Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Vision, SSR och Ledarna 2020

Överläggningarna med Vision och SSR är slutförda. Lönegrundande period för bedömning av nya individuella och differentierade löner med utgångspunkt från HÖK 20 och medarbetarpolicyn är 2019 04 01 – 2020 03 31. För medarbetare som organiseras inom dessa förbund, och för oorganiserade, ska lönesamtal genomföras fram till den 7 december. Sista dag att lägga in ny lön i förhandlingsmodulen är den 7 december. Kvalitativ avstämning av löneöversynen genomförs den 10 -11 december.

De medarbetare som är organiserade inom Vision, SSR, Ledarna eller som är oorganiserade inom detta avtalsområde kommer med denna tidplan att få ny lön, inklusive retroaktiv lön från den 1 april,
i samband med decemberlönen.

Nya avtalet med OFR HÖK 20

Överläggningsnotering

Kommunals avtalsområde

Överläggningarna med Kommunal är slutförda. För medarbetare som organiseras inom Kommunal ska förhandling om ny lön genomföras fram till den 7 december med Kommunal. Lönegrundande period för bedömning av nya individuella och differentierade löner med utgångspunkt från HÖK 20 och medarbetarpolicyn är 2019 05 01 – 2020 10 31. Sista dag att lägga in ny lön i förhandlingsmodulen är den 23 november. Lönesamtal ska genomföras med oorganiserade inom Kommunals avtalsområde fram till 7 december. Sista dag att lägga in ny lön i förhandlingsmodulen är den 7 december. Kvalitativ avstämning av löneöversynen genomförs den 11 december.

De medarbetare som är organiserade inom Kommunal eller som är oorganiserade inom detta avtalsområde kommer med denna tidplan att få ny lön, i samband med decemberlönen. Engångsbeloppet upp till 5 500 kronor och retroaktiv lön för november kommer att utbetalas under december. Medarbetare som har slutat ska senast 1 april 2021 begära att få ut sitt engångsbelopp genom att maila pasupport@nacka.se.

Nya avtalet med Kommunal HÖK 20

Överläggningsnoteringar

Frågor och övrigt

Har du frågor kring löneöversynen skicka dessa till loneoversynen@nacka.se

Sidan uppdaterades: