Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Nämndadministrativa enheten

23 medarbetare

Nacka stadshus

Granitvägen 15

Anders Fredriksson

Anders Fredriksson

Enhetschef

Arkivering och informationshantering

På denna sida kan du läsa om hantering av information, hur man arbetar med informationshanteringsplaner (ihp) samt de gemensamma och enhetsspecifika ihp:er som är beslutade. Hittar du inte din enhets ihp här? Kontakta oss!

Vi har ändrat namnet från 'dokumenthanteringsplan' (dhp) till 'informationshanteringsplan' (ihp) därför att det i dag finns allt mer digital information och färre fysiska dokument att hantera i kommunens verksamheter. I Nacka kommun har vi dessutom numera ett e-arkiv där vi kan långtidsbevara digital information. Begreppet 'Informationshantering' speglar därför bättre att hanteringen inte bara omfattar traditionella fysiska dokument utan alla sorters information som finns, oavsett om den är digital eller analog.

Allmänt om hanteringen av handlingar

Allt som på något sätt bär information: papper, digitala handlingar, fotografier, databaser, sms, bloggar, e-post, ljudfiler etc. och som förvaras i kommunen, har inkommit eller upprättats här, är en allmän handling och får inte slängas/gallras utan beslut. Besluten om detta hittar man i enhetens/verksamhetens informationshanteringsplan (ihp). Om du har handlingar/information som du inte kan placera in bland de handlingstyper som finns upptagna i ihp:n - kontakta kommunarkivet för vägledning.

Vad är en kommungemensam informationshanteringsplan?

En kommungemensam ihp är en plan som gäller för allmänna handlingar inom områden som alla verksamheter i kommunen arbetar med, t.ex. upphandling, personal och allmän administration. Den fungerar som ett komplement till verksamhetsspecifika ihp:er eller som ett stöd till de verksamheter som inte har någon beslutat ihp.

VÄGLEDNINGAR InformationsHANTERING

Information och mall för att skapa en informationshanteringsplan

Kommungemensamma informationshanteringsplaner

Enhetsspecifika informationshanteringsplaner

Välfärd skola informationshanteringsplaner

Välfärd samhällsservice informationshanteringsplaner

Sidan uppdaterades: