Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Löneöversyn 2022

Ta del av överläggningsnoteringar med tidplaner för årets löneöversyn.

De medarbetare som du som chef fått tillgång till i förhandlingsmodulen är de som omfattas av löneöversynen. Personalportal Nacka kommun. Underlaget kommer vara synligt den 14 januari.

Löneöversyn för Vårdförbundets medlemmar och oorganiserade inom detta förbund inleds när förhandlingar mellan SKR och dessa förbund är avslutade.

Överläggningarna som inleder löneöversynen tillsammans med respektive facklig organisation är genomförda med OFR AKV (Ledarna, Vision och SSR), Akademikeralliansens olika organisationer, Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund och Kommunal. Noteringarna från dessa överläggningar finns att läsa nedan på denna sida (publiceras under januari).
Nedan kan du också läsa eventuella yrkanden från den fackliga organisationen.

Tidplaner

OFR AKV (Ledarna, SSR och AKV) och Akademikeralliansen

Lönesamtalen kan starta 14 januari med alla medarbetare. 9 mars är sista dag för lönesättande chef att ha genomfört lönesamtal samt registrerat ny lön i Personec P.
Kvalitetssäkring av chefens chef (mormorsprincipen) sker den 15 mars.
Ny lön betalas ut 27 april.

Kommunal

Lönesamtalen kan starta 14 januari för alla oorganiserade medarbetare. 13 februari är sista dag att registrera ny lön i Personec P för alla medarbetare.
Kvalitetssäkring av chefens chef (mormorsprincipen) sker 15–23 februari.
Förhandlingsperiod mellan chef och facklig organisation sker 3-31 mars.
Lönesamtal och lönemotiveringssamtal, efter att fackliga förhandlingar är klara, ska vara genomförda med medarbetarna senast 11 april.
Ny lön betalas ut 27 april.

Lärarförbundet & LR

Oorganiserade medarbetare

Lönesamtalen kan starta 14 januari och 6 mars är sista dag att registrera ny lön i Personec P. Kvalitetssäkring av chefens chef (mormorsprincipen) sker 9-15 mars. Lönesamtalen ska vara klara senast 10 juni.
Ny lön betalas ut 27 juni.

Medarbetare som valt lönesamtal direkt med chef/dialogmodell

Lönesamtal för de som valt lönesamtal/dialogmodell kan starta den 27 januari.
6 mars är sista dag att registrera ny lön i Personec P. Kvalitetssäkring av chefens chef (mormorsprincipen) sker 9-15 mars. Lönesamtalen ska vara klara senast 10 juni.
Ny lön betalas ut 27 juni.

Medarbetare som valt traditionell förhandling

6 mars är sista dag för lönesättande chef att registrera förslag på ny lön för de medarbetare som väljer traditionell förhandling. Kvalitetssäkring av chefens chef (mormorsprincipen) sker 9-15 mars.
Förhandlingsperiod mellan chef och facklig organisation sker 30 mars – 22 april
och lönemotiveringssamtal, efter fackliga förhandlingar är klara, ska vara genomförda med medarbetarna senast 10 juni.
Ny lön betalas ut 27 juni.

Löneseminarier

Vi kommer att erbjuda alla chefer att anmäla sig till löneseminarier inför löneöversyn 2022. På dessa seminarier kommer vi bl a att prata om Arbetsgivarbudskap utifrån medarbetarpolicyn, HÖK, diskrimineringslagen och de fackliga organisationernas yrkanden och synpunkter. Arbetet med lönekartläggningen – nuläge och nästa steg. Lönesättning i praktiken – med fokus på lönestruktur och lönesamtal samt att praktiskt gå igenom förhandlingsmodulen i Personec P.

Seminarierna sker via Teams med anledning av rådande restriktioner

Det är samma information vid alla tillfällen, välj det tillfälle som passar dig bäst.

Anmäl dig här till löneseminarie 2022


Överläggningsnoteringar

Överläggning Lärarförbundet och LR löneöversyn 2022  (PDF-dokument, 245 kB)

Överläggningar AKV, Akademikeralliansen m.fl. (PDF-dokument, 228 kB)

Överläggning Kommunal löneöversyn (PDF-dokument, 226 kB)

Yrkanden

Akademikerförbundet SSRs yrkande inför löneöversyn 2022  (PDF-dokument, 136 kB)

Fysioterapeuterna Yrkande Nacka (PDF-dokument, 57 kB)

Kommentarer psykologer löneöversyn 2022  (PDF-dokument, 97 kB)

SRATs yrkande Löneöversyn 2022  (PDF-dokument, 54 kB)

Yrkande från Vision Nacka LÖV 2022  (PDF-dokument, 89 kB)

Yrkande LR LÖV 2022  (PDF-dokument, 214 kB)

Yrkande Naturvetarna Nacka 2022  (PDF-dokument, 146 kB)

Yrkande DIK LÖV 2022  (PDF-dokument, 147 kB)

Yrkande Lärarförbundet LÖV 2022  (PDF-dokument, 237 kB)

Yrkande från Kommunal inklusive svar från AG LÖV (PDF-dokument, 151 kB)

Huvudöverenskommelse HÖK

Sidan uppdaterades: