Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Ekonomi

Nacka kommuns faktureringsadress

Fakturor från externa leverantörer till Nacka kommun sköts av CGI. Leverantörer ska därför alltid skicka pappersfakturorna direkt till dem på följande adress:

Nacka kommun Ansvar (5 siffror)*
Box 50546
202 50 Malmö

Läs mer här om hur man skickar e-faktura kostnadsfritt till Nacka kommun.

*Använder den externa leverantören sedan tidigare en femsiffrig ansvarskod i faktureringsadressen till Nacka kommun, gäller den förstås också i fortsättningen. Däremot, när du gör en nybeställning, kom ihåg att du måste meddela den interna beställarens ansvar (5 siffror) till leverantören.

Det är mycket viktigt att det femsiffriga ansvaret finns angivet i fakturaadressen. Fakturor som har fel adressinformation skickas alltid tillbaka till leverantören. Det är beställarens (enhetens) ansvar att se till att leverantören har rätt fakturaadress i sitt register.

Fakturor som skickats till den tidigare faktureringsadressen åtgärdas inte utan skickas till enheten. Enheten måste då kontakta leverantören och se till att de ändrar i sitt kundregister. Eventuella förseningsavgifter får enheten själv stå för. Det bästa är om leverantören kan skicka en ny faktura till rätt adress i Malmö.

Sidan uppdaterades: