att främja de anställdas hälsa och välbefinnande, förebygga ohälsa och bidra till hög frisknärvaro. Medarbetarnas hälsa och välmående är mycket betydelsefulla faktorer för glädje och engagemang i arbetet för individen, men också av stor vikt för produktivitet, kvalitet, personalomsättning och frisknärvaro för organisationen.

En del i arbetet med hälsofrågor är att det på vissa arbetsplatser finns hälsoombud. Hälsoombudens roll är att fungera som inspiratörer och informatörer inom friskvårdsområdet på den enhet där man är anställd. Det kan innebära att hälsoombuden informerar om och uppmuntrar sina kollegor till hälsofrämjande aktiviteter som antingen ordnas av arbetsgivaren, Corpus eller i övrigt.

Chefen för enheten avgör om det ska finnas hälsoombud samt hur mycket tid hälsoombudsfrågorna får ta av arbetstiden. Tiden bekostas av enheten som hälsoombudet är anställd inom. Arbetsplatsträffar är ett bra forum för att ta upp friskvårdsfrågor som en stående punkt på dagordningen.

Hälsoombuden kan också kommunicera med varandra elektroniskt och det finns en intern sändlista benämnd ”hälsoombud” för att ombuden lätt ska kunna nå ut till varandra för frågor och kunskapsutbyte

Nacka kommun vill vara en arbetsgivare som inspirerar och motiverar medarbetare till hälsa och välmående. Det gör vi genom att arrangera olika aktiviteter eller tipsa om verktyg som uppmuntrar till en hållbar och hälsosam livsstil.

Upptäck Nackas fina natur tillsammans med Friska Nacka

Föreningen Järla Orientering och skidor arrangerar årligen Friska Nacka. Med hjälp av kartor letar du upp besökspunkter (stolpar) och får frisk luft, hälsosam motion samt nya kunskaper om Nacka kommun. Du besöker stolparna helt i din egen takt.

Kartor finns att hämta på något av följande platser:

  • Dieselverkstan
  • Alla Nacka-biblioteken
  • Stadshuset, Granitvägen 15
  • Luma bibliotek i Sjöstaden
  • Björkhagens bibliotek

Besökspunkter

I år finns det dessutom över 20 besökspunkter som uppmärksammar Nacka 50 år. Samtliga besökspunkter är extra intressant ur ett historiskt kommunperspektiv.

Besökspunkten är markerad i naturen med en aluminiumstolpe, drygt en meter hög, försedd med texten Friska Nacka, ett nummer, två kodbokstäver samt en QR-kod för den som vill använda mobilen. När du registrerar att du har varit där deltar du en i utlottning av fina priser.

Fram till 15 november pågår aktiviteten Friska Nacka. Passa på att upptäck Nacka kommun vackra natur!

Prius Health – ett forskningsbaserat hälso- och livsverktyg

Prius Health är världens första forskningsbaserade hälso- och livsstilsverktyg med WHO:s alla hälsoaspekter. Verktyget har utvecklats efter flera års forskning vid Göteborgs och Lunds universitet.

Verktyget utgår från att bättre hälsa på lång sikt handlar om små steg som du kan hålla fast vid, inte om radikala ändringar under några veckor. Det utgår även från att hälsa ska vara något roligt, och att du är den som bäst vet vilka lösningar som passar dig. Verktyget innehåller informativa texter och filmer, men även inspirerande aktiviteter som hjälper dig att förebygga eller hantera livsstilssjukdomar samt hantera vardagens utmaningar och stress.

Här hittar du verktyget Prius Health. Lösenord: Nacka

Hälsoombud

Vi vill på olika sätt jobba för att främja de anställdas hälsa och välbefinnande, förebygga ohälsa och bidra till hög frisknärvaro. Medarbetarnas hälsa och välmående är mycket betydelsefulla faktorer för glädje och engagemang i arbetet för individen, men också av stor vikt för produktivitet, kvalitet, personalomsättning och frisknärvaro för organisationen.

En del i arbetet med hälsofrågor är att det på vissa arbetsplatser finns hälsoombud. Hälsoombudens roll är att fungera som inspiratörer och informatörer inom friskvårdsområdet på den enhet där man är anställd. Det kan innebära att hälsoombuden informerar om och uppmuntrar sina kollegor till hälsofrämjande aktiviteter som antingen ordnas av arbetsgivaren, Corpus eller i övrigt.

Chefen för enheten avgör om det ska finnas hälsoombud samt hur mycket tid hälsoombudsfrågorna får ta av arbetstiden. Tiden bekostas av enheten som hälsoombudet är anställd inom. Arbetsplatsträffar är ett bra forum för att ta upp friskvårdsfrågor som en stående punkt på dagordningen.

Hälsoombuden kan också kommunicera med varandra elektroniskt och det finns en intern sändlista benämnd ”hälsoombud” för att ombuden lätt ska kunna nå ut till varandra för frågor och kunskapsutbyte

Sidan uppdaterades: