Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Nämndadministrativa enheten

23 medarbetare

Nacka stadshus

Granitvägen 15

Anders Fredriksson

Anders Fredriksson

Enhetschef

Arbetsmiljö

Här finns en beskrivning av arbetsmiljöarbetet på KC, årliga arbetsmiljörapporter, information om ergonomi och arbetsmiljörutiner.

Årlig arbetsmiljöutredning

Ett förebyggande systematiskt arbetsmiljöarbete ska ingå som en naturlig del i verksamheten. Grundstenarna handlar om att undersöka, genomföra och följa upp så att ohälsa och olycksfall förebyggs och en god arbetsmiljö uppnås.

Utredningen är uppdelad i tre delar: säkerhet, arbetsmiljö och miljö.

Årlig utredning: Identifiering och bedömning av risker, mål för förbättringar och en årsplan för utredningen.

Genomförade: Åtgärder för att förebygga och kontrollera risker

Uppföljning: Kontroller inklusive uppföljning och utvärdering, rapportering

Förbättring: Omarbetning och genomförande av nya åtgärder

Arbetsmiljörutiner

Sidan uppdaterades: