Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Fortsatt utveckling inom territorieområdet

Nacka växer och bygger stad. För att kunna fortsätta att driva utvecklingen framåt genomför vi förändringar på territorieområdet i form av nya och ombildade enheter.

- De närmaste åren går Nacka in i en intensiv utvecklingsfas. För att kunna möta de krav som kommer att ställas på verksamheten gör vi redan nu justeringar inom territorieområdet, i form av nya och ombildade enheter. Alla nuvarande medarbetare inom området kommer att behövas när Nacka bygger stad och vi kommer dessutom att gå ut och rekrytera, säger stadsdirektör Lena Dahlstedt.

Förändringarna gäller från den 1 oktober. Det innebär att de som berörs flyttar över till sina nya, eller ombildade, enheter då.

- Vi förstärker organisationen för att klara de ytterligare arbetsuppgifter vi får inom exploateringsenheten och den expansiva genomförandefas som vi är på väg in i. Vi vill också säkerställa hållbarhet och långsiktighet när det gäller arbetsbelastning och kompetensförsörjning samt säkerställa arbetssätt som ger den kvalitet i stadsbyggandet och de offentliga rummen som vi vill åstadkomma säger stadsbyggnadsdirektör Gunilla Glantz.

Den ökade takten och komplexiteten inom stadsutvecklingen medför ett ökat behov av överblick över resurser, ekonomi och prioriteringar. Kommunen kommer också att arbeta med externa samarbetspartners i större utsträckning än tidigare. Det gäller både välfärdsfastigheter och utbyggd infrastruktur, vilket ställer krav på koordination och kommunikation.

Läs mer om utvecklingsarbetet här

Sidan uppdaterades: