Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Nämndadministrativa enheten

23 medarbetare

Nacka stadshus

Granitvägen 15

Anders Fredriksson

Anders Fredriksson

Enhetschef

Om kommunarkivet

Kommunstyrelsen är arkivmyndighet och kommunarkivet dess förlängda arm. I kommunarkivets depåer finns hela kommunens historiska skattkista!

Vad gör kommunarkivet?

I kommunarkivets uppgifter ingår bl a att:
• Bevara kommunens handlingar för framtiden och hjälpa allmänhet och kommunens medarbetare att finna uppgifter som de söker.
• Bistå med hjälp vid upprättande av dokumenthanteringsplaner och arkivbeskrivningar.
• Informera och utbilda kommunens medarbetare i arkiv- och dokumenthanteringsfrågor.
• Bevaka förändringar i lagar och föreskrifter inom arkivområdet.
• Ge råd och hjälp inför leveranser av arkivhandlingar till kommunarkivet.
• Ordna och förteckna arkiv.

Läs mer om kommunarkivets uppdrag här. (Word-dokument, 44 kB)

Vad finns i kommunarkivet?

I kommunarkivet förvaras ca 30 000 arkivvolymer med kommunala handlingar från:
• Boo landskommun (1863-1970)
• Saltsjöbadens köping (1909-1970)
• Nacka landskommun (1863-1948)
• Nacka stad (1949-1970)
• Nacka kommun (1971-)

Handlingarna är fördelade på 3 arkivdepåer (samtliga i Stadshuset):
Huvuddepån – Här finns handlingar från de tidigare kommundelarna, före sammanslagningen 1971, men även handlingar från nuvarande Nacka kommun, bland annat protokoll och diarieförda handlingar från nuvarande nämnder och enheter, socialtjänstakter, skolhälsovårdsjournaler, betyg från grundskolor och gymnasier.
Personaldepån – Här finns personalakter för tidigare anställda inom Nacka kommun.
FAKTeMoS – Namnet står för fastighetskontoret, teknik och miljö- och stadsbyggnad (vissa finns inte idag). Här finns bland annat miljöenhetens ärenden och diarium, lantmäteriets inskannade förrättningsakter i original, ej diarieförda exploateringsavtal, flygfoton över Nacka, handlingar från planarbeten; allmänna, kommundels-, trafik-, byggnads-, stads- och detaljplaner (både genomförda och ej genomförda) samt tillhörande kartor/planer. I Faktemos är även f.d. tekniks närarkiv inrättat.

Sidan uppdaterades: